Be kind to yourself.

Att vara snäll mot sig själv är något jag tror att vi alla måste bli bättre på. Något man kan tänka på är att du borde behandla dig själv på samma sätt som du behandlar din bästakompis. 

Många tjejer och även killar säkert också (drar inte alla över samma kant så missuppfatta inte) samt jag själv är inte särskilt snälla mot sig själva. I dagsläget är mång väldigt självkritiska och trycker ner sig själva dagligen. Jag själv är väldigt självkritisk och har väldigt höga förväntningar på mig själv, jag har ständigt en dialog i mitt huvud och ibland är jag inte helt snäll mot mig själv. Jag vill lyckas med så mycket, jag vill att det ska gå bra med träningen, jag vill få bra betyg, jag vill ha ett extra jobb, jag vill vara den perfekta flickvännen, jag vill vara en bra kompis, en bra dotter, syster… Ja listan blir lång! 

Jag tror inte att jag är ensam om det här, jag tror att många känner stor press i dagens samhälle på att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir ju lite stressad när alla dessa bloggare målar upp ett perfekt liv, inga ups and downs bara massa ”ups”, kompisen ändrar sin relations status på facebook från singel till i en relation medans du själv har lite struligt med din partner, din favorittidning har på omslaget tryckt med stor text ”Så får du en perfekt beachbodypå bara 3 veckor”. 

Jag vet inte hur just du är men jag själv kan bli väldigt osäker på mig själv när jag bläddrar i alla dessa modetidningar och får läsa diverse tips på hur man ska få bättre av det ena och det andra och jag börjar tänka på saker i mitt utseende som jag aldrig lagt märke till förut. Jag kan stå framför spegeln och peka ut det ena och det andra. Jag är dock inte lika mycket så längre, det var värre förut. Men sen jag blev frisk från min ätstörning och började träna och äta som jag gör idag har jag fått ett bättre självförtroende och jag är mer säker på mig själv. 

Om jag ska komma tillbaks till det jag sa i början av inlägget,  ”Behandla dig själv som du behandlar din bästavän”. Skulle du säga till din bästa vän att hennes lår ser tjocka ut när hon har på sig klänning, skulle du säga att den där finnen hon/han har i pannan är så stor att den syns från månen? Svaret är nej, nej, nej, nej. Du ser inte ens det där i din kompis, du tycker att hen är fantatsik fin i klänning, super snyggt med de kurvorna som den framhäver! För tjocka lår, pfft nej verkligen inte, när hon kommer till skolan så säger du direkt hur fin hon är! Och den där finnen? Nej den såg du inte ens förens hon påpekade den. 

Vad jag vill få fram är att vi är väldigt självkritiska och att vi borde vara snällare mot oss själva. Istället för att titta i spegeln och peka ut vartenda fel du ser, varför inte peka ut något du tycker är fint? Ska du köpa ett par nya jeans peka inte då ut att dina ben ser större ut i dessa som är blå än vad de gör i dina svarta jeans du brukar ha, hallå kolla in vilken rumpa du fick i dessa istället?! Du upptäcker en ny finne på morgonen, ja so what? Ingen annan än du stör sig på den ändå. Alla dessa små problem tar en himla massa energi från din vardag som är helt onödig. Så jag ber er (och mig själv) försök att stöta bort all negativ energi du har runt om kring dig och fokusera på det positiva i ditt liv. Det går inte att vara perfet på alla plan, vi är bara människor. 

Försök istället att göra det bästa det du har, du kommer att vara mycket gladare. Jag lovar. <3

Var snäll mot dig själv.

DSC_0145

Being kind to yourself is something I think we all need to get better at. Something to think of is to  treat yourself the same way you treat your best friend.

Many girls and even guys certainly and myself are not very kind to themselves. In the current situation many people are very self-critical and pressing themselves daily. I myself am very self-critical and have very high expectations for myself, I have a constantly  dialogue in my head and sometimes I’m not entirely kind to myself. I want to succeed in so much, I want to be succesful in the gym, I want to get good grades, I want to have a extra job in the weekends, I want to be the perfect girlfriend, I want to be a good friend, a good daughter, sister. .. Yes the list is long!

 

I do not think I’m alone on this, I think many people feel a lot of pressure in today’s society for everything to be so perfect all the time. You become a little stressed when all these bloggers paint a perfect life, no ups and downs just  ”ups”, your  friend changes her relations status on Facebook from single to in a relationship while you and your partner is struggeling a lot,  Your favorite magazine is printed on the cover in large print ”This is how you get a perfect beach body in just 2 weeks”.

