Share a coke with: BFF


Jag var som jag skrev tidigare i stan med Malin, vi passade på nu sista lediga dagen innan jag är tillbaks i klassrummet på SAFE Education igen. Vi satte oss på Café 60 på Sveavägen och bara pratade. Det är nog mitt favorit café av alla i Stockholm och tätt därefter kommer nog Espresso House på NK. Café 60 just för att de har öppet väldigt länge och man kan sitta där på natten och fika och också för att det är himla mysigt där bara. Idag satt vi ute med varsin filt, det var faktiskt inte så förskräckligt kallt som man kunde tro. 🙂 

 

Tänkte bara säga till dig som kom fram till mig idag utanför H&M och ville ta en bild om du skulle vilja skicka den bilden till mig om du nu läser det här? 🙂 [email protected] kram!

 

// I was, as I wrote earlier in town with Malin today, we took the opportunity now the last free day before I’m back in the classroom at SAFE Education again. We sat at Café 60 at Sveavägen and just talked. It’s probably my favorite cafe of all in Stockholm, followed closely by’ll probably Espresso House at NK. Café 60 precisely because they are open very long and you can sit there at night and refreshments and also because it is amazingly cozy just like that. Today, we sat out there, each with a blanket, it wasn’t so dreadfully cold as one could imagine. 🙂 //

 

Enter a title

Outfit June 30.

Jacket – ZALANDO // Jeans – Dr.Denim // Blouse – VILA 

 

Idag är jag inne i stan med Malin. Jag fick lite frågor angående jackan jag har på mig sist jag la upp en bild med den på instagram så tänkte att jag nu idag när jag ändå hade den på mig kunde ta lite ”outfit” bilder. Jackan är från  ZALANDO.se 🙂 

 

// Today Im in town with Malin.  I got a few questions about the jacket I am wearing last time I posted it on instagram so I thought that I now while Im wearing it could take some ”outfit” photos. The jacket is form ZALANDO.se 🙂  //

 

 

Breakfast in pictures.


Godmorgon!

 

Det blev ett sent godmorgon idag men idag är min sista lediga dag innan min utbildning drar igång igen så jag passade på att ta vara på det och ha en lång sovmorgon idag. I morgon blir det tillbaks till de vanliga, upp och köra power walk 05:15 på morgonen. Idag kom jag ut för min power walk först vid strax innan elva, jag fick ”sällskap” av Malin hela rundan. Hon gick inte med mig utan hon satt hemma hos sig och åt frukost och pratade med mig i telefon i mitt headset 60 minuter. Hon är så fin, hon vet att jag kämpar och hon gör verkligen ALLT för att stötta mig till 110%, även hänger med på power walks fast på avstånd…. 🙂

 

 I skrivande stund sitter jag med min standard frukost 3 knäckemackor med skinka och gurka + en protein shake. Även om jag har ätit detta hur många dagar på rak som helst så tröttnar jag inte, frukost är det godaste på hela dagen tror jag. 

 

// Good morning!

 

It was a late good morning today, but today is my last day off before my education starts again so I took the opportunity to take advantage of it and sleep as long as I felt for today. Tomorrow it will be back to the usual, and do my power walk 5:15 in the morning. Today I came out for my power walk first at just before eleven, I got the ”companionship” of Malin the whole round. She did not go with me but she was sitting in her own house and ate breakfast and talked to me on the phone in my headset for 60 minutes. She’s so fine, she knows I’m struggling and she really does EVERYTHING to support me 110%, even hanging on power walks onto the distance …. 🙂

 

 At this writing, I am sitting with my standard breakfast: 3 crisp breads with ham and cucumber + a protein shake. Although I have eaten this how many days straight any time I don’t get tired of it, breakfast is the most delicious meal of the day I think. //

 

Chest, abs + a fat measurement

Jag var och tränade med min coach Helene på SATS Odenplan idag. Vi började med en fettmätning och jag är nu nere på 16,6% fett, sist vi sågs vilket var 1,5 vecka sedan låg jag på 17,6% så jag har tappat en hel del på väldigt kort tid. Jag blev förvånad, men det känns bra att det ändå går som det går nu, det gör det lättare att hålla motivationen uppe när man varje vecka får tydliga resultat. 

 

Efter mätningen blev det ett bröst pass efter mitt schema. 🙂 

 

5 olika armhävningar i smith (utåtroterade på golv, breda i smith, omvända axelbreda i smith, normalbredd i smith, smala i smith), höj smithen ett steg/variant: 3set (10reps/vinkel)

 

Bänkpress 
12 reps * 1 set 40 kg
10 reps * 3 set 50 kg 
8 reps * 1 set 55 kg

 

Cablecross upp – super set – Cablecross ned.
10-12 reps * 4 set på båda 5 kg

 

Mage: 1 minut på varje övning * 3 varv 

– Maghjulet 
– Crunches i maskin
– Fällkniven med raka ben + armar med 10kg viktskiva

 

// I  trained with my coach Helene at SATS Odenplan today. We started with a fat measurement and I’m now down to 16.6% fat, the last time we met, which was 1.5 weeks ago I had 17.6% so I’ve lost a lot in a very short time. I was surprised, but it feels good that it goes just as great as it does now, it makes it easier to stay motivated when I can see clear results every week.

