Amazing weather for cardio

IMG_0030_2IMG_0032_2IMG_0031_2

Jag tog dessa bilder på min morgon power walk imorse. Vädret är verkligen fantastiskt, lite olustigt bara att det blev så fint väder när allas semester tog slut… Men jag passar på att njuta av de sista sommar morgonarna nu under mina PWs. Jag kan äntligen gå ute igen, jag blev ju sådär tokallergisk mot gräspollen så att jag knappt kunnat vistas ute utan att ögonen tåras och blir röda. Men nu äntligen kan jag kliva av löpbandet och gå ute istället, det är verkligen mycket roligare samt skönare att gå ute. Jag blir så uttråkad av att gå på bandet. 😉

// I took these photos on my morning power walk this morning. The weather is really amazing, a little sad just that the nice weather came just when everyone’s holiday was over … But I guess I will have to take the opportunity to enjoy the last summer mornings now under my PWs. I can finally go out again, I have been super allergic all summer since the grass pollen came so that I could barely stay outside without my eyes filled with tears and all red. But now I can finally get off the treadmill and go out instead, it is really very enjoyable and pleasant to walk outside. I get so bored of walking on a treadmill. 😉 //

Enter a title

A ideal I will never support

[youtube width=”853″ height=”480″]https://www.youtube.com/watch?v=1qEWLNxtO6E[/youtube]

Det här med Waist trainers är nog den sjukaste trenden just nu enligt mig. Det har ju varit en trend nu ett ganska bra tag och jag får helt ärligt ont i magen. Nog med att vi har lite lustiga ideal där det krävs att man halvt ska svälta ihjäl sig för att bli ”tillräckligt” smal eller att man ska träna som en tok för att uppnå ett annat ideal. Men att kombinera detta med att dra ihop midjan i en korsett gör ont i mig. Att vi liksom har tagit denna sjukliga besatthet av att smälta in i det som vi kallar den ”perfekta” kroppen ett steg längre. Jag är glad att detta inte var en trend de åren jag hade anorexia, jag hade nog hoppat på detta med waist trainers på en gång.

Jag kan inte heller sitta här och prata illa om något jag inte vet något om så jag lånade en waist trainer (sport varianten) av en vän i några dagar för att känna hur det kändes. Men som sagt så har jag provat sådär i 3-4 dagar men kan säga att det gör lite ont. Jag tycker att den är helt ok att gå PWs i, man får en bra hållning! Men om man får mindre midja vet jag inte, för stunden har man ju det men när man tar av den så förvsinner midjan igen. Att ha den på sig i 60 minuter på en promenad fungerar, men jag skulle aldrig palla att köra ett gympass i den, man vill helst inte böja sig framåt eller sitta ner, utan vill helst vara ”rak” liksom för annars skär den in i magen och det är väldigt obehagligt. Jag kände också att den satt väldigt tight kring mina höftben och jag fick en strålande känsla i skelettet, nästan som att någon körde spetsen av en kniv i mitt höftben, det höll i sig endast några sekunder och sedan slutade det men kom tillbaka snart igen. Varför det kändes så vet jag inte helt säkert. Men hela poängen med en korsett är ju att dra ihop revbenen för att skapa en mindre midja. 

Jag blir ledsen över hur långt detta har gått och vad kvinnor världen över utsätter sina kroppar för enbart för en mindre midja. Så till er som har planer att köpa en egen, jag ber er att tänka en extra gång och inte enbart se utseende utan också se hur insidan ser ut och vad du utsätter inre organ och skelett för när du tvingar kroppen till en mindre form än den är gjord för. Sen är det en annan sak om man köper en träningskorsett i en storlek som inte är minimal om man vill använda den som stöd och avlastning som ett bälte liksom. Hur som, titta på youtube klippet ovan.

Kan ni tänka er den dagen då alla tränar och äter för att bli i SIN EGEN bästa form. I den formen som är realistisk att var och en kan få, den dagen där vi inte har som mål att se exakt ut som den där tjejen på instagram som alla tycker är så snygg eller den där tjejen som var med på tv här om dagen. Om vi kunde se att vi alla är olika, vi har olika kroppar och det är något fint som vi ska ta vara på. Vissa kommer vara födda med naturligt större höftben, vissa kommer ha ett såkallat thigh gap och andra inte, vissa kommer att vara väldigt raka i kroppen medans någon annan kommer att vara kurvig. Det är bra att alla ser olika ut, men att tvinga kroppen med en korsett för att få en annan struktur på skelettet hoppas jag är ett ideal som inte kommer att vara poppis särskilt länge. Sen är det en annan sak om man vill träna och äta på ett visst vis för att må bättre i sin egen kropp med mål att nå den bästa möjliga formen som är realistisk för just DIN kroppsform. Den dagen. 

