En jämförelse

P9021865P9021864

När man äter hälsosam och ren mat kan man få i sig en väldigt stor mängd och bli mätt på inte särskilt högt energivärde. Mina klienter som har påbörjat ett kostprogram som jag tagit fram till dem har sagt på en gång att oj vad mycket mat, jag orkar knappt äta upp det.. och då ligger de på ett lägre kaloriintag än vad de gör i vanliga fall och de går ner i vikt på den maten som jag ber dem att äta, trots att det är så mycket! Många drar sig för att påbörja en diet för att de tror att det ska behöva gå hungriga och leva på kyckling och sallad, men riktigt så behöver det inte vara. 😉

Här ovan på bilderna ser ni min lunch som jag åt idag. Potatis, kyckling, ägg och lite tomat och paprika vid sidan. Detta är en portion som ligger på ca 350 kalorier och då får jag i mig en skön mix av kolhydrater, protein och fett. Jag tänkte göra en jämförelse, detta är 350 kalorier som sagt och kan jämföras med 100 gram lösviktsgodis. 100 gra godis är inte en särskilt stor mängd, en snickersbar går på ca 250 kalorier vilket är ynka 100 kalorier mindre än vad denna hyfsat stora portion ovan är. Så nog kan jag lova att man kommer att känna sig mätt efter en lunch som denna, trots att det inte krävdes särskilt många kalorier. 🙂 

// When eating healthy and clean food, one can take in a very large amount  of food and still not get a lot of calories. My clients who have started a diet program that I have developed for them have said like oh thats a lot of food, I can barely finish it… And  still they are eating less calories than they ususally do and they are losing weight by eating the food I would ask them to eat, even though it is a lot of food on the plate! Many people hesitate to start a diet because they believe they will need to go hungry and live on chicken and salad, but really it does not have to be like that. 😉

Above in the pictures you see my lunch I ate today. Potatoes, chicken, and egg and a bit of tomato and pepper on the side. This is a portion that is about 350 calories, and then I get a mix of good carbohydrates, protein and fat. I am going to make a comparison now, this is 350 calories as stated and can be compared with 100 grams of candy. 100 gram candy is not a particularly large amount of candy, a snickersbar goes on around 250 calories which is just 100 calories less than this fairly large portion above. So I can promise that you will feel full after a lunch like this, even though it did not require a lot of calories. 🙂 //

Enter a title

What do you mean?

[youtube width=”853″ height=”480″]https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0[/youtube]

Den här har gått på repeat hemma hos mig hela morgonen, nu kan jag den i huvudet! Nej, men jag tycker faktiskt att den är riktigt bra. 😀 Jag har aldrig varit ett stort fan av Justin Bieber men jag tycker att han på senare bara blir bättre och bättre! 

Hur som, så sitter jag och svarar på mail lyssnar på Bieber och jobbar lite på ett kostupplägg till en tjej som jag snart ska skicka iväg. Vad gör ni idag? 🙂 

// This song has been played on repeat in my house all morning, now I can the lyrics in my head! No, but I actually think it’s really good. 😀 I’ve never been a big fan of Justin Bieber but i think he recently just gets better and better!

However, as I sit and responding to emails listening to Bieber and work a little on a diet program to a girl that I will soon send off. What are you doing today? 🙂 //

High reps sessions

P9011861P9011864

Jag tränade ben med ingen mindre än gymmets ägare idag, Anna. Vi körde ett benpass med enbart högreps, herregud. Jag är inte van att köra högreps, att göra mellan 15-20 reps istället för mina standard 6-8 reps är tufft! Så det slutade i att jag svettades överdrivet mycket, men det var kul 😀 Att köra högreps tror jag mest är utmanande för min del då jag aldrig gör det, inte vikten i sig är jobbig eftersom att jag inte kör särskilt tungt men att göra så många reps på en gång är jobbigt… Mest mentalt att  veta att när man har gjort 12 så ska man ändå fortsätta köra fler. Haha, detta är ju cardio… 😉 

Nej, men jag har kört högreps lite oftare nu på senaste, För variation till alla tunga lyft och dels för att jag känner mig lite trött i både kropp och huvud att jag har legat på kaloriunderskott nu i över ett år pga min hypotereos. Men det ska nog bli bra en dag. 

