Vardags lyxar

IMG_9974IMG_9976IMG_9975

Ikväll kände  jag att jag var lite mammig, jag bor inte med henne så jag bestämde mig för att byta ut min kyckling med ris till kyckling och ris… Med andra ord, godare kyckling och ris. 😉 Och köpte med mig thaimat hem efter gymmet och åkte hem till mamma. Jag har inte ätit det på ett bra tag nu, senast var nog 5 veckor sedan när jag och Jeppe köpte hem och såg på film precis innan han drog iväg till Australien. Thai är min absoluta favorit när det kommer till att unna sig lite. 🙂 Vi har haft en mysig kväll med god mat och nu ligger vi hemma i soffan och bara tar det lugnt. Jag ska strax börja dra mig hemmåt och ladda inför imorgon. 

// Tonight I felt I was a little mommeyis, I do not live with her, so I decided to replace my chicken with rice to chicken and rice… In other words, tastier chicken and rice. 😉 And bought Thai food home after the gym and went home to mom. I have not eaten thai for a good while now, last time was probably five weeks ago when I and Jeppe bought it home and watched movies just before he headed to Australia. Thai is my absolute favorite when it comes to treat myself a little bit. 🙂 We had a cozy evening with good food and now we are at home on the couch and just take it easy. Im going home again in a little while though to recharge for tomorrow. //

Enter a title

Ho many calories do I need to burn?

PicMonkey Collage

Hej Ellen!
Jag har en fråga. Jag har precis börjat träna och vill (behöver) gå ned i vikt. Det jag inte förstår, trots mycket googlande, är hur mycket kcal jag behöver förbränna/dag i förhållande till matintaget för att kunna gå ner i vikt? Om jag exempelvis har ett matintag på 1500 kcal/dag, hur många kcal måste jag då förbränna för att kunna gå ner i vikt? Snälla hjälp, vore dig evigt tacksam!

Om du tigare har legat på en jämn vikt och nu börjar träna så kommer du gå ner i vikt utan att ändra något särskilt i kosten eftersom att du plötsligt gör av med mer kalorier än du har gjort tidigare. Om jag vore du så skulle jag inte ge mig in i att räkna kalorier, har du precis börjat träna så kommer du troligtvis tröttna ganska snabbt om du går för hårt på med en gång. 

Allas kroppar fungerar olika och beroende på en hel del olika faktoerer som bland annat på kön, ålder, vikt, ämnesomsättnig så kommer vi alla hamna på olika kaloriintag där vi kan hålla vikten. Vilket intag du ligger på för att hålla din vikt vet vi inte, men man kan räkna på ett ungefär om du skriver ner allt du äter på 3 dagar eller så för att se på vilket intag du hamnar på per dag. Därefter kan man bestämma vilket intag man vill lägga sig på under diet för att tappa vikt. 

Men jag ska inte grotta in oss för mycket i det. Men en riktlinje man brukar gå efter är att en kvinna ska ligga på ungefär  2000 kcal/dag för att hålla sin vikt (kom ihåg att vissa behöver mer mat och vissa mindre beroende på), om du då lägger dig på  1500 kcal/dag som du tog som exempel så kommer du att gå ner i vikt utan att träna alls. Du kommer ändå gå ner i vikt eftersom att din kropp ligger på ett underskott på energin som den behöver för att hålla din nuvarande vikt. Så tänk inte att du ska behöva bränna ett specifikt antal kalorier för att gå ner i vikt. Det är lätt att man skapar ett osunt förhållande med ångest till mat och träning om man ska stressa över att behöva bränna ett visst antal kalorier per dag.

Har du inte tränat förut och heller inte tänkt på kosten särskilt finns det några enkla riktlinjer du kan gå efter. Dra ner på fika, godis, läsk, ja socker i allmänt. Ge dig själv 1-2 måltider i veckan där du kan unna dig, lite det tänket man hade när man var liten när man fick hålla sig till sitt lördags godis, alltså endast 1 gång i veckan. Ät bra och nyttig mat, du kommer bli förvånad över hur stor mängd mat du kan äta på ett hyfsat lågt kalorivärde när du äter clean mat så att säga.

