Todays leg workout

Uppvärmning: 10×4 Kettlebell swing (10kg)

10×4 Utfall på varje ben 40 kg

10×4 Stående vadpress 50kg

10×4 Benspark 30kg

10×4 Benböj 60kg

10×4 Adductur 35 kg

10×4 Absductor 50kg

10×4 Benpress 60 kg

Me two days ago.

Warmup: 10×4 Kettlebell swing (10kg)

10×4 Lunges  at each leg 40 kg

10×4 Standing calf raises 50kg

10×4 Leg extensions 30 kg

10×4 Squat 60kg

10×4 Adductur 35 kg

10×4 Absductor 50kg

10×4 Leg press 60 kg

Enter a title

Exercise while you are sick? hmm..

Nu är det förkylnings tider och jag tycker att jag ser varannan människa jag möter gå och snora och hosta lite grand. Så hur  var det nu med att träna när man är sjuk? Är det okej eller är det dåligt?

Jag jag själv tänkt en hel del på det här och jag kom över den här artikel från Runnersworld.se som jag tyckte beskrev det här med träning och sjukdom jätte bra. Så den lånade jag över hit. Men alltså, det är inte min text.

”De virus som orsakar en rinnande näsa älskar torra slemhinnor, så svett kan faktiskt till viss del ha en positiv påverkan mot virus. När man springer höjs kroppstemperaturen samtidigt som blodtillförseln till näsan ökar.

På så sätt kan man förkorta varaktigheten på en virusinfektion.Liknande effekt kan uppnås genom att andas in varm luft, till exempel i en bastu.Men detta är teoretiska resonemang och grundregeln är att aldrig springa när man känner sig sjuk.Om du är i slutet av en förkylning och näsan fortfarande rinner är det tänkbart att träna lätt.

Men vid feber och/eller halsont är det helvila från träningen som gäller.Om du har feber, gå och lägg dig! Du bör inte springa med minsta infektion i kroppen eftersom det ökar risken för hjärtmuskelinflammation. Även om sannolikheten att drabbas är mycket liten, får ett antal idrottare varje år men för livet bara för att de inte kan hålla sig lugna när de är förkylda.

Om man har svårt att hålla sig still gäller åtminstone vissa livsviktiga regler:
Har du halsont och feber ska du aldrig träna, inte heller om du känner dig sjuk. När du väl känner dig bra igen är det helt okej att ge sig ut och springa, trots att näsan fortfarande rinner lite grand.

Var också försiktig med halstabletter. De kanske gör att du känner dig bättre i halsen, men det tar på intet sätt bort infektionen. Ge dig till tåls några dagar och passa på att göra sådant som du inte har möjlighet att göra de dagar du tränar. Eller gå till sängs och vila upp dig!

För att snabbare bli frisk finns det ett antal probiotika att köpa på apoteket, liksom en mängd huskurer att mixa ihop i köket. Man kan säga vad man vill om vitlök, C-vitamin, ingefära, honungste och andra huskurer, men så länge de fungerar spelar det ingen roll om man blir frisk av placeboeffekten eller av kosten. Alla sätt är bra utom de dåliga.

För att minska risken att bli förkyld finns en del att tänka på, som att äta regelbundet, byta tröja och få i dig energi snabbt efter att du tränat; att sova åtta timmar om natten, tvätta händerna ofta och undvika chipsskålar som haft besök av många händer.” – Runnersworld

Not me.

Now is the time when almost everybody catches a cold. At least in Sweden! It feels like  every other person I see in the streets is snotty and coughing a little. So how was it, is it okey to  workout when you’re sick? Or is it not?

The virus that causes a runny nose loves dry mucous membranes, so sweat can actually to some extent have a positive effect against viruses. When you run raised body temperature, while the blood supply to the nose increases.

But if you have fever and / or sore throat, it’s a big NO NO to exercise. If  you have a fever, go to bed! You should not run with a minimal infection in the body because it increases the risk of myocarditis. Although the likelihood of being affected is very small, has a number of athletes each year but for life just because they can not keep calm when they have a cold.

If you have trouble staying still for at least some essential rules:
If you have a sore throat and fever, you should never workout, nor if you feel sick. Once you feel good again, it is okay to go out and run, even though the nose is still running a little.

Be careful of throat lozenges. They might make you feel better in the neck, but it does not in any way remove the infection. Be patient for a few days and take the opportunity to do things you are not able to do on the days you exercise. Or go to bed and rest!

