Answers part 3. Mon, 29 Oct 2012 11:09:00 +0100

What is quark?

Quark is a cheese of sour milk, coagulated with lactic acid bacteria.
Quark is very high in protein and is a low fat product that is usually used for cooking or baking. It is also a product that most athletes of various types noticed when right protein content is so high. Quark is ostly eaten as a snack.

I myself tend to mix the the quark with fun light juice (tastes like yogurt then) otherwise the taste is not really funny.

How often do you exersice and do you always eat healthy food?

I exercise 4-6 times per week and always eat healthy food. It happens that sometimes I cheat and drink a latte when I’m out for coffee with friends or I for example eat a plain ice cream at mc donalds. haha I really love ice cream so I can not keep me away completely. (The ice cream at mc donalds with no topping is about 155 calories)

How much money do you spend per week on food?

I dont know. I live with my parents so they buy food for me. But I can guess that its quite much,  since the healthier options unfortunately is quite expensive.

How do I get thinner arms?

To get smaller arms you have to burn of the fat of them. You can not decide where you want to burn fat, but it eventually goes away where it wants. When you do strenghts exercises the mucsles will be stronger and can get more  toned. The overall fat loss also increases the strength training, core training as such. But the best way to burn fat is to focus on cardio. Make it as a complement to strength training, but make sure you exercise conditioning so that you come up in a high pulse.

How did you get so healthy (keeping track of calories, all the food, a lot of training, etc.)?

I have had a eating disorder fon and off for several years but when I started eating p pills a year ago, I gained 10 kg in two months, even though I did not eat differently than before and I felt really bad about it. I switched p pills variety and began to track my calories and exercise more to burn off what I had put on.

How much do you weigh? How tall are you?

I am 167 centimeters tall and weighs 54 kg.

How much you weighed before you started to be healthy and exercising?

Before I started eating my p pills I weighed 57 kg, then I went up to 10 kg to 67 kg in two months due to a fault p pill variety.


Vad är kvarg?

 

Kvarg är färskost av surmjölk, koagulerad med mjölksyrebakterier. 

Kvarg är en väldigt proteinrik och fettsnål produkt som oftast används till matlagning eller bakning. Det är också en produkt som de flesta atleter av olika slag lagt märke till då just protein innehållet är så högt. Oftast äts kvargen som mellanmål, kvällsmat eller som kompliment till middagen.

 

Jag själv brukar blanda ut kvargen med fun light saft (smakar som yoghurt då) annars är smaken inte jätte rolig. 

 

 

Hur ofta tränar du och äter du alltid nyttig mat?


Jag tränar 4-6 gånger per vecka och äter alltid nyttig mat. Det händer att jag ibland fuskar och dricker en latte när jag är ute oh fikar med vänner eller att jag tex äter en naturell glass på mc donalds. haha jag älskar verkligen glass så jag kan inte hålla mig borta helt. (Glassen på mc donalds utan någon topping är ca 155 kalorier)

 

Hur mycket pengar lägger du ner i veckan på mat? 


Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag bor med mina föräldrar så de köper mat till mig. Men jag kan gissa att jag inte ör super billig i drift om man säger så… Eftersom att de hälsosammare alternativen tyvärr är ganska dyra.

 

Hur får man smalare armar?


För att få smalare armar måste fettet försvinna. Man kan inte bestämma vart man vill bränna fett utan det förvinner där det vill. För att bränna fett på ett effektivt sätt rekomenderar jag att träna mycket kondition och sammtidigt träna styrka. När du tränar styrka blir man blir starkare och kan få mer tydliga muskler. Den totala fettförbränningen ökar också av att styrketräna, som core-träning till exempel. Men bästa sättet för att förbränna fettet är att satsa på konditionsträning. Gör det gärna som ett komplement till styrketräningen, men se till att du tränar kondition så att du kommer upp i en hög puls.

 

 

Hur började du bli så hälsosam (hålla koll på kalorier, all mat, mycket träning osv)?

 


Jag har haft ätstörningar till och från i flera år men när jag började äta p piller för ett år sen gick jag upp 10 kg på två månader trots att jag inte åt annorlunda än tidigare och jag mådde jätte dåligt över det. Jag bytte p piller sort och började räna kalorier och träna mer för att bränna bort det jag hade lagt på mig.

 

Hur mycket väger du? Hur lång är du? 


Jag är 167 centimeter lång och väger 54 kilo. 


Hur mycket vägde du innan du började vara hälsosam och träna?

 

Innan jag började äta mina p piller vägde jag 57 kilo, sen gick jag upp 10 kilo till 67 kilo p två månader pga fel p piller sort. 

