Oats, quark & berries

God morgon!

Brrrr, idag är det bara 1 liten grad ute. EN?! Jag måste fixa en varmare jacka för den jag går runt i nu är inte anpassad efter den här kylan. Men nog om det… 

Jag har precis fått i mig lite frukost, havregrynsgröt, kvarg och hallon. Och nu är det dags att jag börjar gå mot bussen, jag har matteprov idag och eftersom att jag var sjuk nu för två veckor sedan missade jag en del och jag tycker att det här är jättesvårt verkligen. Men jag ska göra mitt bästa så får vi se hur det går helt enkelt! Jag har aldrig fått mer än E (eller G) på ett matteprov i mitt liv typ, det har faktiskt alltid varit mitt lägsta betyg, men hallå man kan ju inte vara bra på allt! 😉

DSC_0015

DSC_0018

Good morning!

 

Brrrr, today it is just one degree outsude. ONE?! I have to fix a warmer jacket because the one Im using  now  is not adapted to this cold. But enough about that …

 

I just had little breakfast, oatmeal, quark and raspberries. And now it’s time that I start walking towards the bus, I have math test today, and because I was sick now, two weeks ago, I missed a part and I think this is very difficult indeed. But I’ll do my best and we’ll see how it goes quite easily! I have never received more than E  on a math test in my life, it has actually always been my lowest rating, but hey, you can not be good at everything! 😉

 

Enter a title

Stoppa ätstörningar

För några dagar sedan rådissade jag en reklam från ett företag som heter Miss Skinny. Deras reklam föreställde två väldigt smala ben som stod särade och i mitten stod det ”Do you fit in, size zero only”. och så skrev jag : ”I just want to know what your opinion about this commercial from a clothes company. In my opinion this is making me sad, sad for real. I think that our socetity is ugly that has made this whole thing about being super skinny as something you have to be to be considered as someone who ”fit in” or are beautiful. This ”most be skinny to be beautiful” thing was actually a big part of the reason why I got eating disorders because I thought for real that I needed a tigh gap and hip bones to be beautiful. BULLSHIT. Beaty is not measured in look. When I publish progress pics if myself where I show a pic of me like a year ago(when I had eating disorders) and now I always get comments from a few people that tells me that before (49 kilo) was better than now. I understand them actually that they think that I was more beautiful when I was super skinny because that is what media and society is telling us is right, that it’s beautiful to be skinny. And it’s sad that people consider a sick under weight girl more beautiful than a girl who is healthy. Remember that girls and boys that Beaty is not measured in eather weight or look. If you are genetic skinny it’s one thing and I think it’s beautiful but I think it’s wrong to say that people who are not naturally size zero need to diet and starve themselves down to underweight to feel beautiful. Be the healthiest and best version of you, that is beauty. ??”

Vad som nu har kommit fram är att det här företaget ”Miss skinny” inte existerar utan detta var ett försök att belysa ätstörningar och skapa reaktioner vilket de verkligen gjorde! Det är orginisationen Frisk & Fri som gjorde den här kampanjen och jag vill vara med och stötta detta och pusha för den här orginisationen. Det här med ätstörningar är något som ligger nära mig och jag vill aldrig aldrig aldrig att någon tjej eller kille där ute ska behöva genomgå den smärtan som ätstörningar kommer med. Jag vill få fram att idealet vi har idag inte är ett bra ideal och vi ska inte sträva efter att vara supersupersmala om vi inte är födda så. Vissa är födda naturligt smala med en snabbförbränning och då är det bra att vara smal men alla är inte födda så och kan inte vara så smala.  Jag till exempel trodde på riktigt att jag behövde ha ett mellanrum mellan måna lår ”Feets together tights apart” och att jag var tvungen att ha utstickande höftben för att vara vacker. Jag svälte ner mig till undervikt och jag fick ett mellanrum på mina lår och mina höftben stack ut precis som jag ville, men min mens försvann och jag var tvungen att besöka läkare varje vecka för att göra blodprover för att se till att  mina njurar var okej. För ja det gick så långt att mina njurar började lägga av på grund av att jag misshandlade min kropp med för lite mat och för mycket träning. Men det var vad som krävdes för att jag skulle vara så smal och jag fick ätstörningar för att jag trodde att det var enda sättet för mig att känna mig vacker. Men så är det inte, ja det är vackert att vara smal men det är minst lika vackert att vara normal vikt eller till och med  övervikt. Är man vacker på insidan så kommer det att lysa igenom till utsidan. Skönheten sitter inte i vikten, måtten eller något i utseendet. Kom ihåg det. Så därför tänker jag sprida den här videon och be er att gå in på den HÄR hemsidan och läsa mer om kampanjen och om du är sjuk be om hjälp. 

[youtube width=”700″ height=”500″]http://www.youtube.com/watch?v=YT-ivV05ucs&feature=player_embedded[/youtube]

 

 

What is health?

Nu ska jag ta upp ett känsligt ämne så jag hoppas att jag inte gör någon upprörd med detta. Men jag vill ta upp det här med fitspo/hälsa hetsen. 

Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det har gått för långt. Hetsen alltså. Det har nästa blivit som en tävling om vem som är mest hälsosam och vem som har störst muskler. Folk taggar sina bilder med #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. Jag själv vet om att jag är en del i den här instagram/blogg världen och faktikst driver en blogg där jag skriver om min egen träning, träning i allmänhet och mat. Dessutom under namnet fitspooration. Men meningen med min blogg och instagram är inte att hetsa till träning och att äta 100% clean. Med min blogg vill jag förmedla min egen version av fitspo (om vi nu ska kalla det så). 

Hälsa är inte något vi kan se. Hälsa är inget vi kan ta på. Hälsa är inte en speciell kroppstyp. Hälsa syns inte samma sak som att ohälsa inte syns. Eller jo till viss del ibland syns det men ni förstår min poäng. Hälsa är inte att äta kvarg till frukost och ha en super tonad kropp med snygga muskler. Hälsa är när du tar hand om din kropp, när du matar den med bra mat som du klarar av att leva på utan att gå och känna dig hungrig. Känner du att du mår bra av att träna 3 gånger i veckan så är det bra, känner du att du vill träna 12 gånger i veckan får att må bra så är det också bra – så länge som du trivs med det och känner att du klarar av det. 

Strong is the new skinny är faktiskt ett av mina favorit qoutes. Men just nu känns det faktiskt mer som att strong is the new skinny är lite av en qoute som människor med ätstörningar kan gömma sig bakom. För mer än hälften av bilderna som blir taggade med strong is the new skinny är på underviktiga personer. Du behöver inte vara den starkaste och lyfta de tyngasta vikterna för att vara stark. Nej vet du vad – Det räcker med att du känner dig stark! Vad är en väldefinerad biceps värd när du kan vara stark mentalt? 

Man bli ju faktiskt lite förvirrad över vad hälsa egentlgien är. Kolla i tidningshyllan nere på Ica till exempel, det står en rad med olika ”Hälso tidningar” varav på 4 av dem så står det ”Gå ner 10 kilo på blah blah blah veckor”. På omslaget är det också en kvinna oftast som är väldigt vältränad och troligtvis retusherad också, detta är hälsa liksom. En supertonad kropp betyder inte hälsa, allas kroppar är olika trots allt. För vissa är det hälsa att ha lite extra hull på magen och för andra så är det hälsa att vara tonad. Allas kroppar har olika förutsättningar och det är bara att inse det. 

Trenden att vara supersmal har gått över lite till att vara supervältränad vilket inte heller är bra. Jag vill att ni ska veta det, känn ingen press eller ångest någonsin över något som ett kroppsideal. Gör vad du mår bra av. Ät när du är hungrig, ät tills du är mätt, ät hälsosam och bra mat. Träna för att du tycker att det är roligt och inte för att du känner dig tvingad till det. Gör det för din egen hälsa och jämför dig inte med andra. 

Jag hoppas verkligen inte att ni ser mig som en person som är delaktig till att hetsa kring ett nytt ideal för det gör jag inte. Som ni vet är min slogan ”Healthy is the new sexy” som jag kom på själv när jag startade min blogg. Hälsa har inget specifikt utseende,  en speciell vikt eller något specifikt över huvudtaget. Du vet vad du mår bra av, kör på det.

Var den bästa och mest hälsosamma versionen av dig själv, det är hälsa på riktigt. 

DSC_0047

Now I bring up a sensitive subject so I hope I do not upset anyone with this . But I want to talk about this fitspo / health conference.

Well, to be honest , I think it has gone too far. The witch hunt that is. This hs become a competition to see who is the most healthy and who have the greatest muscles. People tags their photos with # FITSPO # fitness # motivation #strongisthenewskinny . I myself know that I am a part of this instagram / ??blogosphere and that I actually run a blog where I write about my own training , general fitness and food. In addition, under the name fitspooration . But the point of my blog and instagram is not to incite to exercise and to eat 100% clean. With my blog I want to convey my own version of FITSPO (if we must call it that) .

 

Health is not something we can see. Health is not something we can touch. Health is not a particular body type. Good health can not bee seen and bad health can not be seen. Or yes , to some extent sometimes seen it but you understand my point. Health is not to eat cottage cheese for breakfast and have a super toned body with lean muscle . Health is when you take care of your body , when you feed it with good food you can live on without going and feel hungry all the time. Do you feel good to work out 3 times a week so it’s good , you feel that you want to train 12 times a week to feel good , it is also good – as long as you enjoy it and feel that you can handle it .

 

Strong is the new skinny is actually one of my favorite qoutes . But right now it actually feels more like being strong is the new skinny is a bit of a qoute that people with eating disorders can hide behind . For more than half of the pictures that are tagged with strong is the new skinny is of underweight people. But do you have to be super toned with visible muscles to look strong? No, you know what – It’s enough if you feel strong! What is a well defined biceps woth when you can be strong mentally?

