Readers question – Work in a gym?

img4

Fråga: Hej Ellen! Älskar dina bilder (vill så gärna ha en Olympus pen!!) och din blogg är super 🙂 Tänkte bara fråga, på vilket gym jobbar du och hur fick du det jobbet? Gick du dit och sökte, eller på något annat sätt? Eller kanske via kontakter? 🙂 Kram!

Svar: Hej tjejen, tack snälla du! 😀 Jag extra jobbar på Gymmet Sthlm i Liljeholmen, det är det gymmet som jag gymmar på. Jag fick det jobbet för att jag känner ägarna och det var faktiskt dem som frågade mig. De har gym i Kiruna och Luleå med så de reser iväg till och från och då vill de att någon ska ta hand om gymmet när de är borta. Så de ville väl ha någon de litade på skulle ta hand om gymmet bra när de inte är där och jag fick frågan om jag ville jobba där de gånger som de inte kan vara på plats.  Så nu när de var borta i veckan så var jag ensam personal på hela gymmet 5 dagar i streck. Det gick jättebra och jag trivs fantastiskt där, jag är ju ändå där varje dag liksom. 🙂 Så jag fick det jobbet för att jag känner gymmet och de kände att jag var rätt person för det antar jag!

Om du vill ha ett jobb på ett gym (vilket jag bara antar utefter din fråga) så skulle jag rekommendera dig att gå till gymmet som du vill jobba på och fråga om du kan få prata med personen som har ansvar över den delen, presentera dig själv och kolla läget om det är så att de behöver personal. Jag tycker alltid att det är bäst att göra ett personligt approach före att enbart skicka mail. Lycka till! 🙂

// Question: Hello, Ellen! Love your photos (‘d love to have an Olympus PEN!!) and your blog is super 🙂 Just thought I’d ask, in what gym do you work and how did you get the job? Did you go there and searched, or in any other way? Or perhaps via contacts? 🙂 Hugs!

Answer: Hey girl, thanks you! 😀 I’m working extra on Gymmet Stockholm in Liljeholmen, it is the gym as I workout on. I got the job because I know the owners and it was actually they who asked me if I wanted to work. They have a gym in Kiruna and Luleå too and as they travel to and from they want someone to take care of the gym when they’re gone. So they probably wanted to have someone they trusted would take care of the gym good when they are not there and I was asked if I wanted to work the times that they can not be in place. So now that they were gone for a week I was the only staff on the whole gym five days in a row. It went very well and I really enjoy being there, I’m there every day to do my own workout as well so. 🙂 I got the job because I know the gym and they felt I was the right person for it I guess! So they simply asked me.

If you want a job at a gym (which I can only guess since you asked the question as you did) I would recommend you to go to the gym you want to work on and ask if you can talk to the person in charge of that part, introduce yourself  and check out the situation and if they might need more staff. I always find it best to make a personal approach prior to only send a mail. Good luck! 🙂 //

Enter a title

Dinner date

IMG_0900IMG_0890 IMG_0891 IMG_0892 IMG_0895

Godmorgon!

Åh, jag hade så mysigt igår kväll! Jag jobbade tills strax efter klockan fyra och sedan åkte jag iväg ett litet ärende som tog lite längre än väntat så det blev lite stressigt in i duschen och iväg igen. Gud, haha jag skriver i varenda inlägg att jag stressar! Jag kanske ska ta och tänka över hur jag planerar saker och ting för att slippa stressen. 🙂

Jag träffade i alla fall Amanda på Vapiano i Gamla stan på kvällen sen. Det kändes verkligen som en perfekt kväll att svika mitt strikta kaloriintag så det blev oxfilé pasta och vitt vin. Vi hade verkligen jättemysigt och eftersom att ingen av oss direkt dricker alkohol blev lite sådär extra fnittriga efter ett par glas. En perfekt girls night helt enkelt! 🙂

Nu i skrivande stund sitter jag och äter min frukost samtidigt, jag ska göra mig ordning och sedan bär det av till gymmet. Det blir min femte dag i rad som jag jobbar där, men imorgon är jag ledig! Det ska bli skönt med sovmorgon, det tar lite på krafterna att ta hand om hela gymmet helt ensam. Men jag trivs så himla bra så jag är bara glad av att hänga där hela dagarna ändå. Hoppas att ni får en toppen söndag nu! 😀

// Good morning!

