Circuit workout – control zones.

SAFE Education idag har vi hittills från klockan åtta i morse tills klockan tolv jobbat praktiskt ute i gymmet. En kompis satte ihop ett litet cirkel pass för mig med fokus på kontroll zonerna som hon skulle instruera mig i. Jag tänkte dela med mig av det till er. Det är alltid kul med lite nya övningar, samt att detta är också ett toppen pass om man inte har tid att träna särskilt länge. 🙂

 

// At SAFE Education today we have so far from eight o’clock in the morning until twelve o’clock worked practically out in the gym. A friend of mine in class put together a small circuit session for me with the focus on the control zones that she would instruct me in. I thought to share it with you. It’s always fun with some new exercises, and this is also a great session if you don’t have time to train for very long. 🙂 // 

 


Övning 1: Stående stångrodd med brett grepp – Kör cirka 12 reps innan du går direkt till nästa övning utan vila emellan. 
// Exercise 1: Standing bar row with wide grip – Do about 12 reps before going directly to the next exercise with no rest in between.//


Övning 2: Knäböj med stång – Gör ca 12 reps innan du går direkt till nästa övning utan vila emellan. 
// Exercise 2: Squats with bar – Do about 12 reps before going directly to the next exercise with no rest in between.//


Övning 3: Marklyft med kettle bell – Gör ca 12 reps innan du går direkt till nästa övning utan vila emellan. 
// Exercise 3: Deadlift with a kettle bell –  Do about 12 reps before going directly to the next exercise with no rest in between.//


Övning 4: Statisk övning för mage, ”båten” – Sitt i den här positionen så länge du orkar.
// Exercise 4: Static exercise for abs, ”boat” – Sit in this position as long as you can. //

 

När du har gjort detta så vilar du en minut och sedan gör du om det. Mellan 3-5 varv. 🙂 //Once you have done this then you rest for a minute and then do it again. Between 3-5 times. :)//

 

Enter a title

Test methodology.


Here we are practicing to do caliper fat measurements. It’s really really, like REALLY hard.Here we did a ”step test” that is a sub-mx test (not a max test)


Here I did a booth feet jumping test to test my explosive strength in the legs.

 

Nu på förmiddagen här på SAFE Education har vi ägnat oss åt Testmetodik. Alltså, olika test och vilken metod man använder sig av när man utför dem med sin kund. Vi har testat allt möjligt, vi har testat explosivitet i muskulaturen, vi har testat max styrka, vi har testat spänst, koordination, uthållighet för både styrka och kondition, vi har testat återhämtning, max test och sist men inte minst så har vi övat på att göra fettmätningar med caliper. DET om något är svårt. Det kommer att krävas mycket övning för att bli bra på just det med caliper mätning. Jag ska se till att köpa en så snabbt som möjligt och öva på familj och vänner så att jag kan ge ett så bra resultat till mina betalande kunder som möjligt sen. Helene (min coach) som dieter nu har redan bokat sig som test person, så vi får mäta på varandra helt enkelt! 🙂 

 

// This morning here at SAFE Education, we have devoted ourselves Test Methodology. Thus, different tests and what method to use when performing them with customers. We have tried everything possible, we have tried explosiveness in muscles, we have tested max strength, we have tested the agility, coordination, endurance for both strength and cardio, we have tested recovery, max test, and last but not least, we have practiced to make fat measurements with calipers. THAT if something is difficult. It will require a lot of practice to get good at. I’ll be sure to buy one as soon as possible and practice on family and friends so that I can give as good results to my paying customers as possible later. Helene (my coach) that diets now have already booked herself as test subject, so we can measure each other! 🙂 //

 

A quick leg workout.

Idag gjorde vi en liten serie av benövningar på SAFE Education precis innan vi skulle iväg på lunch. Jag tänkte att jag skulle dela den serien med er, jag själv stod faktiskt över pågrund av sjuk träningsvärk i benen och jag har ben i morgon igen och jag känner att det var för slitsamt att träna så mycket ben på ett kaloriunderskott, jag behöver lite återhämtning. 

Däremot så coachade jag och peppade Johan genom serien. Det är inte en lång serie men den går snabbt att göra samt att man blir riktigt svettig! Det kan vara värt att testa om du någon gång inte har så mycket tid att lägga på gymmet men fortfarande vill få till ett träningspass. 