Enter a title

Rasberry/Cardamom snack muffin

This isnt my recipe, the main recipe is from Sofies blog http://food-and-health-in-my-way.bloggplatsen.se. I just changed the recipe a little. 

 

10 muffins.

1/2 dl (17,5 g) Oats

1/2 dl (30 g) Grahamflour

1 egg

150 g eggwhites (4-5 eggwhites)

1 ripe banana

2 dl (100 g) raspberries

3 tbsp (15 g) coconut flakes

1 tsp baking soda

3 tsp cardamom

 

Preheat the oven to 225 °C. Mash the banana and mix all the ingridients together. Place in baking forms and put in the oven for about 20 minutes. 

Calories for 1 muffin: 50 

Total fat: 2 g

Total carbs: 6 g

Protein: 3 g 

 

Det här är inte mitt eget recept, receptet är taget från Sofies blogg http://food-and-health-in-my-way.bloggplatsen.se . Jag har bara ändrat några få delar av receptet. 

 

10 muffins.

1/2 dl havregryn

1/2 dl grahamsmjöl

1 ägg

4-5 äggvitor (150 gram)

1 mosad banan

2 dl hallon

3 msk kokosflingor

3 tsk kardemumma

1 tsk bakpulver

 

Sätt ugenen på 225 °C. Misa ihop alla ingredienser och placera i muffinsformar. Ställ in i ugnen i ca 20 minuter. 

Answers part 2. Tue, 23 Oct 2012 10:59:00 +0200

If I already stopped eating sweets and stuff then what is the next step? What Should I cut down on or stop eating for a bigger chance to lose weight? (I do exercise of course)

Its a great start to sop eating sweets to beging with! For lots of people its enough to stop with sweets to lose some weight. But if you want better results of your exercise and weight loss I can recomend to cut down on carbs like pasta, rice, potatoes, bread, etc.

Do you see walking as exercise? Or can I go for a walk on my ”rest day”? 

I dont see a walk as exercise, when you exercise you sweat. So of course you can go on a walk even on your rest day. But a power walk (walking  in very fast pace) is exercising, Power walking is the new jogging. It’s seen as a safer alternative to running with similar health benefits – but at a lower intensity. In thirty minutes you can burn up to 250 calories AND get a great cardio-vascular workout.

How do I know how big servings I should eat?

That is from person to person how much to eat. It depends on how old you are, how tall you are and what you weigh. I should eat 1990 calories a day to maintain my weight, so then I divide those calories on all targets. In order to keep the metabolism you should eat little and often. I eat like all the time. Breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack. (Calculate your BMR to see how much you burn when you do nothing and see how much you should eat each day to maintain your weight, or maybe gain / lose weight. You can do this on following link: http://www.bmi-calculator.net/bmr-calculator/metric-bmr-calculator.php)

Should I eat less food the day Im not exercising? 

You should not eat less on the days you do not exercise, but you should eat more on the days you you do exercise. When you exercise, you burn calories. We say you should eat 2000 calories a day, and then you burn about 500 calories during a workout then you have to eat them back. So you should eat 2500 calories that day.

Howshould I think when it comes to diet and exercise when I want to lose weight?

To lose weight you must burn more calories than you spend. So you need to reduce your daily caloric intake. Cut down on carbs and eat more protein. Replace the carbohydrates whith such as lettuce. Cardio (aerobic exercise) is good exercise when you want to burn fat. Aerobic exercise is good for weight loss through fat reduction as continuous training provides. The better the condition the better fat burning both during training, but also during rest. Examples of cardio workouts are: jogging, running, swimming, cycling or any other form of exercise that allows you to keep running constantly.

How many times a week shoud I exercise to see results?

It’s not just about the number of times you exercise but how efficient you are when you’re there.  Three  times a week should be enough, depending on how you exercise. It’s best not to overdo it in the beggining, but start at an easy pace and then build up with more exercise sessions. Start by jogging  2 times a week just so that you get into the habit. If you are new to jog, do as you alternate between walking and jogging in the beginning. (Or any other form of exercise) Once you’ve gotten into the habit, it is only to expand the training.


Om man redan slutat äta godis och fika och sånt vad är då nästa steg? Vad bör jag dra ner på eller sluta mer med för att större chans gå ner i vikt? (tränar ju även)

 

Att du har slutat med godis och fika är ju ett jätte bra steg till att börja med! För många räcker det att sluta med onyttigheter för att gå ner lite i vikt. Vill du ha mer resultat kan jag rekkomendera att dra ner på pastan, ris, potatis, bröd etc. 

 

Ser du promenader som träning? Eller är de så att man på sin ”vilodag” kan gå ut och ta en långpromenad fast att kroppen ändå får vila? 


