Cozy morning

P4252960 P4252965 P4252969 P4252976

Godmorgon!

Det var länge sedan som jag postade ett frukost inlägg, det blev så mycket gröt här på bloggen så det behövdes en paus! Jag har ätit macka med skinka varje dag nu ett litet tag så jag tog paus från gröten jag med. 😉

Idag ska jag spela in en ny video till min YouTube kanal, jag ska göra en video där ni får följa med mig till ett utegym. Så ska vi köra lite olika övningar för inspo till vad man kan göra, det ska bli kul! Det är sjukt bra väder idag så det ska bli skönt att komma ut lite innan jag åker till gymmet sen. 🙂

// Good morning!

It was long ago that I posted a breakfast post, there was so much porridge here on the blog so it needed a break! I’ve eaten sandwich with ham every day now for a little while so I took a break from the porridge for real. 😉

Today I’m going to record a new video to my YouTube channel, I’ll do a video where you can come with me to a outdoor gym. So let’s run some different exercises for some inspo to what you can do, it’ll be fun! It’s great weather today so it’ll be nice to get out a bit before I go to the gym then. 🙂 //

Enter a title

Blond igen

PicMonkey Collageass

Ser ni vad jag har gjort idag? Jag var hos Nathalie på Rapunzel of Sweden och fixade håret. Nu har jag ju blivit mörkare i 5 omgångar, tanken sist var ju att jag skulle bli brunett men färgen vill inte riktgt fästa i mitt hår. Jag är född blondin så jag får väl lov att vara det då, så nu la vi in massa ljusa slingor i mitt mörkblonda hår och nu är jag kall igen. Jag känner mig mer som mig själv i lite blondare, så detta är jätteskönt!

Jag glömde min kamera hemma så jag visar er en spegel selfie nu, ska visa bättre bilder imorgon! 😀

// See what I’ve done today? I was with Nathalie at Rapunzel of Sweden and fixed my hair. Now I have become darker the last five visitations there, the idea ultimately was that I would be brunette, but the color don’t really want  to get attached to my hair. I was born blonde so I guess that I will have to stay  blonde too, so now we did lots of bright highlights in my dark blonde hair and now I’m cold again. I feel more like myself in this color. So this is wonderful!

I forgot my camera at home so I show you a mirror selfie now, I will post better pictures tomorrow! 😀 //

Angående kolhydraterna

PicMonkey Collagea

Hej. Jag behöver verkligen hjälp och skulle bli jätteglad om du ville svara på min fråga! Så grejen är den att jag har ganska nyligen börjat styrketräna. Jag trivs verkligen med träningen och tränar 6 dagar i veckan och vill verkligen satsa stenhårt. Men min fråga handlar lite det här med kosten. Måste man äta kyckling/köttfärs, inga kolhydrater och dricka pulver alla dagar i veckan? Nästan ALLA jag följer äter på det sättet… Just nu lever jag hälsosamt, äter vanlig standard husmanskost precis som jag alltid gjort, ibland lite onyttigare på helgen osv, kommer jag lyckas bygga muskler ändå eller måste man äta dom där matlådorna med kyckling 24/7? Kram!

Först: Gud så kul att du har kommit igång och tycker att det är roligt att träna. Det är superviktigt att man tycker att det är roligt också, då blir det hela så mycket enklare! 🙂

Nummer två: Jag skulle först och främst säga att inte äta några kolhydrater och leva på pulver är aldrig en vidare bra idé. Kolhydrater är kroppens främsta energikälla och jag skulle inte ta bort kolhydraterna helt för någon men särskilt inte för en person som tränar. Däremot finns det olika typer av kolhydrater och det gäller att välja rätt typ.

Det finns olika sorters kolhydrater, vi har kolhydrater som jag nästan skulle vilja kalla tomma kalorier, snabba kolhydrater, långsamma kolhydrater och stärkelser. Man kan läsa i tidgningar, på internet och även se på tv att kolhydrater gör att vi går upp i vikt, kolhydraterna har plötsligt blivit en fiende och vi borde unvika det. Men det är långt ifrån sant, kroppen behöver kolhydrater! Det är det tillsatta sockret, snabb maten och de mättade fetterna som vi bör undvika.