 

Övning 1: Knäböj 6 reps (här ska du köra så pass tungt att du inte orkar fler än 6)

Övning 2: Utfallsteg från box/bänk 24 reps (ha hantlar i händerna om du tycker att det är för lätt)

Övning 3: Marklyft med hantlar 

 

Gör dessa 3 övningar utan paus emellan, vila sedan (absolut max 3 minuter vila, helst mindre men det beror på hur mycket du tog ut dig) och sedan kör du detta varv 3 gånger. 🙂 

 

// Today we did a small series of leg exercises on SAFE Education just before we were off to lunch. I thought I would share the series with you, I myself unfortunately didn’t do it because of a terrible soreness in my legs and I have legs again tomorrow and I feel that it was too tiring to practice as much legs since Im on a calorie deficit, I need some recovery.

 

However instead I coached and stoked by Johan. It’s not a long serie, but it’s quick and  you get really sweaty! It might be worth a try if you ever feel like you don’t have much time to spend in the gym but still want to get a workout.

 

Exercise 1: Squats 6 reps (here I want you to do so heavy that you can not manage more than 6 reps)
Exercise 2:  Lunge step from box / bench 24 reps (have dumbbells in your hands if you think it’s too easy)
Exercise 3: Deadlift with dumbbells

 

Do these 3 exercises with no break in between, then rest (absolute maximum of three minutes rest, preferably less but it depends on how tired you are) and then run this lap 3 times. 🙂 //

 

High five!

Me and Johan, we tried to get a good ”high five picture” in the gym. Harder than it looks actually. 

 

Nu börjar det hända grejer här. Vi har haft mycket teori då vi suttit i ett klassrum och lyssnat på en lärare, antecknat och försökt att ta in information. Men nu börjar det praktiska mer SÅ HIMLA ROLIGT. Igår hade vi teori i 4 timmar då vi gick genom hur man lägger upp ett schema, hur man intervjuar en kund och vilken ordning man helst ska ha övningarna i för att det ska bli ett bra och effektivt sätt. Vi fick bland annat skriva ett träningsschema som vi sedan skulle utföra på varandra i gymmet på eftermiddagen.

 

Jag och Johan blev partners, det var kul att komma ut i gymmet och prova på att lägga upp ett schema och träna någon annan. Dock så tror jag att det kommer att ge mig mer sen att få öva på en person som jag inte känner, vi kommer senare i utbildningen få träna personer som får gratis PT pass av oss, lite praktik helt enkelt. Men det tar vi senare, jag pratar alltid för mycket och det slutade med att vi drog iväg på tiden totalt då vi pratade för mycket mellan seten. Men det var kul, en riktigt bra eftermiddag. 🙂 

 

Idag kommer vi ha teori i mellan 08:00-17:30 i klassrummet på SAFE Education men imorgon är vi tillbaks i gymmet igen. Åh jag är så taggad! 🙂 

 

// Now it starts to happen stuff here. We’ve had a lot of theory as we sat in a classroom and listening to a teacher, took notes and tried to take in information. But now it’s more practical SO HEAVENLY FUN. Yesterday we had theory for 4 hours, then we went through how to put up a schedule, how to interview a client and any order at any time to have the exercises in order for it to be a good and effective session. We got to  write a training schedule that we then would perform on each other in the gym in the afternoon.

 

Me and John were partners, it was fun to get out in the gym and try to put up a schedule and train someone else. However, I think it will give me more later in the course when we will get to practice on a person we don’t know that get us as a free personal trainer for an hour. But we take later, I always talk too much and ended up we pulled away on time overall when we talked too much between the sets. But it was fun, a really good afternoon. 🙂

 

Today we have  theory in between 08:00am to 5:30pn in the classroom at SAFE Education but tomorrow we’re back in the gym again. Oh I’m so psyched! 🙂 //

 

Licensed training instructor.

Jag har glömt att berätta det men jag fick godkänt på mina 3 tentor som jag skrev på SAFE Education förra veckan och idag fick jag hem min licens. Licensierad Träningsinstruktör. Det känns så himla bra! Jag ger mig själv en klapp på axeln och laddar upp inför nästa fas, nu ska jag bara plugga järnet för att tillslut få min licens till att bli personlig tränare. 

 

Vilken lycka att få hem licensen! Den ska ramas in i mitt rum… 🙂 

 

// I forgot to tell you that but I got accepted on my three exams that I wrote on the SAFE Education last week and today, I got my license. Licensed Training Instructor. It feels so good! I give myself a pat on the back and gearing up for the next phase, now I just need to study up to in order to finally get my license to become a personal trainer.

 

What happy feeling getting this license! It should be framed in my room … 🙂 //