En promenad ser jag inte som träning, när du tränar svettas du. Så en promenad kan man självklart gå på sin vilodag. Men en power walk (promenad i mycket snabbt tempo) ser jag dock som träning då flåset kommer igång och svetten börjar tränga fram!


Hur vet man hur stora portioner man ska äta?


Det där är helt från person till person hur mycket man ska äta. Det beror på hur gammal du är, hur lång du är och vad du väger. Jag själv ska äta 1990 kalorier per dag för att hålla min vikt, så då får jag dela upp dessa kalorier på alla mål. För att hålla igång metabolismen så ska man äta lite och ofta. Jag äter iprincip hela tiden. Frukost, mellis, lunch, mellis, middag, mellis. (Räkna ut ditt BMR för att se hur mycket du förbränner när du inte gör någonting för att sedan klicka vidare och se hur mycket du bör äta varje dag för att hålla vikten, eller evuntuellt gå upp/ner i vikt. Det kan du göra på följande länk: http://www.bmi-calculator.net/bmr-calculator/metric-bmr-calculator.php)

 

Sam man äta mindre mat de dagarna man inte tränar?


Man ska inte äta mindre de dagar man inte tränar utan man ska äta mer de dagar man tränar. När du tränar förbränner du kalorier. Vi säger att du ska äta 2000 kalorier om dagen, förbränner du då 500 kalorier under ett träningspass måste du äta tillbaks dom. Alltså ska du äta 2500 kalorier den dagen. 

 

Hur ska man tänka när det kommer till matvanor och träning när man vill gå ner i vikt?


För att gå ner i vikt måste man förbränna mer energi än vad man gör av med. Alltså måste du minska det dagliga kaloriintaget. Dra ner på kolhydraterna och ät mer protein. Ersätt kolhydraterna med exempelvis sallad. Cardio (konditions träning) är bra träning när du vill bränna fett. Konditions träning är bra för viktminskning genom den fettreducering som kontinuerlig träning ger. Ju bättre kondition desto bättre fettförbränning såväl under träning, men även under vila. Exempel på cardio träning är:  jogga, springa, simma, cykla eller annan form av träning som gör att du håller igång konstant.

 

 

Hur många gånger i veckan ungefär behöver man träna för att det ska ge resultat?


Det handlar inte bara om antalet gånger du tränar utan hur effektiv du är när du är där. Det kan räcka med ett pass i veckan bara man vet hur man ska lägga upp det. Men det är extremt. Men tre pass borde räcka, beroende på hur du tränar. Det bästa är att inte överdriva utan börja i ett lugnt tempo och sedan trappa upp antlet tränings tillfällen. Börja med att jogga en runda 2 gånger i veckan bara så att du får in vanan. Om du är ovan att jogga så gör så att du växlar mellan att gå och jogga i början. (Eller annan träningsform) När du har fått in vanan är det bara att utöka träningen.

 

BodyPump

Hi! 

 

One of my new favorite clases at the gym are BodyPump. Im about to start build mucles and this is a great way to exercise if you want to burn fat and build muscles at the same time!

 

The following info is taken from http://w3.lesmills.com/global/en/classes/bodypump/about-bodypump/ .

 

”BODYPUMP, the original LES MILLS barbell class, will sculpt, tone and strengthen your entire body, fast!

Great bodies aren’t born, they are transformed, using the proven BODYPUMP formula: THE REP EFFECT a breakthrough in resistance workout training. Focusing on low weight loads and high repetition movements, you’ll burn fat, gain strength and quickly produce lean body muscle conditioning.

BODYPUMP is one of the world’s fastest ways to get in shape as it challenges all of your major muscle groups while you squat, press, lift and curl.

A tipical class looks like this:

  • Improve your strength
  • Perform 70-100 repetitions per body part totaling up to 800 repetitions in a single workout
  • Improve your general fitness
  • Shape and tone your muscles
  • Protect your bones and joints from injury
  • Get into shape fast
  • Feel confident”

”BODYPUMP, den ursprungliga LES MILLS skivstångs klassen som kommer skulptera, tona och stärka hela kroppen, snabbt!

 

Hej! Jag tänkte introducera er till min nya favorit klass på gymmet, nämligen body pump! Jag har ju bestämt mig för att börja bygga lite muskler så detta passar mig utmärkt eftersom att det både bygger muskler och bränner fett. 

”Man föds inte med en super kropp, men den kan omvandlas med hjälp av den  beprövade BODYPUMP formeln: REP EFFECT ett genombrott i motstånds träning. Med fokus på låg vikt belastningar och många upprepningar, du kommer att bränna fett och få styrka.

BODYPUMP är en av världens snabbaste sätt att komma i form, eftersom det utmanar alla dina stora muskelgrupper samtidigt som du gör benböj/utfall och lyfter vikter för att komma åt alla stora muskelgrupper. 