Tomma kalorier:
Några exempel på tomma kalorier är ex, godis, chips, glass, läsk, kakor och choklad med mera. De kallas tomma kalorier för att de är socker som inte innehåller något annat än energi. I nästan all mat vi äter finns det vitaminer, mineraler och fiber. De tomma kolhydraterna innehåller antingen inget av dessa eller väldigt lite av det. Energin är därför helt onödig och ger ett ökat energiintag och om de inte förbrukas och förbränns så omvandlas till fett så som vilka andra kalorier som helst.

Snabba kolhydrater:
Det finns ”bra” och ”dåliga kolhydrater och något ”mellan bra”. Snabba kolhydrater tillhör den grupp av kolhydrater som är ”mellan bra ”. Dessa kolhydrater ger kroppen snabb energi och gör att blodsocker kurvan stiger.  Snabba kolhydrater är perfekt att fylla på med energi direkt efter träning. När blodsockret stiger kommer din bukspottkörtel producera en stor mängd insulin. Insulin hjälper kolhydraterna in i kroppens muskulatur och kommer sedan användas som energi. När detta sker så minskar kolhydraterna i blodet och vi får lågt blodsocker vilket leder till att vi kommer att bli hungriga tätt inpå tvår tidigare måltid eftersom att vår kropp inte vill ha en lågt blodsocker. Snabba kolhydrater finns i livsmedel såsom halvfabrikat och lågfiber mat.

Långsamma kolhydrater:
Långsamma kolhydrater är bland de bästa energikällorna, eftersom energin går långsammare ut i blodet och kroppen hinner känna av att hur mycket energi som kommer ut i blodet kommer inte insulinnivån stiga snabbare än nödvändigt.
Energin från långsamma kolhydrater frigörs till kroppen under en längre tid och vi kommer att känna oss mätta tills det är dags för nästa måltid och vi kommer att lyckas prestera bättre. Övervikt kan undvikas genom att äta långsamma kolhydrater eftersom att vi känner oss  mätta och risken för att vi äter något ohälsosamt som godis eller något annat snack mellan måltiderna minskar. Långsamma kolhydrater finns i bland annat fullkorn, frukt och grönsaker.

Stärkelse:
Stärkelse är vår vanligaste form av kolhydrat.. Nedbrytningsprocessen av stärkelse till energi tar lång tid och ger därför en jämnare blodsockerkurva. Resistent stärkelse bryts inte ner alls och energin tas alltså inte upp av vår kropp. Stärkelserika produkter, gör att vi blir mätta snabbt, vi håller oss också mätta längre vilket troligtvis leder till att vi inte småäter mellan våra huvudmåltider. Vi kan hitta denna typ av kolhydrater i ex: Havregryn, potatis och banan.

Nummer tre: Pulver, så som proteinpulver i alla former, BCAA, kreatin, aminosyror etc är kostillskott. TILLSKOTT. Alltså inte en ersättare av din vanliga mat utan ett tillskott som du intar UTÖVER din vanliga kost. Pulver ska aldrig ersätta en varierad kost. Vill du inte ha proteinpulver exempelvis så kan du lätt äta kyckling, äggvita, kvarg, fisk eller liknande och få i dig protein den vägen också. Pulvret är dock lätt att ta med sig.

Till sist: Att du äter lite onyttigt på helgen gör absolut inget. Äter du bra i veckorna så kommer inte det onyttiga på helgen att göra något skada alls. Det är bra för själen att unna sig lite gott också… 😉

// Hi. I really need help and would be very happy if you wanted to answer my question! So the thing is, I’ve recently started to do strength training. I really enjoy exercising and I workout 6 days a week and I really want to make a real effort now. But my question is about the diet. Do I have to eat chicken / beef, no carbohydrates and drink powder everyday? Almost everyone that I know is eating that way… Right now I’m living healthy, eating the usual standard food  just as I have always done, sometimes a little unhealtiher on the weekend, etc., Will I be able to build muscle anyway or do I have to eat those lunch boxes with chicken 24/7 ? Hugs!

First: How fun that you have started to exercise and also think that its fun! It’s super important that you think it’s fun too, then it all becomes so much easier! 🙂

Number two: I would first  and foremost say that to not eat any carbohydrates and live on powder is never a good idea further. Carbohydrates are the body’s main energy source and I would not remove carbohydrates completely for anyone but especially for not for a person who trains. However, there are different types of carbohydrates and it comes to choosing the right kind.

There are various kinds of carbohydrates, we have empty calories, fast carbs, slow carbs and  starch. These days we can read in magazines, the internet and on tv that carbs makes us fat, carbs has suddenly become our enimy and we should avoid it. That is far away from the truth, the body needs carbs! And carbs wont make us fat, it is the added sugar, the processed foods and the saturated fat that we should avoid. 
 
