Apple pie casein cake

Ikväll gjorde jag en casein kaka igen, jag gör det iprincip varje kväll men ivkäll gjorde jag en med smak av äppelpaj. Himmselk god! Denna skapelse toppade jag med keso och hallon.

Du behöver: 

1 skopa (30 gram) One Casein Apple pie från fitnessguru

3 tsk havremjöl

3/4 tsk bakpulver

Kanel efter smak

2 tsk Stevia (valfritt)

1 äggvita

4 msk vatten

Utförnande:

Blanda alla torra ingredienser i en skål tillsätt sedan resten. Täck skålen med plastfolie och ställ in i mikron i 40-50 sekunder. Servera med vad som, jag gjorde med jordnötssmör, keso och bär.

 

DSC_0489

Calories: 165

Protein: 28,6 gram

Carbs: 10 gram

Fat: 2,2 gram

For night snack tonight I made a casein cake, Im doing it almost every night with chocolate flavor but tonight I made one with taste of apple pie. I topped the whole thing with cottage cheese, raspberries and peanut butter from fitnessguru.

 

You will need:

1 scoop (30 grams) One Casein Apple pie from fitnessguru

3 teaspoons of oatmealflour

3/4 teaspoon baking powder

Cinnamon

2 teaspoons Stevia (optional)

1 egg white

4 tablespoons water

 

How to do:

Mix all dry ingredients in a bowl, then add the rest. Cover the bowl with plastic wrap and place in the microwave for 40-50 seconds. Serve with what ever you like,  I did with peanut butter, cottage cheese and raspberries.

 

Enter a title

Leg day + abs + BBQ

Hej!

Nu har jag precis ätit lite middag, grillat ikväll igen. SUPER! Nu ska jag gå ut för en löprunda, Jesper min pojkvän ska cykla bredvid när jag springer för att hålla mig sällskap. 

Jag tänkte dela min ben träning med er nu. 

12×4 Knäböj – 50 kg

8×4 Utfall bakåt – 50 kg

8×4 Raka marklyft – 60 kg

8×4 Benspark i smith maskin – 25 kg

8×4 Sittande benspark – 45 kg

20×4 Boll situps 

8×4 Ben lyft kombinerat med buttoms up

DSC_0470

 

Hello!

 

Now I just ate some dinner, BBQ tonight again. SUPER! Now I’ll go out for a run, Jesper my boyfriend are going to ride his bike next to me when im running to keep me company.

 

I thought sharing my leg workout with you now.

 

12×4 squat – 50 kg

8×4 Lunges – 50 kg

8×4 Straight-leg deadlifts – 60 kg

8×4 Leg Extension in smith machine – 25 kg

8×4 Seated Leg Extension – 45 kg

20×4 ball crunches

8×4 Leg raises combined with buttoms up

 

Periodsikfasta / Intermitting fasting

Nu ska jag ta upp det här en gång för alla. Som ni vet går jag på diet och gör periodiskfasta på samma gång. Jag har fått en hel del frågor om hur det egentligen fungerar och varför jag för det så jag tänkter kortfattat berätta vad det är nu.

Periodisk fasta är egentligen inte svårare än att man äter som vanligt fast man äter inte frukost. Jag fastar 16 timmar per dygn och sedan har jag mitt ät fönster under restrerande 8 timmar som finns kvar. Jag äter min första måltid klockan tolv och sen så äter jag min sista måltid innan klockan åtta då jag börjar min fasta igen. 

Ghrelin är ett hormon som produceras av P/D1-celler i fundusdelen av magsäcken hos människa och som stimulerar aptiten. Så fort vi äter något så dämpas vårt Gherlin hormon och det stimuleras när vi fastar alltså när vår mage är tom. Det här hormonet ökar tillfrseln av tillväxthormon genom att aktivera hormonet somoatostatin. Somatostatins uppgift är att blockera utsöndringen av GH. Det här GH hormonet bygger muskler och bränner fett så det gillar vi!

