3 awesome outfits.

Outfit no1LINK – LINK // Outfit no2LINK – LINK // Outfit no3LINK – LINK

Jag är inte super insatt i shopping, jag köper nästan aldrig vanliga kläder. Jag gör det när det är akut typ ”NU MÅSTE DU KÖPA DETTA ANNSR FÅR DU GÅ NAKEN”. Jag tycker att det är svårt att hitta kläder som passar, sitter det bra runt midjan är det för tight i armarna och tvärt om, sitter jeansen bra runt låren får man dra ett skärp två varv runt för att hålla dem uppe och sitter de bra runt midjan så sitter de alldeles för tight om lår och rumpa. Nepp, min kropp är inte anpassad efter vanliga kläder. 

 

MEN däremot träningskläder är ju en helt annan sak… Här ovan satte jag ihop några av mina favoriter från Better Bodies. Mycket grått den här gången, jag vill ha allt! Synd att man inte har obegränsat med pengar. 🙂 

 

// I’m not super familiar with shopping, I almost never buy regular clothes. And when I do I do it because  it’s acute like ”NOW YOU MUST BUY THIS BECAUSE OTHERWISE YOU WILL HAVE TO GO NAKED”. I find it hard to find clothes that fit, if it sits well around the waist is too tight in the arms and vice versa, the jeans sits well around the thighs, I have to use a belt twice around to keep them up and fit well around waist so they sit too tight on the thighs and butt. Nope, my body is not adapted for ordinary clothes.

 

But workout clothes is a completely different thing … Here above, I have put together some of my favorites from Better Bodies. Very gray this time, I want it all! Too bad I do not have unlimited money. 🙂 //

 

Enter a title

Abs and cardio

Igår tränade jag mage och sen även 60 minuter på crosstrainern på gymmet. Här ovan ser ni den övningen som jag kalla för ”maghjulet”. Jag vet egentligen inte vad den heter… Men det är ju ett hjul och man tränar mage så maghjul låter faktiskt ganska logiskt i mina öron! 

 

Den är enligt mig en ganska tung övning och det krävs en del styrka för att komma långt ner mot golvet utan att tappa hållningen och börja jobba med ryggen istället. Bara för några månader sedan så kom jag inte särkilt djupt i den här övningen, men igår gick det väldigt smidigt. Eller väldigt smidigt ska jag inte säga, jag tyckte att det var riktigt tungt. Men jag fick till djupet och fixade de repsen som jag planerat. En liten video på den här övningen finns på min instagram @fitspooration , men jag ska försöka att få till en lite bättre film för den här övningen hit till bloggen också.

 

Hängande benlyft 

12 reps * 5 set

 

Crunches i cable med rep 
20 reps * 4 set 30 kg

 

Följande övningar gjorde jag i en liten cirkel. Alla övningarna 15 reps utan vila emellan 3 varv.

Maghjulet

Crunches

Sneda crunches 

 

60 minuter svettparty på crosstrainern.

 

// Yesterday I trained abs and then even 60 minutes on the elliptical trainer at the gym. Above you can see the exercise I call ”the abs wheel”. I do not really know what it’s called … But it’s a wheel and you train your abs so abs wheell actually sounds quite logical in my ears!

 

It is according to me a pretty heavy exercise and it requires some force to get far down towards the floor without losing posture and start working with the back instead. Just a few months ago did not come very deep in this exercise, but yesterday it went very smoothly. Or very smoothly, I will not say, I thought it was really heavy. But I got to the depth and made the reps as I planned. A small video of this exercise is on my instagram @fitspooration, but I’ll try to get a slightly better movie for this tutorial here on the blog too.