Empty calories:
Some examples of empty calories are candy, chips, ice cream, soft drinks, cakes, chocolates and more. They are called empty calories because they are a denomitation of sugar and don’t cantain anything other than energy. In almost all food that we consumes there are nutrients such as vitamines, minerals and fiber. The empty carbs dont contain any of that or they contin a very small amount of it. The energy is unnecessary and increases our calories without being consumed and they will be converted to fat.
 
Fast carbs:
There are ”good” and ”bad” carbs and something in ”between” these two. Fast carbohydrates belongs to the group of carbohydrates that is ”something in between”. Fast carbs gives the body fast energy, and your blood sugar will rise. Fast carbs are great to eat to replenish the body with energy immediately after exercise. When your blood sugar rises your pancreas will release a large amount of insulin. Insulin helps the carbohydrates to enter the body’s musculature and then be used as energy, because it reduces the carbohydrates in the blood and the body’s blood sugar drops and we will become hungry close up to our previous meal  because our body does not want to have a low blood sugar.  Fast carbs are found in foods such as, semi-manufactures and low fiber foods.

Slow carbs:
Slow carbs are among the best sources of energy, since the energy in slow carbs will be absorbed more slowly into the bloodstream  and the body will have time to know how much energy that is released into the blood, and then the insulin levels will not rise faster then necessary. The energy of carbohydrates is allocated in the body for a long period and we will feel satisfied until the next meal and manage to perform better and emotions such as irritation disappears. Obesity can be avoided by slow carbs because we feel satifated and we do not snack in the unhealthy food between the meals. Slow carbohydrates are found in whole grains, fruits and vegetables.
 
Starch:
Starch is the most controlled form of carbohydrate. The degradation process of starch into energy takes a long time and therefore provides a more even blood sugar. Resistant starch is not degraded at all, and therefore it dont contain any  energy. Starchy products, makes us feel satisfied faster, keeps us fuller a long time and we will probably reduce our snacking, in between our main meals. We can find these kind of carbs in ex: oats/oatmeal, potatoes and banana. 

Number three: Powder, such as protein powder in all shapes, BCAAs, creatine, amino acids, etc. are food supplements. SUPPLEMENTS. So it should not be a replacement for your ordinary food but a supplement that you take in addition to your regular diet. Powder should never replace a varied diet. If you don’t want protien powder for example, you can easily eat chicken, egg whites, cottage cheese, fish or the like, and get your protein on the road too. The powder is, however, easy to carry.

Finally: To eat unhealthy during the weekend is absolutely no worries. If  you eat well in the week the unhealthy food on the weekend wont do any harm. It is good for the soul to eat something extra tasty sometimes too… 😉 // 

Valborg

P4302953 P4302957 P4302959 P4302963 P4302964 P4302973 P4302979 P5013001 P5013009 P5013015 P5013018

Igår var det ju valborg. Jag hoppas verkligen att ni hade en bra dag och kväll. Jag var på gymmet exakt hela dagen och sedan åkte jag och Jesper direkt hem till min barndomsvän Johanna, hennes son + Victor hennes pojkvän. Vi hade jättemysigt och åt trerätters, lite tapas och bruschetta till förrätt, tacos till varmrätt och fruktsallad med vegansk glass till efterrätt. Det blev en ganska sen kväll och vi började inte ens med efterrätten förens klockan var halv ett på natten. Den veganska glassen kan jag verkligen rekommendera, den i den rosa bruken var riktigt krämig!

Jag är jättetrött idag, jag ska avsluta min bokföring för företaget nu på förmiddagen och klockan tolv börjar jag jobba på gymmet. I övrigt kommer min dag bli ganska lugn. 🙂

// Yesterday was the May Day. I hope you had a great day and evening. I was at the gym accurately all day and then I and Jesper went directly home to my childhood friend Johanna, her son + Victor her boyfriend. We had a really cozy evening, we made a  three course, some tapas and bruschetta for an appetizer, tacos as main course and fruit salad with vegan ice cream for dessert. It was quite late at night and we did not even make the dessert before half past one at night. I can really recommend the vegan ice cream, the one in the pink was really creamy!

I’m really tired today, I’ll finish my bookkeeping for the company this morning, and at noon, I start working at the gym. Otherwise, my day will be quite calm. 🙂 //