 

I do not know how  you are, but I myself can get very unsure of myself when I’m looking at all these fashion magazines and get to read various tips on how to get better of the this and that and I start thinking about things in my appearance I never noticed before. I can stand in front of the mirror and point out one fault after another. However, I’m not so much like that anymore, it was worse before. But then I recovered from my eating disorder and began to train and eat like I do today, I have a better self-confidence and I’m more sure of myself.

 

If I have to get back to what I said at the beginning of the post, ”Treat yourself like you treat your bestfriend”. Would you tell your best friend that her thighs look thick when she is wearing dress, would you say that the sit she / he has on his forehead is so large that it is visible from the moon? The answer is no, no, no, no. You do not even see these things in your friend, you find that she looks absolutley stunning in her new dress, she looks super sexy with those curves! Thick thighs, pfft no not really, when she comes to school, you say immediately how beautiful she is! And that sit? No, you didn’t even notice it before she pointed it out.

 

What I want to say is that we are very self-critical and that we should be kinder to ourselves. Instead of looking in the mirror and point out every single flaw you see, why not point out something you think is nice? Should you buy a new pair of jeans do not point out that you think that your legs look huge in them, hey check out the ass you got in these instead?! You discover a new pimple in the morning, well so what? No one but you gets disturb by that  anyway. All these little problems takes a whole lot of energy from your everyday life that is completely unnecessary. So I ask you (and myself) to try to repel all negative energy you have around you and focus on the positives in your life. We can not be perfet at all levels, we are only humans. 

 

Intead try to make the best of everything you have, you will be feeling mush happier. i promise <3

 

Be kind to yourself.

 

Enter a title

Week challenge 2

Hej!

Nu är det måndag och jag har en ny utmaning på gång. Den här veckan utmanar jag er att sitta i jägarvila så länge du kan en gång varje dag! Det är jobbiare än vad det ser ut, efter ett tag börjar benen skaka ordentligt!

Detta är en statisk styrkeövning där vi tränar upp benstyrkan. Det är viktigt att ha rätt teknik. När man sitter i jägarvila trycker du ryggen platt mot väggen och ben och höfter ska stå i 90 grader, detta ska hållas genom hela övningen.

Hur länge kan du stå i jägarvila? Skicka bilder och berätta hur det går för dig till [email protected] så publicerr vi det på bloggen här för att motivera fler till att vara med i utmningen!

Bild 2013-08-26 kl. 13.49

Hello!

Now it’s Monday and I have a new challenge for us. This week I challenge you to sit in hunter rest as long as you can every day! It is harder than what it looks like, after a while  your legs start to shake!

 

This is a static strength exercise where we train up leg strength. It is important to have the right technique. When you sit in hunter rest, press your back flat against the wall and legs and hips should be at 90 degrees, this will be through the entire exercise.

 

How long can you stand in hunter rest? Send pictures and tell me how it goes for you to [email protected] and I will publish it on the blog here to motivate more people to be involved in the challenge!

 

I like mondays from now on

Jag fick mitt nya schema igårkväll, det kan fortfarade ske en del förändringar men just nu ser det väldigt ljust ut för mina måndagar. Jag har en enda lektion, dock är den tre timmar lång men jag börjar först 11:45. Det är riktigt skönt, en lugn måndag. Så därför gick jg upp och var på gymmet vid 07:30 och sprang på crosstrainern i 45 minuter (va 10 kilometer) och sedan tränade jag mage. I eftermiddag är det ben, vader och mage men jag brukar var så trött efter ben så jag körde mage nu på morgonen istället. 

45 minuter crosstrainer.

30×3 Magmaskin 10 kg

30×3 Crunches

30×3 Oblique crunches 

30×3 Benlyft 

Till frukost nu när jag har ökat intaget så är det samma som innan, 250 gram kvarg blandat med funlight toppat med bär och 3 omega 3 piller, vad som är skillnaden är att jag äter 30 gram havregryn också, det är ca 3/4 DL som jag kokade till gröt. Till detta dricker jag vatten. 🙂 En sån här frukost hamnar på ca 280 kalorier. Skönt att den inte är jättestor eftersom att min lunch är enorm på 800 kalorier! haha 🙂 

 

DSC_0004

DSC_0002

DSC_0005

I got my new school schedule last night, it can still be made ??some changes but right now it looks very bright for my Mondays. I have only one single lesson, however, it is three hours long but I’m starting first 11:45 a.m. It’s really nice, a calm Monday. So I woke up and went to the gym at 7:30 and ran on the elliptical trainer for 45 minutes (10 kilometers) and then I trained abs. In the afternoon I have legs, calves and abs but I am usually tired after leg so I did abs this morning instead.