// This with Waist trainers are probably the sickest trend right now in my opinion. There’s been a trend now a while and I honestly get stomach ache thinking about it. I know that we have some not very great body ideals where it is required to half starve himself to death to be ”sufficiently” skinny or that you should train like crazy to achieve a different ideal. But to combine this with pulling together the waist in a corset hurts me. We kinda have taken this morbid obsession to blend into what we call the ”perfect” body one step further. I’m glad this was not a trend over the years I had anorexia, I had probably jumped on this with waist trainers at once.
 
I can not sit here and talk badly about something I know nothing about so I borrowed a waist trainer (sport version) of a friend for a few days to feel how it felt. But as I said, I’ve tried it for like 3-4 days but can say that it hurts a little. I think that it is ok to wear while going on PWs, you get a nice posture I think! But if you get smaller waist, I do not, for the moment you wear it you get a smaller waist but it goes back again when you take it off. To wear it for 60 minutes on a walk works but I would never use it to the gym, you really dont want to bend forward or sit down, but would rather be ”straight”  because it hurts a bit to bend forward or sit down, as well because otherwise it cuts into the belly and it is very unpleasant. I also felt that it was sitting very tight around my hip and I had a terrible feeling in the bones, almost like someone drove the tip of a knife in my hip bones, it lasted for only a few seconds and then stopped but it came back again soon. Why it felt like that I do not know for sure. But the whole point of a corset is pulling together the ribs to create a smaller waist.
 
I think its sad how far this has gone and what women around the world are pushing and exposing their bodies so far only for a smaller waist. So for those of you who are planning to buy your own, I ask you to consider it one more time, and not just see the out look it gives you with the tiny waist but also to see what you are doing to inside, what you expose internal organs and skeleton too because when you force your body into a smaller shape than its made for. Then it’s another thing if you buy a training corset in a size that isnt minimal if you want to use it as support and relief as a belt as well. However, watch the youtube clip above. //
 
Can you imagine the day when everyone is exercising and eat to be in THEIR OWN best shape. In the form that is realistic that every one can get, that day where we do not aim to look exactly like the girl on instagram that everyone thinks is so pretty, or that girl who was on TV the other day. If we could see that we are all different, we have different bodies and that is something beautiful that we should embrace rather than shame. Some will be born with naturally large hip bones, some will have a so-called thigh gap and others wont, some will have a straight shape while others will be curvy. It’s great that everyone is different, but to force the body with a corset to get a different structure of the skeleton, is a ideal that I hope wont be ‘trendy for very long. Then it’s another thing if you want to exercise and eat a certain way to feel better in your own body with the objective of achieving the best possible shape that is realistic for your body shape. That day. // 

White chocolate cheesecake

IMG_0022IMG_0011

Det har varit mycket i helgen, både nu i uppstarten av mitt företag så jag har jobbat en del och även så fyllde min pappa 50 i helgen så vi hade lite kalas för han här hemma så bloggen har fått lida. Jag och min vän Sebastian bakade en cheesecake till min pappa, så jag tänkte faktiskt dela det receptet med er. Jag har bakat cheesecake ett antal gånger nu men den här gången blev det riktigt bra faktiskt! En av de bästa jag har smakat till och med. Så nu blir det ett ”onyttigt” recept här i träningsbloggen, men det behövs det med 😀

Ingredienser för botten:
200 g digistivekex
100 g smält smör

Ingredienser för fyllning:
400 g färskost (ex, philadelphia)
0,5 dl socker 
4 ägg
200 g vit choklad 

Topping:
200 g Färskost 
1 dl Creme friache 
1 ½ dl Florsocker
1 msk Roses Lime

Så här gör du: ​ 

1: Börja med att smula digistivekexen, det ska vara ordentlgit smulat. Blanda detta med smöret. 

2: Täck botten i en springform med blandningen och förgrädda vid 175° i cirka 5-10 minuter beroende på ugn. 

3: Sänk ugnstemperaturen till 110°. 

4: Smält den vita chokladen i ett vattenbad. 

5: Vispa färskost, socker och sedan blanda ner äggen ett i taget.  

6: Häll i den smälta chokladen under omrörning. Häll smeten i formen med digestivebottnen. Grädda vid 110° i 50 minuter. Kakan ska inte få färg.

7: För toppingen blandar du alla ingredienser. Täck sedan kakan med toppingen och grädda i ytterligare 10 minuter. Så här långt kan du göra dagen innan servering. Låt den sedan stå över natten i kylskåp. 

8: Innan servering, toppa med bär. Jag körde på jordgubbar. 

// There has been much this weekend, both now in the boot of my business so I have been working a lot and also my dad had his 50th birthday so we celebrated him the entire day, so the blog has suffered. Me and my friend Sebastian baked a cheesecake for my dad, so I thought actually to share the recipe with you. I have baked cheesecake a number of times now, but this time it was really good actually! One of the best I have tasted. So now it becomes a ”unhealthy” recipe here in training the blog, but it is needed sometimes too 😀

Ingredients for the base:
200 g digistivekex
100 g melted butter
 
Ingredients for the filling:
400 g cream cheese (ex, Philadelphia)
0.5 dl sugar
4 eggs
200 g white chocolate
 
Topping:
Cream cheese 200 g
1 dl creme friache
1 ½ dl powdered sugar
1 tablespoon Roses Lime
 
How to do:
 
1: Start by crumbling the crackers, it should be really crumbled. Mix this with the butter.
 