 

One is actually a little confused about what health actually is . Check in the racks down to the store for example, there are a number of different ” health magazines ” of which  four of them it says ” How to lose 10 kilo in blah blah blah weeks.” On the cover , it is also a woman who is usually very fit and probably retusched also , this is health as well. A supertoned body does not mean health, everyone’s bodies are different after all. For some it’s health to have a little extra fat on your stomach and for others it’s health to be toned . Everyone’s bodies have different conditions and it is only to realize that.

 

The trend to be super slim have gone over a little to be super fit which is also not good. I want you to know it, feel no pressure or anxiety ever over something like a body ideal . Do what makes you feel good . Eat when you’re hungry, eat until you are full , eat healthy and good food. Work out because you think it’s funny and not because you feel compelled to do so. Do it for your own health and do not compare yourself with others.

 

I really hope that you do not see me as a person who contributes to incite about a new ideal because I really dont want to be that person. As you know, my slogan  is ” Healthy is the new sexy” as I came to myself when I started my blog . Health has no specific appearance, a special weight or anything specific at all. You do what makes you feel good, go for it.

 

Be the best and healthiest version of yourself , THAT is health for real.

 

Pyramid test

Idag på träning och tävlingsläran i skolan gjorde jag mitt pyramid test. Det är ett konditionstest. Testet är ett submaximalt pulssänkningstest som testar din generella konditionsnivå. Ju bättre kondition och syreupptagningsförmåga du har desto lägre puls och snabbade pulssänkning kommer du att ha under testets genomförande.  

När du gör testet så har du på dig pulsklocka och du ska springa upp för en ”pyramid” och ner i 5 minuter. Allstå ni förstår inte hur jobbigt det var, jag trodde att jag skulle dö!

Min puls kom upp i 180, så jag ligger på en väldigt bra nivå konditionsmässigt eller som läraren sa ”elit nivå” så jag är väldigt väldigt glad! Jag ska göra om det här senare i veckan eller tidigt nästa vecka och jag ser inte fram emot det. hehe…

DSC_0017

DSC_0028

DSC_0022

 

Today on training and competition theory in school I did my pyramid test. It is an cardio test. The test is a submaximal heart rate reduction test that will test your general fitness level. The better fitness and aerobic capacity you have, the lower the heart rate and pulse accelerated reduction you will have during the test.

When taking the test, you have a heart rate watch and you’ll run up a ”pyramid” and down for 5 minutes.  You do not understand how hard it was, I thought I would die!

 

My heart rate came up at 180, so I’m on a very good level of fitness terms, or like the teacher said ”elite level” so I’m very very happy! I’ll do this again later this week or early next week and I do not look forward to it. hehe… 

 

You are amazing

Godmorgon! Jag vill bara dela ett mail jag fick av en tjej samt mitt svar till henne. Varför vill jag dela detta? Jo för att den här tjejens problem är vanligare än vad man tror och jag får många sånna här mail från tjejer som är ledsna. Det här lägger jag ut för att er tjejer som är i samma situation och även ni som inte har ätstörningar, att ni ska veta att orden som kan låta betydelselösa eller som ett skämt i era öron kan kännas riktigt ordentligt i en tjej som precis blivit frisk från sin ätstörning. 

Sen även till er som får ta negativa ord varjedag, ta ingen skit. Du är fin precis som du är och låt ingen ta det ifrån dig. 

Good morning! I just want to share an email I got from a girl, and my response to her. Why do I share this? Well this girl’s problem is more common than you think and I get many emails like this from girls who are sad. This I put out for you ladies who are in the same situation and also you who do not have eating disorders, you should know that the words that may sound trivial or like a joke in your ears may feel really hard in a girl who just got well from their eating disorder.

Then also to those of you who may take negative words every day, dont accept to hear any shit. You are beautiful just as you are and do not let anyone take that away from you.

”Hey, i just wanted to tell you that i’m so proud of you for beating your eating disorder. I had to go trough the anorexia too and i was in hospital 6 months in spring 2011. When i get out of there i felt little better, but then many people start to say that I am fat and ugly and i started slim down again. Now I am normal weight but hate my body. I just wanted to say that you’re so strong because you find new way to be happy and beautiful. I hope that i can do same thing some day. Keep it going! 

Jag är en finsk flicka. Jag talar inte svenska bra men jag ska försöka 😀

 

Puss och kram, ”

 

Hi!

Do you want to know my little secret? People telling me that Im fat everyday, people telling me that I look like a man everyday, people are telling me that I look gross almost everyday. My secret is that ”I don’t give a fuck about what you think”. People who are telling you that stuff are just jelous. They dont know what you have gone through, they dont understand how effective those words are, how much it hurts to hear and that they actually brings back negative thoughts and behavior in a girl that once had eating disorders. 

 

So what do I want to tell you, Fake it til you make it. Pretend that you don’t care, and those who calls you fat, stop hangout with them. Surround yourself with people who loves you and makes you feel good about yourself. You deserve to feel beautiful, you are amazingly strong after all you been through. Continue being strong and look past all the negativity, you are better than that. 

 

Lots of love, 

Ellen

IMG_1164