Oh, I had such a cozy last night! I worked until shortly after four o’clock and then I went off a small matter that took a little longer than expected, so it was a bit stressful in the shower and set off again. God, haha I write in every single post that Im stress! Maybe I should take time and think about how I plan things in order to escape the stress. 🙂

I met up with Amanda at Vapiano in the Old Town later in the evening anyway. It really felt like a perfect night to betray my strict calorie intake I had beef tenderloin pasta and white wine. We really had a nice time and since none of us directly drink alcohol usually we both became a bit like that extra giggly after a few glasses. A perfect girls night simply! 🙂

Now, at this moment, I sit and eat my breakfast and soon Im off to the gym. It will be my fifth day in a row that I work there, but tomorrow I’m off! It will be nice to sleep in, it takes some energy to take care of the entire gym alone. But I feel so amazingly good so I’m just happy to hang in there the whole day anyway. Hope you have a great Sunday now! 😀 //

Shoulders PUMP workout

img_7752-1.jpeg

Det blev ännu en tidig morgon idag och jag var på gymmet strax innan halv tio för ett axelpass med Nikola. Han fick äran att styra passet och det slutade med att det blev ett pass med mycket pump. I alla övningar så körde vi 15 reps låååååångsamt. Han sa det hela tiden ”stå still, tänk att du är en sten. BLICKSTILLA. Låååååååångsamare”. Man fick sänka vikterna ordentligt när man skulle göra varenda reps i slowmotion, men det sved ordentligt och jag hoppas att jag känner lite extra träningsvärk imorgon nu när jag faktiskt tränade på ett sätt som jag princip aldrig brukar göra. Jag har svårt att få träningsvärk i just axlarna hur bra det än känns under passet, så om Nikola kan få mina axlar att svida även imorgon när jag vaknar så är han värd en applåd… 😉

Vi gjorde dessa övningar:

  • Hantellyft åt sidan i ett triset. 15 reps raka, 15 reps med tummen pekande uppåt och 15 reps lätt framåtlutade med lillfingret uppåt.
  • Axelpress i maskin
  • Axelpress i maskin – omvänd med bröstet mot ryggstödet
  • Axeelyft åt sidan i Cable
  • Framåtlutade axellyft åt sidan i Cable
  • Kryssdrag i Cable
  • Baksida axlar i maskin
  • Framåtlutade axellyft åt sidan med hantlar sittande på en bänk

 

Som ni ser så var det mycket fokus på baksida axlar, det är min svaga punkt i axeln. Axeln är som ni vet ”uppdelad” i 3 delar, så det är viktigt att vi hittar bra övningar för både framsida, baksida och ovansidan av axeln. Jag tycker att det är svårare att bygga baksida axel och desamma gällde Nikolas så vi la lite extra fokus där. Alla övningar ovan gjorde vi 15 reps och mellan 4-5 set.

//There was an early morning today again and I was in the gym just before half past nine for a shoulders session with Nikola. He got the honor to decide our session and it ended up that it became an workout with a lot of pump. In all the exercises we did 15 reps sloooooow. He said it all the time ”stand still, imagine you are a stone. CALM. Sloooooooooow”. So we had to lower our weights properly since we wear supposed to do every single reps in slow motion, but we got a proper pump and I hope that I feel a little extra muscle soreness tomorrow now when I actually trained in a way that I almost never usually do. I have trouble getting muscle soreness in my shoulders. It does not matter how good it feels during the session, so if Nikola can get my shoulders to be sore even tomorrow when I wake up, he’s worth some applauses…. 😉

We did these exercises:

• Deltoid raises in a triset. 15 straight reps, 15 reps with the thumb pointing upwards and 15 reps leaning slightly forward with the little finger upward.

• Shoulder press machine

• Shoulder press machine – reverse with chest against the backrest

• Deltoid raises in Cable

• Leaning forward deltoid raises in Cable

• Cross-Pull in Cable

• Rear delts in machine

• Leaning forward deltoid raises with dumbbells sitting on a bench

As you can see there’s a lot of focus on the back of the shoulders, that’s my weak point of the shoulder. The shoulder is as you know ”divided” into three parts, so it is important that we find good exercises for both front, back and top of the shoulder. I think it is harder to build rear delts and the same was with Nikolas so we put some extra focus there. All the exercises above, we did 15 reps and between 4-5 sets. //

Work and arm session


 