 

hanging leg lift
12 reps * 5 sets

 

Crunches in Cable
20 reps * 4 sets 30 kg

 

The following exercises did I do in a small circle. All exercises 15 reps no rest in between 3 laps.
Abs wheel 
crunches
oblique crunches

 

60 minutes sweat party on the elliptical trainer. //

 

Chicken & zucchini pasta

Ikväll blev det en riktigt sen middag, först vid 21:00 tiden. Jag skulle träna 60 minuter cardio på crosstrainer och lite mage på gymmet idag. Som jag sa i videon som jag la upp i eftermiddags så tränar jag en hel del nu jämfört med innan då jag endast körde på med styrkan och ingen cardio alls.  Nu ser upplägget ut så att jag kör power walk 60 minuter 7 dagar i veckan på morgonen innan frukost, på eftermiddagen tränar jag i gymmet mitt ”styrkepass” och avslutar varje pass med 30 minuter på crosstrainern bortsett från en dag när jag kör på crosstrainern 1 timme vilket var idag, detta 7 dagar i veckan. Så nu lever jag verkligen upp till Mikael Hollstens ”Aldrig vila”. Det bästa med det hela är att jag faktiskt orkar hålla tempot trots underskott utan att må dåligt eller känna mig för trött. Måste vara att jag tycker att det är så himla roligt!

 

Ikväll blev det sen träning och därmed en sen middag. Kyckling med zucchini pasta. 🙂 

 

// Tonight I had a really late dinner, first at 9pm. I did  60 minutes of cardio on the elliptical and a some abs at the gym today. As I said in the video that I posted this afternoon  I practice a lot now compared to before when I only drove on with strength and no cardio at all. Now I power walk 60 minutes 7 days a week in the morning before breakfast, in the afternoon I train in the gym my ”strength workouts” and ends each session with 30 minutes on the elliptical trainer apart from one day when I do the elliptical training for 60 minutes, which was today, this 7 days a week. The best thing about it all is that I actually have the energy to keep pace despite the deficit. Must be that I think it is so much fun!

 

Tonight I was in the gym tip late in the evening and thus a late dinner. Chicken with zucchini pasta. 🙂 //

 

A great shoulder session.

 

Jag var lite låg på energi igår när jag skulle iväg till gymmet, inte alls särskilt på hugget. Men när jag väl kom igång så gick det faktiskt väldigt bra! Jag har så fina kompisar på gymmet och bara att kliva in där och träffa killarna gjorde faktiskt att jag fick energi av bara det. Passet blev dessutom ett av de bättre och jag var sådär superglad sen när jag skulle gå hem sen 🙂

 

Stående militärpress

20 reps * 1 set 20 kg

20 reps * 1 set 25 kg

10 reps * 1 set 30 kg

6 reps * 2 set 40 kg

 

Drag mot hakan med stång i båge

20 reps * 1 set 15 kg

10 reps * 1 set 20 kg

6 reps * 2 set 35 kg

 

Omvänd axelpress i maskin

20 reps * 1 set 15 kg

10 reps * 1 set 27 kg

6 reps * 2 set 40 kg

 

Hög bred rodd med rep

20 reps * 1 set

10 reps * 1 set

6-8 reps * 2 set (Vikter här vet jag inte riktigt)

 

Följande övningar gjorde jag i en cirkel, 15 reps av varje övning utan vila emellan * 3 varv

Sittande hantelpress med ryggstöd – 8 kg

Framåtlutad hantellyft åt sidan – 5 kg

Drag mot hakan i cable – 20 kg

Hantellyft åt sidan – 5 kg

 

Jag avslutade passet med 30 minuter på crosstrainern.

 

// I was a little low on energy yesterday when I was going to the gym, not particularly motivated to exercise. But once I got started it went really good! I have such nice friends at the gym and just to step in there and meet the guys actually did that I got the energy of just that. The session was also one of the better and I was  super happy when I would go home later 🙂

 

Standing military press
20 reps * 1 set 20 kg
20 reps * 1 set 25 kg
10 reps * 1 set 30 kg
6 reps * 2 sets 40 kg

 

Pull towards the chin with rod  

20 reps * 1 set 15 kg
10 reps * 1 set 20 kg
6 reps * 2 sets 35 kg

 

Reverse shoulder press machine
20 reps * 1 set 15 kg
10 reps * 1 set 27 kg
6 reps * 2 sets 40 kg

 

High broad rowing with rope
20 reps * 1 set
10 reps * 1 set

6-8 reps * 2 sets (weights here I do not know)

 

The following exercises did I do in a circle, 15 reps of each exercise with no rest in between * 3 laps
Seated Dumbbell Press with backrest – 8 kg
Reverse flyes – 5 kg
Pull towards the chin in Cable – 20 kg
Deltoid raises – 5 kg

 

I finished the workout with 30 minutes on the elliptical .//