Leptin är ett hormon som insöndras till blodet från fettvävnad, där det bildas. Leptinet talar om hur stort energiförråd vi har genom att antingen aktivera eller minska vår aptit – den styr alltså tillviss del vår ämnesomsättning. Under fasta så sjunger leptin nivåerna kraftigt, vilket i sin tur leder till att könshormonerna påverkas och nivåerna av tillväxthormon och IGF-1 stiger. Detta i kombintion med gherlin som  dämpar tillväxthormonsutsöndringen skapar stora anabola förutsättninhar sammtidigt som fettförbränningen belönas av GH.

Många är skeptiska och inte särskilt positiva till periodisk fasta då man kommer upp med saker som begreppet svältläge, alltså sänktämnesomsättning som leder till svält. Precis så är det att tillgången på Leptin hormonet är det som avgör hurvida kroppen går in i svältläge eller inte. Men vad många inte vet är att det krävs minst 60 timmar av fasta för att leptin nivåerna ska sjunka till så låga nivårer att dem signalerar för svält. Om man under de 8 timmar utanför fastan äter varjedag så kommer leptinnivåerna hållas i schak. Alltså no worries för svältläge och sänkt ämnesomsättning här inte. 

När man läser om periodisk fasta så står det ofta att detta inte är något för dem som är diabetiker, eller de som har eller har haft ätstörningar, ammande eller gravida, eller om man är ex en elitatlet eler om man tenderar till att försöka hitta olika bantningsmetoder. Man ska alltså ha ett hälsosamttänkande kring mat och träning för att detta ska fungera. Jag har varit diagoniserad med ätstöningar men blev friskförklarad i februari/mars. Jag klarar av periodisk fasta fantastiskt bra ändå, jag har inget ohälsosamt tankesätt kring mat heller, jag har under min diet till och med fuskat en del, ätit en toast på ett cafe, ätit glass (kanske lite för många gånger) etc. Jag är en människa med helt normalt tänkande kring mat och jag tycker inte att man ska säga att bara för att man har en ätstörning sen tidigare så kommer inte den här dieten att fungera för det stämmer inte. Är man stark mentalt så klarar man det här galant.

Jag hoppas att ni har fått ett liten bättre uppfatning om vad periodisk fasta är nu. Om inte är det bara att ni kommentarer och frågar här på bloggen eller så googlar ni på det. 🙂

81d4e9b0dd6111e29d0922000a1faeeb_7

Now I bring this up once and for all. As you know, I go on a diet and also doing intermitting fasting at the same time. I have received a lot of questions about how it really works, and why I am doing it  so I am thinking briefly tell you what it is now.

Intermittent fasting is not really more difficult than eating but you skip your breakfast. I fast 16 hours a day, and then I have mu  eating window for the remaining 8 hours. I eat my first meal at noon, and then I eat my last meal before eight o’clock when I start my fast again.

 

Ghrelin is a hormone produced by P/D1-cells in fundusdelen of the stomach of humans and that stimulates the appetite. Whenever we eat something so damped our Gherlin hormone and it is stimulated when we fast then when our stomach is empty. This hormone increases teh supply of growth by activating the hormone somoatostatin. Somatostatins task is to block the secretion of GH. This GH hormone builds muscle and burns fat so we like that!

 

Leptin is a hormone that is secreted into the blood from the fat tissue, where it forms. Leptin talking about how great the energy supply we can either activate or reduce our appetite – it controls thus to some extent our metabolism. During fasting so sing leptin levels dramatically, which in turn leads to sex hormones are affected and levels of growth hormone and IGF-1 rises. This in combination with gherlin tion that suppresses growth hormone secretion creates major anabolic förutsättninhar sammtidigt that fat loss is rewarded by GH.

 

Many are skeptical and not very positive for periodic fasting, when coming up with things that the term starvation mode, thus lowering metabolism that lead to starvation. Just as is the availability of the hormone Leptin is what determines prima facie body goes into starvation mode or not. But what many do not know is that it takes at least 60 hours of fasting to leptin levels will drop to as low nivårer to those signals for hunger. If during the 8 hours outside of Lent eat varjedag then leptin levels maintained in Schak. So no worries for starvation mode and lowered metabolism is not here.