Hej på er! Alltså vilken dag jag har haft! Jag vaknade i tid, skrev mitt blogginlägg och gjorde mig ordning för att sedan plötsligt få det ganska stressigt när jag kom på att jag faktiskt har en hund som gärna vill att jag går en runda med henne innan jag går för dagen. Så jag prioriterade henne och det slutade med att jag fick springa till bussen, det var en chansning för jag hade bara 2 minuter på mig från dörren tills bussen skulle gå. Jag hann! När jag väl kom till bussen så kom jag på att jag hade glömt nycklarna till gymmet hemma, så det var bara att gå tillbaka. Jag kom i tid i slutändan ändå, himla tur att jag alltid försöker vara på plats lite tidigt! Jag var på en arbetsintervju i alla fall, bara för att jobba lite extra. Min blogg samt mina PT klienter är mina heltidsjobb och sen nu är Gymmet Sthlm ett extra jobb. Men jag vill ha ett till, mest bara för att det andra jag jobbar med är hemifrån och jag vill gärna komma iväg hemifrån och jobba lite med mest bara för att jag tycker att det är kul liksom. Intervjun gick jättebra och de ville ha med mig. Jag ska berätta mer om det sen, jag vill bara bolla lite tankar med min familj innan. 🙂

Efter intervjun åkte jag direkt till gymmet för att köra ett armpass. Clara var här och tränade med mig idag, jag har saknat henne så mycket att när jag såg henne började jag nästan gråta… Älskade vän. Så det blev mer fokus på att prata ikapp oss nästan snarare än att träna även om vi körde ett bra pass! Sen nu blir det jobb på gymmet fram tills klockan 19 ikväll!

Passet såg ut som följande…

Triceps pushdowns med rep
10-15 reps x 5 set

Triceps pushdown med stång i ett superset. Både smalt grepp samt omvänt brett grepp
12 reps / övning x 5 set

Triceps extension i maskin
10-12 reps x 4 set

Sittande triceps extension med hantel
15 reps x 3 set

Hantel curls
10 reps / arm x 5 set

Koncentrerad biceps curl i maksin
12 reps x 4 set

Biceps curl i Cable med rak stång
25 reps x 4 set . Varje set ökade jag vikten med 2,5 kg.

// Hello! Oh what day! I woke up in time, wrote my blog post and made myself ready to leave and then suddenly Everything got quite stressful when I realized that I actually have a dog who would like me to go a walk with her before I leave for the day. So I gave priority to her and it ended up that I had to run to the bus, it was a gamble because I only had 2 minutes from the door until the bus would go. I made it! Once I got to the bus I remembered that I had forgotten the keys to the gym at home, so it was just to go back. I arrived on time in the end anyway, Im very lucky that I always try to be in Place a little early! I was at a job interview anyway, just to work a little extra. My blog and my PT clients are my full time job and then now when I work in the gym that is a extra job. But I want another one, mostly because the things I work with is being done from home and I would like to get away from home and do some work too mainly beuacuse I think its. The interview went great and they wanted me to work with them. I’ll tell you more about it later, I just want to bounce some ideas with my family before. 🙂

After the interview, I went straight to the gym to trained arms. Clara was here and trained with me today, I’ve missed her so much that when I saw her I almost started to cry… Loved Friend. So there was more focus on talking almost rather than to train even if we did a good workout! It looked like following …

Tricep pushdowns, rope
10-15 reps x 5 sets

Triceps pushdown with the rod in a superset. Both narrow grip and reverse wide grip
12 reps / exercise x 5 sets

Triceps extension machine
10-12 reps x 4 sets

Seated triceps extension with dumbbell
15 reps x 3 sets

Dumbbell curls
10 reps / arm x 5 sets

Concentrated biceps curl in machine
12 reps x 4 sets

Biceps curl in Cable with straight rod
25 reps x 4 sets. Every set I increased the weight by 2.5 kg //

Nocco Äpple

PicMonkey Collagejdhd

Den här smaken kom ut för någon vecka sedan, jag smakade redan samma dag men har helt glömt bort att skriva om det! Päron är ju min favorit tätt följt av jordgubb / rabarber (mest för att den är koffeinfri och att mitt hjärta skulle trilla ur bröstet om jag alltid drack päron). Men så smakade jag den här, och BAAM alltså den vinner över alla! Jag är helt lycklig över att den är koffeinfri, då kan man ju dricka hur många som helst utan att pusha koffeinet till nya nivåer. 😀

Den finns tyvärr inte i särskilt många butiker än. Vi har haft den på Gymmet Sthlm nu i två omgångar men den har tagit slut på knappt 2 timmar… Snacka om populär smak! Men sen finns den såklart hos Tyngre.se och så vet jag att den ska finnas på Ica Sergel, jag hade en vän som hade en demo där igår och hon sa att det var påfyllt!

// This flavor came out a week ago, I tasted it the same day but totally forgot to write about it! Pear is my favorite closely followed by strawberry / rhubarb (mostly because it is caffeine free and my heart would fall out of my chest if I always drank pear). But then I tasted this, and BAAM this flavor wins over all the others! I am quite happy that it is caffeine free, then I can drink as many as I want without pushing the caffeine to new levels. 😀 //