// I trained legs with no less than the gym owner today, Anna. We did a high rep  leg workou, my God. I’m not used to do high rep, to be doing between 15-20 reps instead of my standard 6-8 reps is tough! So it ended up that I was sweating excessively, but it was fun 😀 To do high reps is most challenging for me because I never do that, not the weight itself is tough because I did not run particularly heavy but to do so many reps at a time is tedious … Most mentally to know that when you have done 12 so you should still continue to do more. Haha, this is cardio… 😉

No, but I have actually been doing high reps session a litte more in the last weeks, partly to get som variety to all the heavy lifting, and partly because I feel a bit tired in both body and head now that I have been on a calorie defici over a year because of my hypotereos. But it’ll probably be fine one day. //

How I take care of my hair

IMG_0127_2PicMonkey CollageIMG_0126_2

Fråga: Hur sköter du om ditt hår? Det ser alltid så fräsht ut trots att du tränar mycket, hur ofta tvättar du det?

Svar: Jag försöker att tvätta mitt hår så sällan som det går faktiskt. Det brukar bli varannan dag om jag vill att det ska se fint ut liksom, vilket jag självklart vill! Håret blir väldigt torrt om man tvättar det med shampoo varje dag. Om man svettas väldigt mycket och verkligen behöver tvätta det fast det egentligen inte är smutsigt utan enbart svettigt så är det bättre att tvätta det men vatten och bara använda balsam för att inte torka ut håret med shampoo. Sen är även torrshampoo alltid ett alternativ självklart. 🙂

Jag brukar köra på hårinpackning, nästan varje gång jag tvättar håret eller åtminstone en gång i veckan. Det står på förpackningen att man ska ha den i 3 minuter men jag brukar ha den i mellan 10-20 minuter. Jag brukar prova på lite olika men just nu använder jag en från Loreal som är just ”anti-breakage”, jag tycker om den är riktigt bra och man känner direkt att håret känns mjukare! 

Eftersom att jag är blondin också, och föredrar att vara kall i tonen så kör jag på både silver shampoo samt balsam för att behålla det så. Även om man bleker och slingar håret hos frissören så tycker jag att håret ändå går mot den gulare tonen efter att man har tvättat det några gånger så jag tycker att detta är smidigt!

Jag fixar mitt hår hos Rapunzel of Sweden i Stockholm, oftast hos Emma eller Nathalie vilket jag rekommenderar om ni vill färga/slinga håret eller göra hårförlägning. 

// Question: How do you take care of your hair? It always looks so fresh even though you workout a lot, how often do you wash it?

Answer: I try to wash my hair as rarely as it actually goes. It tends to be every other day if I want it to look nice as well, which of course I want! The hair becomes very dry if you wash it with shampoo every day. If you sweat a lot and really need to wash it, although it is not really dirty, but only sweaty it is better to wash it with water and just use conditioner to not dry it out with shampoo. Then also dry shampoo always is an option, of course. 🙂
 
I usually do a hair mask, almost every time I wash my hair or at least once a week. It says on the package that you should leave it in for 3 minutes, but I usually leave it in 10-20 minutes. I usually try a little different brands, but right now I use the one from Loreal that is ”anti-breakage”. I think  it is really good and you notice right away that the hair feels softer!
 
Because I’m blonde, too, and prefer to have a cold tone so I use both silver shampoo and conditioner to keep it that way. Even if you bleech it and highlights it at the hairdresser I think the hair still goes against the yellowish tone after you’ve washed it a few times so I think this is great to do in the shower at home to keep it the cold tone as I like it to be!
 
I fix my hair of Rapunzel of Sweden in Stockholm, usually with Emma or Nathalie which I recommend if you want the color / highligt hair or make extensions. //