 

45 minutes elliptical trainer.

30×3 Abs machine 10 kg

30×3 crunches

30×3 Oblique crunches

30×3 Leg Raises

 

For breakfast, now that I have increased the intake so it is the same as before, 250 grams of quark mixed with Funlight topped with berries and 3 omega 3 pills, what is the difference is that I eat 30 grams of oatmeal as well. For this, I drink water. 🙂 A breakfast like this end up at about 280 calories. Phew it’s not huge because my lunch is huge at 800 calories! haha 🙂

 

Out with the boatMy sunday

Idag penderades dagen ute på havet med båten igen, den här helgen har verkligen varit bra med två dagar ute på båten. Idag åkte jag, pappa och min syster Tilde. Jag själv sov dock mer än halva tiden, jag är helt slut. Jag tänker inte sitta och skriva ett inlägg om hur fantatsiskt sverige är nu så här på sensommaren och att vi hade en bra dag, istället ska jag låta bilderna tala för sig själva. 🙂

DSC_0031

DSC_0018It was very windy okey? 😉

DSC_0007

DSC_0034

My big lunch box, rice and meat. 800 calories. And no I didn’t feel sick really 😀 

DSC_0036

DSC_0050

Today resuspended day out at sea with the boat again, this weekend has been really good two days out on the boat. Today I, dad and my sister Tilde went out. I myself slept however, more than half the time, I’m completely exhausted. I’m not going to sit and write a post about how fanttastic Sweden is now like this in the late summer and we had a good day, instead I’ll let the pictures speak for themselves. 🙂

 

Fat measurements

Jag har inte hunnuit men nu ska jag berätta om resultatet från min fettmätning, jag var som jag sa rädd att jag inte skulle fått några resultat de två senste månaderna och att jag till och med kanske hade lagt på mig lite fett eftersom att jag misshandlade min kropp men för mycket träning samt bara mellan 900-1000 kalorier mat om dagen. 

Jag trodde fel! Som tur va. Jag har tappat och i det här inlägget tänkte jag berätta om mina nya värden och hur man gör en fettmätning eftersom att det var en del av er som inte visste hur en mätning går till. 

När man mäter fettet kan man göra det på olika vis men det vanligaste är att man gör en kalipermätning. När man gör en kalipermätning använder man en sån kaliper som är på bilden nedan, man sätter ”klämmorna” med fettet man har emellan på ett antal punkter på kroppen och den visar på sin illa display hur många milimeter fett man har. Farid berättade för mig att kvinnor har mest fett på triceps och magen och män hade mest runt buken och rygg. 

Så här ser jag ut just nu. 

Total fett %: 15,28% (För två månader sen hade jag 15,80 så jag har tappat lite)

Biceps: 5,2 mm

Triceps: 13 mm

Rygg: 5,6 mm

Mage: 10,4 mm

Bål: 10,8 mm

Lår: 3,7 mm

Jag har alltså minst fett på låren, det trodde jag verkligen inte! Mindre än 1/2 centimeter. Eftersom att mina ben är så stora, men som Farid sa. De är stora för att de är stakra, mycket muskler. Så det känns okej, jag är nöjd med min mätning. Jag vill självklart minska lite överallt men det är inte mycket som ska bort innan min fett procent är nere på mitt mål. 😀 

kaliper

I have not had time but now I’ll tell you about the results of my fat measurement, I was, as I said, afraid that I would not receive any results, the two senste months and I even might have put on a little fat because I abused my body with too much training and only between 900-1000 calories of food a day.

 

I thought wrong! As luck huh. I have lost and in this post I thought I tell you about my new values ??and how to make a fat measurement because it was some of you that did not know how the measurement is done.

 

When measuring the fat you can do it in different ways but the most common is that they make a kalipermeasurment. While making a kalipermeasurment you use one of those caliper is in the picture abow, you ”clamps” the fat  a number of points on the body and it shows on his bad display how many millimeters of fat you have. Farid told me that women have the most fat in the triceps and abdomen and men had mostly around the abdomen and back.

 

How do I look right now.

 

Total Fat%: 15.28% (Two months ago, I had 15.80% so I’ve lost a little)

Biceps: 5.2 mm

Triceps: 13 mm

Back: 5.6 mm

Abdominal: 10.4 mm

Trunk: 10.8 mm

Thigh: 3.7 mm

 

So I have a minimum of fat on the thighs, that I really did not know! Less than 1/2 centimeters. Because my legs are so big, but Farid said. They are big because they are strong, much muscle. So it feels okay, I’m happy with my measurement. I obviously want to reduce a little of everything but there is not much to be away before my fat percentage is down to my goal. 😀