 

After the measurement, we trained chest and abs  after my schedule. 🙂

 

5 different pushups in smith ( outwardly rotated on the floor , wide grip in the smith , reverse shoulder wide in smith , normal width in smith , narrow in smith ) , raise the smith a step / variation : 3set ( 10reps/angle)
 
bench Press
12 reps * 1 set 40 kg
10 reps * 3 sets 50 kg
8 reps * 1 set 55 kg

 

Cable Cross up – super set – Cable Cross down.
10-12 reps * 4 sets of both a 5 kg
 
Abs: 1 minute on each exercise * 3 laps
– Abs wheel  
– Crunches in Machine
– Folding knife with straight legs + arms with 10kg weight plate //

 

The thing about BMR

Jag tänkte ta upp detta en gång för alla då jag har fått mycket frågor på senaste om huruvida jag fortfarande är en ”BMR-Angel” eller ja, sponsrad av BMR Sports Nutrition. Jag har skjutit på att ta upp detta i bloggen då jag helst egentligen inte vill hamna i en jobbig situation med dem.

 

I vilket fall så har jag och BMR avslutat och rivit vårt kontrakt. Ni som är insatta i fitness världen känner säkert igen ”SKKF fallet”. SKKF (Svenska kroppskultur förbundet) satte upp regeln att alla de atleter som tävlar eller på annat sätt deltar i tävlingar som konkurrerar med SKKF:s och International Body Building Federations (”IFBB”) tävlingar får inte delta i deras tävlingar. SKKF håller princip alla tävlingar i Sverige förutom några ytterst få, bland annat FitnessGalan som Binais (ägaren av BMR) höll i. Där hamnade då  BMR och SKKF i konflikt eftersom att atleter fick svårt att anmäla sig till Fitness Galan eftersom att de då blir avvisade av SKKF. I BMR har det varit mycket snack om att jobba för att man ska få tävla i vilken tävling man vill och att man ska ha rätten som atlet att välja själv vilka tävlingar man ska ställa upp i utan att hamna i kläm eller bli bestraffade på något vis. Men sen blev det väldig dubbelmoral när jag fick ett mail som sa att om jag ska tävla i Lucia Pokalen nu i November (en SKKF tävling såklart) så kan de inte ha kvar mig i teamet. Vad hände med att alla atleter ska ha friheten att välja själva? Så där avslutade vi. Vi hade ett bra avslut och Binais avslutade med att säga att önska mig lycka till och också säga att detta nog var bra för mig då jag inte längre har några förhinder i min tävlingssatsning. 

 

Det är alltså inte bara jag som har avslutat nu utan flera av BMRs atleter som vill satsa längre i sporten. Det kan låta tråkigt men detta är nog bäst för alla. 🙂

 

Jag står fortfarande för att BMR har GRYMMA produkter och jag kan varmt rekommendera dem dels för att det är riktig kvalité på produkterna samt att de är goda, men jag kommer inte att använda dem mer efter detta. 

 

// I was going to take this  once and for all since I have received a lot of questions on past whether I am still a ”BMR Angel” or well, sponsored by BMR Sports Nutrition. I’ve been waiting with writing about this on the blog when I preferably do not really want to end up in a difficult situation with BMR.

 

In any case, I and BMR have torned our contract. Those of you who are familiar with the fitness world probably know the ”SKKF case.” SKKF (Swedish physical culture association) set the rule that all the athletes who compete or otherwise participate in competitions, competing with SKKF Nations and International Body Building Federation (”IFBB”) competitions may not participate in their competitions. SKKF are basically all the competitions in Sweden except for a few, very few, including fitness Galan that Binais (the owner of BMR) is the owner of. So BMR and SKKF got in conflict since the athletes had difficulty enrolling in Fitness Galan because they then gets rejected of SKKF.

In BMR, there has been a lot of talk about working for that you should get to compete in the competitions you want and that you should have the right to choose which competitions you want to complete in without getting caught or be punished in some way . But then there was the huge double standard when I got an email that said that if I  compete in ”Lucia Pokalen” now in November (a SKKF competition of course)  they can not keep me on the team. So I wonder what happened with the talk about that all athletes should be free to choose for themselves? So thats were we ended our contract. We had a good ending and Binais concluded by saying that he wish me luck and say that this probably was good for me when I no longer have any impediment in my competition bet.

 

So it is not just me who has finished now but several of BMRs athletes who want to invest further in the sport. It may sound sad but this is probably best for everyone. 🙂 //