Beach 2013, How to start a healthy lifestyle.

Do you feel motivated and want to get started with your training? Do you want to exercise in a good and healthy way, but not quite sure how to get started?

Is this what you want? Decide and get started right away. To start a new healthy lifestyle you have to break the old pattern. Therefore, the decision involves your whole personality and you will be forced to change much in your everyday life. You must decide for yourself and not just do one or a few attempts and then give up. Changing lifestyle is not easy but it is worth it. Find willpower and say hello to your new healthy self. 
 
First thing you need to do is to find your willpower. You will quickly realize the fact that the willpower will be the most important part if you want to achive your goals. Your body has every oportunite to change and achive a goal, but it can’t without your mind telling your body what to do. 
 
Do not set unreasonable goals. It’s amazing that you’ve decided to quit smoking, that your about to eat healthier and start exercising 3 days a week – but not all at once. It can easily become too much and it all usually ends with giving up the entire project.
 
Find a workout budy. Its motivationg to exercise with another person. To have someone to exercise with makes it harder to pull away with a poor excuse for not exercising. Theefore, you have to exercise if you and your budy has decided to do so even if you rather stay home and watch a movie with your ben and jerry. 

Decide to workout at specific days.  Start to exercise 3 days a week, thats perfect and you will get one day of rest between every workout. It is important that you choose the appropriate times and then plan your day with these times as a starting point.
 
Do not overdo your workout. Is the workouts too hard its a risk that you will lose the motivation. Strenuous running routes that hurts does not give so much and there is therefore no reason to push yourselves too hard. Listen to your body. 
 

 
Känner du dig motiverad och vill börja träna? Vill du motionera på ett bra och hälsosamt sätt, men vet inte riktigt vart du ska börja?
 
Är detta vad du vill? Bestäm dig och starta på en gång. För att starta en ny hälsosam livsstil måste man bryta de gamla mönstret. Därför involverar det beslutet hela din personlighet och du kommer vara tvungen att ändra stora delar i din vardag. Du måste bestämma dig och inte bara göra ett eller några försök och sen ge upp. Att byta livsstil är inte lätt men det är värt det. Hitta viljestyrkan och säg hej till ditt nya hälsosamma jag. 
 
Det första du måste göra är att hitta viljestyrkan. Du kommer inse väldigt fort att viljestyrkan är den viktigaste delen av allt om du vill nå dina mål. Din kropp har all kapasietet till att nå målen, men den kan inte om inte din hjärna säger till kroppen vad den ska göra. 
 
Sätt inte upp orimliga mål. Det är helt fantastiskt att du har bestämt dig för att sluta röka, att du ska äta sundare och börja träna 3 dagar i veckan – men inte allt på en gång. Det kan lätt bli för mycket och det hela slutar oftast med att man ger upp hela projektet. 
 
Hitta en träningskompis. Det är motiverande att träna med en annan person. Att ha någon att träna med gör det svårare att dra sig undan med en dålig ursäkt till att inte träna. Alltså, har du och din kompis bstämt att ni ska träna så kan du inte skippa träningen även fast du hellre skulle stannat hemma och tittat på film med din ben and jerry. 
 
Bestäm dig för specifika träningsdagar. Bestäm tre dagar i veckan som träninsdagar. Det är helt lagom och du får en ledig dag mellan varje träningstillfälle. Det är viktigt att du väljer lämpliga tidpunkter och sedan planerar din vardag med dessa tider som utgångspunkt.
 
Låt inte träningen gå till överdrift. Om träningen är för hård finns det en stor risk att du tappar motivationen. Ansträngande smärtsamma löprundor ger inte särskilt mycket, därför finns det ingen anledning till att gå på för hårt. Lyssna på din kropp.

Enter a title

Me and 2 of my friends yesterday night


 
I had a great time yesterday. I was on a party at a friends house. We had so much fun! But my jacket got stolen but we found it 200 meters from the house in the snow, but my keys is gone.. It sucks. But otherwise I had FUN.

2013 will be a better year


This year will be better. 2012 was the worst year of my life. I got a eating disorder and lost a lot of friends because of that. School has been tuff for me etc. BUT 2013 will be better, it will be a great year.

My goals with this year will be to be recovered from my eating disorders and be more social with friends.