2: Cover the bottom of a springform with the mixture and pre-bake at 175 ° for about 5-10 minutes depending on oven.
 
3: Lower the oven temperature to 110 °.
 
4: Melt the white chocolate in a water bath.
 
5: Beat cream cheese, sugar and then mix in the eggs one at a time.
 
6: Pour in the melted chocolate, stirring occasionally. Pour the batter into the mold with the crackers. Bake at 110 ° for 50 minutes. The cake should not get any color.
 
7: For the topping, mix all ingredients. Then cover the cake with topping and bake for another 10 minutes. This is how far you can do the day before serving. Then leave standing overnight in the refrigerator.
 
8: Before serving, garnish with berries. I used fresh strawberries. //

Personlig träning

P8095788

Nu har jag äntligen fått igång mitt företag, jag började jobba igår med kost och träningsprogram som jag ska skicka ut första nu på söndag så att min ena tjej kan dra igång med träingen och kosten på måndag, så kul! 

Men vad jag tänkte säga var att jag är igång nu och om ni behöver med vare sig kost eller träning så finns jag tillgänglig nu och kan jobba vitt äntligen. Jag har ju haft min licens nu i ett år men har inte riktigt hunnit med att starta upp mitt företag då med sista året i gymnasiet, min sjukskrivning i våras etc. Men nu äntligen är jag i rullning! 

Till en början kommer jag att köra online bara tills jag har fått företaget i rullning och sen i framtiden är tanken att hyra in mig på ett gym. Men nu kan man välja om man vill ha hjälp med enbart kost eller enbart träningen eller både och. Sen även om man vill ha online coachning. 

Online coachning innebär att du och jag kommunicerar online under din träningsperiod. Jag kommer att göra allt jag kan för att stödja dig och besvara dina frågor – för att du ska komma närmare dina mål och skapa de resultat som är möjliga under vår tid ihop. Dina mål är mina mål.
Här kan du använda mig som bollplank, vi för en dialog och hörs varje vecka där du får berätta hur du mår både i knoppen och kroppen (för du ska ju må bra av detta är tanken), vi har koll på resultat, om det är något med vare sig kost eller träning som behöver justeras på vägen för bättre resultat etc… 🙂 Så online coachning så har man kontakt via Facebook, möjligtvis sms samt mail. 
 
Det kommer att komma upp en hemsida sen med fokus till detta för att underlätta, jag har många ideer och jobbar på det. 🙂
 
Priser kommer att se ut som följande: 
 
Skräddarsytt träningsprogram = 995:- 
 
Skräddarsytt kostschema = 995:-
 
Skräddarsytt kostschema + skräddarsytt träningsprogram = 1900
 
PT ONLINE – Kostschema och träningsprogram 
 
PT Online 3 månader: = 3’995:-
 
PT Online 6 månader: = 4’995:-
 
PT Online 12 månader: = 6’995:-
 
Om det är något som intresserar er eller om ni har några funderingar så kan ni maia mig på [email protected] 🙂 

// Now I finally have started my business, I started working yesterday with diet and exercise program that I will send out my first one on Sunday so that my girl can pull off with her exercise and diet on Monday, so fun!

But what I meant to say is that Im on it now. And if you need help with either diet or exercise,  I am available now and can work with you. I’ve had my international license as a personal trainer now for a year, but have not really had time to start up my business as the last year of high school, my illness this spring, etc. But now, finally, I’m rolling!
 
At first I will do online coaching until I got my business rolling and then in the future the idea is to work at a gym. But now you can choose if you want help with diet alone or exercise alone, or both. Then even if you want to have online coaching.
 
Online coaching means that you and I communicate online during your training period with me. I will do everything I can to support you and answer your questions – to get you closer to your goals and create the results that are possible during our time together. Your goals are my goals.
You can use me as a sounding board, we are in dialogue, and we will talk every week where you get to tell me how you feel in both your head and  body (because you’re supposed to feel good about this is the idea), we have an eye on the results, and if it is something with either diet or exercise that needs to be adjusted along the way for better results etc … 🙂 So when we online coaching we are having contact via Facebook, text messages on the phone and email.
 
Prices will look like following (this is in swedish crones just so you kniw if you have to change currency):
 
Personal training programs = 995: –
 
Personal diet schedule = 995: –
 
Personal diet a training program = 1900
 
PT ONLINE – eating plan and exercise program
 
PT Online 3 months: = 3’995: –
 
PT Online 6 months = 4’995: –
 
PT Online 12 months: = 6’995: –
 
If there is something that interests you, or if you have any concerns you can email me on [email protected] 🙂 //