To quickly get well, there are a number of probiotics to buy at the pharmacy, as well as a variety of home remedies to mix together in the kitchen. You can say what you like about garlic, vitamin C, ginger, honey tea and other home remedies, but as long as they work it does not matter if it gets better by the placebo effect or diet. All ways are good except the bad.

To reduce the risk of catching a cold, there is a lot to think about, such as eating regularly, replace the shirt and get in you energy quickly after you trained, to sleep eight hours a night, wash your hands often and avoid chip bowls visited by many hands. ”- RunnersWorld

Do your push ups!

Hej!

Ville bara påminna er om veckans utmaning, ni kan läsa mer om den HÄR! 

Hey! I just wanted to remind you of these weeks challenge, you can read more about it HERE!

Answers part 2. Thu, 31 Jan 2013 09:34:00 +0100

Hur reagerar kroppen om man äter lchf kost i 2-3 veckor och sedan går tillbaka till att äta kolhydrater igen? kommer man att gå upp allt igen eller kan man hålla vikten?

När man äter LCHF går man ner i vikt väldigt fort de första veckorna. Kolhydrater binder vatten så när du plockar bort dessa från kosten kommer du tappa massa vattenvikt. Så till en början med LCHF kost kommer man att gå ner i vikt väldigt snabbt och sen kommer processen saktas in och man kommer gå ner i vikt i en långsammare takt. På 2-3 veckor kommer du till mestadels förlora vattenvikt och när du börjar äta kolhydrater igen kommer vattenvikten  komma tillbaks. När du sedan återgår till de gamla kostvanorna som du hade innan kommer du att gå upp i vikt igen och troligtvis även lägga på dig mer än vad du vägde innan. Det är då man får en så kallad ”jo-jo bantning”. LCHF är en livsstil och inte en diet – om du ska äta LCHF får du göra det på heltid och inte bara under några veckor. Men jag rekommenderar ingen diet, lite av allt i måtta tycker jag är bra att sträva efter! 🙂

om man äter nyttigt och tränar regelbundet men unnar sig t.ex. en påse godis en dag i veckan, hur mycket påverkar det ens reslutat om man vill gå ner i vikt?

Nej, det är helt okej att unna sig godis en dag i veckan. För att gå upp ett kilo i fett måste man äta 1000 extra kalorier utöver ditt vanliga kaloriintag varje dag i en vecka. Så att du en dag får i dig lite extra kommer inte påverka dina resultat negativt. En dålig måltid kommer inte göra att du går upp i vikt, och det gäller detsamma med att en nyttig måltid kommer inte göra att du går ner i vikt. 

Hej! Tänkte bara fråga om du har något bra tips på hur man kan få bort fettet som sitter precis under armhåla och skulderblad på ryggen. Är det någon träning som är bättre än annan? 

Hej! Nja, alltså man kan inte punktförbränna fett. Så vad du måste göra är att träna konditionsträning. Då kommer du bränna fett från hela kroppen och även vid armhåla/skulderblad. Bra övningar är ex) Löpning, power walking och cykling.  Muskler hjälper till att bränna fett också så en kombination av styrketräning och kondition kommer hjälpa dig att bränna fett.

Hej, jag ville bara fråga dig en sak, vad äter du i stället för kolhydraterna som potatis, pasta, bröd och ris? Är det nödvändigt att äta dess kolhydrater?  

Nej det är inte nödvändigt att äta dessa. Jag har inte ätit någon av dessa på två år. Självklart äter jag fortfarande kolhydrater, så som frukt och havregryn. Jag unnar mig själv lite glass eller en fika med vännerna i bland med så jag är inte helt utan kolhydrater. Istället för pastan till middagen byter jag ut den mot sallad.

Är det okej att ta en powernap efter träningen? För jag brukar ofta dricka min protein shake direkt efter träningen.Är det dåligt att sova då direkt efter?

Det är okej att vila, sov du om du känner dig trött 🙂

Är proteinbars okej att äta efter en träning eller är det onödiga kalorier?

Det är helt okej att äta! Jag själv äter det ganska ofta. Det är höga i protein vilket är toppen men det är ofta ganska mycket socker i dem. Mina favoriter är One Whey High Protein bar från Fitnessguru och Atkins Advantage barsen!

Hur lång är du?

Jag är 167 centimeter lång.

Hur gammal är du?

Jag är 16 år.

Hur länge har du bloggat?

Jag har bloggat i 4 månader 🙂

Bra butiker på nätet som säljer naturvitaminer & proteinpulver osv?

Fitnessguru.se ! Det vet ni nog vid det här laget att det är min favorit!

How does the body reacts when you eat the LCHF diet for 2-3 weeks and then go back to eating carbs again? Will I gain back the weight again or will I keep the weight?