Exempel på bra råvaror du kan ha hemma… 

Bra kolhydrater: 
Ris

Bulgur
Potatis
Grönsaker
Frukt
Havregryn mm

Bra protein:
Wheyprotein
Caseinprotein
Nötfärs
Kyckling
Torsk
Räkor
Kalkon
Ägg
Mjölk mm

Bra fetter:
Olivolja
Avocado
Tonfisk
Lax
Makrill
Nötter
Mandlar
Omega-3

Detta är bara några få exempel så det är bara att utöka listan! Tjejen, lycka till och lova mig att inte hetsa över kalorier och träningen. Det ska vara roligt, kom ihåg att man inte får resultat på en dag, det är en lång resa så ge inte upp och sänk inte ditt kaloriintag överdrivet bara för att du tycker att resultaten inte kommer snabbt nog, det tar sin tid men du kommer få resultat garanterat. Skapa en livstils som du orkar hålla dig till, något du mår bra av. 🙂

// Hi Ellen! I have a question. I just started exercising and want (need) to lose weight. What I do not understand, despite much googling, is how many calories I need to burn / day relative to food intake in order to lose weight? If I for example have a food intake of 1500 kcal / day, how many calories do I need to burn to lose weight? Please help, would be eternally grateful!

If you earlier have been on a steady weight and is now starting to exercise, you will lose weight without changing anything in particular in your diet because you suddenly uses more calories than you did before. If I were you, I would not bring myself into counting calories, if you go out to hard in the begginging you’ll probably get tired of it pretty quickly.
 
Everyone’s bodies work differently and how many calories you need to keep your weight depends on a lot of different faactors including gender, age, weight, metabolism. What your intake is to keep your weight we do not know, but you can count on an approximately if you write down everything you eat in 3 days or so to see what intake you are having at the moment per day. Then you can decide which intake you want to be on when you start to diet to lose weight.
 
But I dont want to go to deep in that. But a guideline we usually go by is that a woman should be on about 2000 kcal / day to maintain their weight (remember that some need more food and some less depending on), if you then eat only 1,500 kcal / day as you took as an example, you will lose weight without exercising at all. You will still lose weight because your body is in a deficit of energy that it needs to maintain your current weight. So dont think too much about having to burn a specific number of calories to lose weight. It’s easy to create an unhealthy relationship with anxiety to food and exercise if you’re going to stress over having to burn a certain number of calories a day.
 
If you have not worked out before and not thought about the diet especially, there are some simple guidelines you can go after. Cut down on candy, soda, tarts, yes sugar in general. Give yourself 1-2 meals a week where you can treat yourself, a little like when your were a kid and you had to stick to Saturday candy, then only 1 time a week. Eat good and healthy food, you will be amazed about the fact how much food you can eat at a reasonably low calorific value when you eat clean food, so to speak.
 
Examples of good ingredients you can have at home …
 

Good carbohydrates:
Brown rice
bulgur
potato
vegetables
fruits
oatmeal etc.

Good protein:
Wheyprotein
Caseinprotein
Nuts
chicken
cod
shrimps
turkey
eggs
Milk etc.

Good fats:
olive oil
Avocado
tuna
salmon
mackerel
Almonds
almonds
Omega-3
peanut butter

These are just a few examples so just to expand the list! And girl, good luck and promise me not to get too excited over calories and exercise. It should be fun, remember that you wont see result in a day, it’s a long trip so do not give up and do not lower your calorie intake excessively because you think your progress is going too slow, it takes time but you will get results guaranteed. No quick fixes, its a work in progress. Create a life style that you can keep up with, something you feel good about. 🙂 //

 

Life isn't always easy

P1010072

Jag vet att jag inte alls är lika aktiv här på bloggen numera, eller jag har varit lite lost nu sen slutet av juli när jag blev sjuk. Igår uppdaterade jag inte alls, min kväll spenderades på akuten på ST Görans sjukhus i Stockholm. Jag tänker inte gå in på detaljer utan mer bara säga det att jag gör mitt bästa med bloggen men att jag inte alls mår särskilt bra och att ni gärna får ha överseende med det. Men det vet jag att ni har, ni är så fina. 

För visst kommer hälsan före allt annat, i slutändan är det det enda som räknas. Det viktigaste är att man tar hand om sig själv. 

// I know I’m not nearly as active here on the blog now, or I’ve been a little lost now since the end of July when I got sick. Yesterday I didnt updated at all, my evening was spent in the emergency room at St. Göran’s Hospital in Stockholm. I will not go into details, but rather just say that I do my best with the blog but I do not feel particularly good and you are welcome to overlook it. But I know that you are, you’re amazing.

In particular, the health goes before anything else, in the end it’s all that counts. The most important thing is that you take care of yourself. //