Under en typsik bodypump klass:

Förbättra din styrka
Utför 70-100 repetitioner per kroppsdel sammanlagt upp till 800 repetitioner i en enda träning
Förbättra din allmänna kondition
Forma och tona dina muskler
Skyddar dina ben och leder från skador
Kom i form snabbt
Få självförtroende”

The pictures is from google.

 

 

Answers part 1. Mon, 22 Oct 2012 11:36:00 +0200

What is ”forbidden” to eat?

Its not ”forbidden” to eat anything. Enjoying food is a part of life, even though the food is’nt healthy. Everything in moderation is okey. I try avoid carbohydrates like pasta, bread, rice, potatoes, noodles, etc.. But I still eat carbs such as fruits and oatmeal for a example.

What are some healthy snacks?

There are lots of options. (See my instagram ”fitspooration”)
Some examples of quick and healthy snacks are: Cottage cheese with fruit, plain curd / quark with fun light juice or maybe some berries and smoothie. There are no limits!

Do you have any tips on good and healthy breakfasts?

Check my instagram for pictures of healthy breakfasts. I usually eat oatmeal for example, overnight oatmeal, my healthy pancakes, breakfast cupcakes, smoothies, etc.

Do I need to cut down my portion sizes to lose weight when I start to eat healthy?

Of course you might have to start eating smaller portions to lose weight. But for example if you eat salad you can almost eat any amount without gaining weight because the lettuce is mostly water. Healthy food does not necessarily mean low calorie foods, but the healthyer options is mostly it is lower in calories and you will be able to eat fairly large portions for smaller calories.

What kind of food should i eat before and after a workout?

Before the workout, you may want to stock up on some carbs, maybe a bowl of oatmeal?
After training, it’s time to stock up on protein. Ex: protein bar, protein shake, eggs / egg whites, cottage cheese, quark, chicken, tuna.

What is ”cardio”?

Cardio.  When you train fitness improves the body’s absorption of oxygen and the body’s endurance. Cardiovascular exercise is also good for the heart, metabolism, mood, and to achieve weight loss through fat reduction as continuous training provides. The better the condition the better fat burning both during training, but also during rest. Examples of cardio workouts are: jogging, running, swimming, cycling or any other form of exercise that allows you to keep running constantly.

 

Vad är ”förbjudet” att äta? 


Det är inte ”förbjudet” att äta något. Att njuta av mat är en del av livet det med, även fast maten inte är nyttig. Men i moderation funkar det. Jag själv undviker kolhydrater som pasta, bröd, ris, potatis, nudlar osv. Men jag äter fortfarande kolhydrater så som frukt och havregrynsgört ex. 

Vad finns det för nyttiga mellanmål? 


Det finns massor av alternativ. (Se min instagram ”fitspooration”

Några exempel på snabba och hälsosamma mellan mål är: Keso med frukt eller bär,  naturell kvarg/kesella med fun light saft eller kanske lite bär kanske en smoothie. Det finns inga gränser!

Tips på goda och nyttiga frukostar? 


Kolla min instagram för bilder på nyttiga frukostar. Jag brukar till exempel äta havregrynsgröt, overnight oatmeal, mina nyttiga pannkakor, frukost cupcakes, smoothies etc. 

Måste jag dra ner på portionsstorlekarna för att gå ner i vikt när jag börjar äta nyttigt?


Självklart så kanske du måste börja äta mindre portioner för att gå ner i vikt. Men om du tillexempel äter sallad så kan du iprincip äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt eftersom att sallad är mest vatten. Nyttig mat behöver inte nödvändigtvis betyda lågkalori mat men ofta är det nyttigare altnernativet lägre i kalorierna och du kommer alltsåm kunna äta ganska stora portioner för mindre kaloriinehåll. 

Bra mat att äta innan träning? Efter? 

 


Innan träning kan det vara bra att fylla på med lite kolhydrater, kanske en skål med havregrynsgröt? 

Efter träning är det dax att fylla på med proteinet. Ex: Proteinbar, proteinshake, ägg/äggvita, keso, kvarg, kyckling, tonfisk. 

 

Vad är ”cardio”?


Cardio = Konditionsträning. När man tränar kondition förbättras kroppens syreupptagningsförmåga och kroppens uthållighet. Konditionsträning är även bra för hjärtat, ämnesomsättningen, humöret och för att uppnå viktminskning genom den fettreducering som kontinuerlig träning ger. Ju bättre kondition desto bättre fettförbränning såväl under träning, men även under vila. Exempel på cardio träning är:  jogga, springa, simma, cykla eller annan form av träning som gör att du håller igång konstant.