 

When you read about intermittent fasting as it is often said that this is not something for those who are diabetic, or those who have or have had eating disorders, nursing or pregnant, or if you are as an elite athlete panels if you tend to try to find different slimming methods. One should thus have a healthy way of thinking about food and exercise for this to work. I’ve been diagoniserad with ätstöningar but was declared healthy in February / March. I can handle intermittent fasting fantastic anyway, I have nothing unhealthy mindset around food either, I have in my diet even cheated a lot, eating a toast at a cafe, eating ice cream (maybe a few too many times), etc. I am a person with a normal way of thinking about food and I do not think you should say that just because you have an eating disorder from before so will not this diet work for it is not true. Are you strong mentally so you can handle this splendidly.

 

I hope you’ve got a little better knowlege about what intermitting fasting is now. If not, it is just that you comment and ask here on the blog or you google it. 🙂

 

Post workout

Jag tänkte bara ge er ett litet tips. Det här är min favorit ”röra” just nu och har varit det ett bra tag, detta är verkligen gott!

Blanda keso och kvarg med varma hallon och stevia, toppa sedan detta med jordnötssmör. Jag har jordnötssmör från fitnessguru, nyttigt och gott! (För att beställa det klicka häääär)

Detta åt jag nu efter träningen, idag fick jag till ett riktigt bra pass och klämde in lite mage där också. 🙂 

DSC_0488

DSC_0489

 

I just wanted to give you a little tip. This is my favorite ”mess” right now and has been for quite a while, this is really good!

 

Mix cottage cheese and quark with watm raspberries and stevia, then top it with peanut butter. I have peanut butter from fitnessguru, healthy and tasty! (To order it press heeeeere)

 

This did I have now as my post workout meal, today I got a really good leg session  and squeezed in a little abs there too. 🙂

 

 

I think I need more rest days

Hej!

Idag har varit en riktigt seg dag, jag startade min dag med en 7 kilometers powerwalk men när jag hade gått dessa 7 kilometer så tog jag faktiskt bussen hem för att jag kände mig så sliten att jag bara ville gråta. Så jag tog alltså bussen, gick hem och åt havregrynsgröt för att ladda inför ett benpass på gymmet men insåg att jag inte orkade så jag låg kvar i soffan några timmar och såg på TV med min syster och sedan gjorde jag ett nyt försök och laddade denna gång med lite kvarg och protein pulver, jag bytte om till gym kläder och sen däckade jag i min säng och sov i nästan fyra timmar… Vaknar upp klockan sju på kvällen. Nej, jag skiter i gymmet. 

Min syster har tjatat på mig hela dagen att jag ska följa med till stranden och bada med henne och mitt svar har varit ”nej jag hinner inte, jag ska till gymmet” och sen så somnar jag och sover bort hela dagen. Så nu är ju gymmet stängt och jag har gett upp den tanken så jag och min pojkvän tar med min syster till starnden nu för ett kvällsdopp. Sedan ska jag sova gott och ladda för ett riktigt mördar pass för mina ben på gymmet imorgon. 

Kom ihåg det, att det är viktigt att lyssna på kroppen. Är du så trött att du inte ens orkar avsluta din powerwalk så är det nog ett tecken på att det är dags att vila. 

Ha en fin kväll, nu ska vi gå och bada! 

DSC_0480

My dinner tonight, 150 grams chicken and salad.

DSC_0469

 

Hello!

 

Today has been a really tough day, I started my day with a 7 kilometer long power walk but when I had walked these seven kilometers I actually took the bus home because I felt so worn out that I just wanted to cry. So then I took the bus, went home and ate oatmeal to recharge before a leg workout at the gym, but realized I couldn’t be bothered so I remained on the couch for a few hours and watched TV with my sister and then I made a new trial and charged this once with a little cottage cheese and protein powder, I changed into gym clothes and then I passed out in my bed and slept for nearly four hours … I wake up at seven o’clock in the evening. No, I do not care about the gym tonight Im to tired.

 

My sister has been nagging at me all day that she wants to go to the beach  and my answer was ”no, I do not have time, I’m going to the gym” and then I fell asleep and sleept away the day. So now is the gym closed and I have given up on that idea so my boyfriend and I are taking my sister to the beach now for an evening swim. Then I’ll sleep well and charge for a really killer workouts for my legs at the gym tomorrow.

 

Remember that, it is important to listen to your body. Are you so tired that you cant even finish your power walk then it’s probably a sign that it’s time to rest.

 

Have a nice evening, now let’s go swimming!