When you are eating LCHF you are going to lose weight very quickly the first few weeks. Carbohydrates binds water so when you remove these from your diet, you will lose lots of water weight. So to  the beginning in the LCHF diet  you will lose weight very quickly and then the process will be slowed down and you will lose weight at a slower pace. If you diet in 2-3 weeks you you will mostly lose water weight and when you start eating carbs again, the weight of water will likely come back. But of course you will lose weight but to lose weight quickly and then return to the same eating habits that you had before will not make you lose weight in the long run.

If I eat healthy and exercise regularly, but something unhealthy such as candy  once  a week, does that affect my weight loss results?

No, it’s okay to indulge in sweets once a week. To gain one kilo of fat you have to eat 1,000 extra calories in addition to your normal calorie intake every day for a week. So that one day you eat  a little extra calories will not affect your performance negatively. One bad meal will not make you gain weight, and one good meal won’t make you lose weight.

Hello! Just thought I’d ask if you have any good tips on how to get rid of the fat that is just under the armpit and shoulder blade on my back. Is there any training that is better than another?

Hello! Well, you can’t decide where you want your fat to go. So what you need to do is to do cardio. Then you will burn fat from your entire body and also at the armpit / shoulder blade. Good exercises are ex) Running, power walking and bicycling. Muscles helps to burn fat as well so, if you want to burn fat a a combination of strength training and cardio will give you the best results.

Hey, I wanted to ask you, what do you eat instead of carbs like potatoes, pasta, bread, rice..? And is it necessary to eat this carbs?

No it’s not necessary to eat those carbs. I haven’t had those carbs in two years. But I still eat carbs like fruit and oats! But for dinner I eat salad instead of pasta and rice etc 🙂

Is it ok to take a nap after a workout? Since I usually have my protine shake right after.. So is it bad to sleep?

It’s okey to sleep, don’t worry. Sleep if you feel tired 🙂

Are protein bars okay to eat after a workout or is it empty calories?

It is okay to eat! I eat protein bars pretty often. It is high in protein which is great but there is often quite a lot of sugar in them. My favorite is One Whey High Protein bar from Fitnessguru and the bars from Atkins Advantage!

How tall are you?

I am 167 centimeters tall.

How old are you?

I am 16 years old.

How long have you been blogging?

I’ve blogged in 4 months 🙂

Good online stores that sell natural vitamins and protein powders, etc.?

Fitnessguru.se! You probably know that this online store is my favorite! All my protein powdes is from their website 🙂

M Magazine by Make Up Store

God morgon!

Jag vaknade precis och nu sitter jag och äter frukost. Det värsta med vintern är att det är super svårt att få en bra bild på både frukost och middag nu när det är mörkt dygnet runt känns det som. Så därför får ni ingen frukost bild idag, men jag berätta att jag åt fiber protein gört och en liten skål med en blandning av kvarg och keso med lite hallon och en kopp gröt te vid sidan av.

Igår kväll var jag bjuden på mitt första event någonsin och det kändes jätte roligt att komma dit och stå på gästlistan. Jag var på Smyg läsning av nya M Magazine by Make up store. Det var jätte trevligt verkligen! Jag själv tog inte särskilt mycket bilder dock men eftersom att det var en del fotografer på plats så kände jag inte att det var nödvändigt. Bilden ovanför tog jag dock bara för att jag tyckte att den var så fin. Det  är på en av fruktbuketterna som stod på snitt bordet. Den var helt underbart fin! Vad som inte syns på bilden var de choklad doppade äpplena med kokos strössel, HEAVEN.

And no, I didn’t drink! 😀

Good morning!

I just woke up and now I’m eating breakfast. The worst thing about winter is that it’s super hard to get a good picture of both breakfast and dinner, because here in Sweden its dark until 9 am and then its light until 15 pm and then it gets dark again, it really sucks to not see the sun. So therefore I can’t show you my breakfast today, but what I can tell you is that I ate  protein fiber oatmeal and a small bowl with a mixture of quark and cottage cheese with a little raspberry and a cup of green tea on the side.

Yesterday evening I was invited to my first event ever and it felt really great to get there and be on the guest list. I was on Sneak reading for the new M Magazine by Make up store. It was very nice! I did not take much pictures though but since it was some photographers in the place I didn’t feel like it was necessary. The pictures above  did I took, however, just because I thought it was so nice. It is a fruit bouquets that were on average table. It was absolutely wonderful! What is not visible in the picture was the chocolate dipped apples with coconut sprinkles, HEAVEN!