A great way of learning.

Grattis till Sverige, nationaldag idag! 🙂 

 

På SAFE Education tar vi dock inte hänsyn till att det är röd dag, det är lika mycket utbildning för det. Vi har en liten paus nu för att fylla på med ny energi, keso för min del och ett blogginlägg. Idag har vi repeterat mycket av det som vi har gått genom sen i måndags. På bilderna ser ni när vi repeterade de olika musklerna och vart de fäster i skelettet. Det här var en toppen övning då vi fick med hjälp av tejp markera ut vart alla muskler fäster. Jag tyckte att det var ett bra sätt att verkligen få hjälp att tänka till. 🙂 

 

// Congratulations to Sweden’s National Day today! 🙂

 

At SAFE Education we not take into account that it’s a red today, it is still education. We have a little break now to fill in with new energy, cottage cheese for my part and a blog post. Today we rehearsed a lot of what we’ve gone through since Monday. In the pictures you can see when we were rehearsing the different muscles and  attach to bone. This was a great exercise when we were using a tape mark and in that way learn where the muscles attach in the skeleton. I thought it was a great way to really get help to think. 🙂 //

 

 

Enter a title

Day 2.

Idag kände jag av på riktigt att jag ligger på ett underskott. Det känns liksom att kroppen är van vid mer mat och energin var inte på topp alls idag… Det kan ha att göra med att jag utöver det sänkta mat intaget också går 60 minuter PW på morgonen men även att jag gick och la mig alldeles för sent igår. Jag fick höra att de 3 första veckorna på diet är tuffast och sen vänjer man sig lite tydligen. Men det är bara att kämpa!

 

Idag var dag nummer 2 på utbildningen på SAFE Education. Vi satt och nötande muskler på latin och gick genom funktioner och olika rörelser och termer. Det är riktigt riktigt svårt, jag hade förväntat mig att det skulle vara svårt men det är nästan lite svårare än vad jag hade räknat med. Skelettet fastnade bättre idag för mig dock, när vi gick genom musklerna och i vilka skelett som de fäste i så fick jag ihop allt bättre i huvudet och jag kan nu hela framsidan av kroppen vad skelett delarna heter. Det känns jättebra, nu ska bara baksidan fastna i huvudet också plus alla muskler…. Men det kommer 😀 

 

Jag kom hem nu klockan tio efter ett grymt bröst… nej vänta jag borde säga ”pectoralis major” pass 😉 Men det skriver jag om imorgon, nu måste jag äta något och sen komma i säng. Det är en dag i morgon också.

 

// Today I really felt that the diet is on. It feels like my body is used to more food and my energy was not ont top at all today… It may have to do with me in addition to the reduction in food intake I also walk 60 minutes PW in the morning but even that I went to bed too late yesterday. I was told that the first 3 weeks of the diet is the toughest and then I will get used to it a bit apparently. But its only to fight!

 

Today was day #2 of my education. We practiced on the muscles in Latin and went through the features and different movements and terms. It is really really hard , I had expected that it would be difficult but it is almost a little more difficult than I had anticipated. The skeleton stuck better today for me , however , when we went through the muscles and the skeleton which they hold in so I got it all together better in my head and I can now the whole front of the body as skeletal parts units. It feels great , now just the backside too, plus all the muscles …. I will work on that 😀 //

 

Day 1: Basic Theory

Idag var min första dag på min utbildning för att bli personlig tränare. Som jag skrev tidigare tänkte jag föra lite dagbok under tiden som jag är på SAFE Education vilket jag kommer att vara från och med idag fram tills 16e juli. Då är jag troligtvis licenserad personlig tränare om allt går som det ska! 🙂 Jag skapar en ny kategori som får heta ”Education” (ligger under fliken ”Fitspooration under min header) och där samlar jag mitt ”dagboks” material. 

 

Idag var första dagen som sagt. Jag måste erkänna att jag sov lite oroligt i natt och att jag var nervös för att åka dit och jag svettades som attan på bussen och påminde mig själv om att alla faktiskt säkert är lika nervösa som mig, jag byter bara skolbänk. Andas Ellen. När jag kom in i lokalen på Åsögatan i Stockholm så släppte dock det nervösa. Jag kom in i en lokal med färgglada väggar, (ja, ni vet hur jag älskar färg och blir så glad av det) och massa nya ansikten. Stämningen idag kan sammanfattas som: Nyfikenhet, spänning och fokus. 

 

Nyfikenhet för att det var många nya ansikten och alla hade väldiga förväntningar. Spänning för att det var lite spänt, det är det väl alltid när man kommer till en ny plats, det var spännande! Fokus för att det krävdes mycket fokus för att hänga med i det som hände framme vid tavlan och det var ett måste att fokusera och anteckna för att ens förstå vad som hände där framme. 

 

Nu har jag 56 timmar grundläggande teori framför mig. Idag gick vi genom lite anatomi, vi gick igenom kroppen skelett på latin (herre gud, detta är svårt) och sedan gick vi in lite på benen, hur är ett skelett ben ubbgt och hur fungerar lederna osv. Och lite rörelser och hur kroppen fungerar. Kort och gott! Det är inte enkelt det här och det är mycket att ta in.

 

Nu ska jag sätta mig ner och plugga på skelettets olika ben på latin! Os coxae, femur, calcaneus….. Visste ni att det finns över 200 ben i kroppen? NÖTA NÖTA NÖTA!

 

//  Today was my first day of my education to become a personal trainer. As I wrote earlier, I thought I will write a little diary while I am on the SAFE Education which I will be starting today until the 16th of July. Then I’m probably a licensed personal trainer if all goes as it should! 🙂 I’m creating a new category which will be called ” Education” and I will collect my ” diary ” material there.

 

Today was the first day like I said. I must admit that I slept a little unsettled last night and I was nervous to go there and I was sweating like crazy on the bus and reminded myself that everyone actually certainly is as nervous as me, I just change school desk . Breathe Ellen. When I came into the room  in Stockholm the nervousity kina disappeared.. I came into a room with colorful walls, (well, you know how I love color and get happy of them) and lots of new faces. The atmosphere today can be summarized as: Curiosity, excitement and focus.

 

Curiosity because there were many new faces and everyone had huge expectations. Excitement  because it was a little tense , it’s almost always that when coming to a new place, it was exciting! Focus because that it took a lot of focus to keep up with what happened at the blackboard and there was a need to focus and make a note to even understand what was happening up front.

 

Now I have 56 hours of basic theory in front of me . Today we went through a little anatomy, we went through the body skeleton in Latin ( my God , this is hard ) and then we went into our bones, how is a skeleton bones built and how does the joints and so on work. And some movements and how the body works . In short ! It is not easy,  it’s a lot to process .

 

Now I’ll sit down and study the various bones of the skeleton in Latin ! Os coxae, femur, calcaneus ….. Did you know there are over 200 bones in your body? WORK WOK WORK! //