5 weeks are done


// First pic is me 2 weeks ago and second picture is me yesterday. Im happy with my progress. 🙂 //

 

Idag är jag ledig från utbildningen. Så jag sov tills efter klockan tolv. Den här veckan har jag haft lite svårt att få ihop mitt schema, jag har haft så mycket att göra att jag har suttit uppe halva nätterna för att hinna med allt och hela veckan har jag sovit mellan 2,5-3 timmar per natt… inte bra. Så i natt sov jag ikapp alla de timmarna och vaknad helt utvilad. 

 

Min power walk som nu blev av cirka 7 timmar senare än vanligt blev svettigare än vad jag är van vid. När man är ute 04:45 är det ganska kallt trots sol men idag höll jag på att svettas ihjäl. Jag gick ut utan vatten då jag inte brukar behöva det i vanliga fall, när jag hade gått i 45 minuter så trodde jag att jag skulle kollapsa. Jag vill nästan säga att jag aldrig har varit så törstig i hela mitt liv, då skulle jag dock ljuga men det kändes nästan så. 

 

På tal om något helt annat så har jag nu dietat inför tävlingen i 5 veckor och idag på invägningen låg jag på 64,5 kg vilket betyder att jag har tappat 7 kg totalt nu. Det känns bra och det känns som att det går i ett bra tempo också, jag är riktigt motiverad! Idag har jag en fri måltid dessutom så jag ska unna mig något extra gott idag med min syster. 🙂 

 

// Today is my day off from SAF Education. So I slept until after noon. This week I have had a tough time getting together my schedule, I’ve had so much to do that I’ve sat up half the night to finish everything and all week I’ve slept between 2.5-3 hours a night .. . not good. So last night I slept up all the hours and awakened completely refreshed.

 

My power walk which now became 7 hours later than usual was more exhausting than I’m used to. When Im out 4:45am, it is quite cold despite the sun but today I kept on sweating to death. I walked out without water since I do not usually need it in the usual case, when I had walked for 45 minutes  I thought I would collapse. I almost want to say that I have never been so thirsty in my life, then I would be lying but it felt nearly so.

 

Speaking of something else, I have now been dieting for the competition for 5 weeks and today at the weigh-in I was at  64.5 kg which means I have lost 7 kg in total now. It feels good and it feels like it goes into a good pace too, I’m really motivated! Today I have a free meal too so I’ll treat myself with something extra tasty today with my sister. 🙂 //

 

Enter a title

1 month of diet.


// Pic from my instagram this morning. //

 

Idag gjorde jag min fjärde invägning. 1 månad av diet är nu avklarad, 5 månader to go! KÄMPA 😀 

 

Jag har under dessa 4 veckor tappat PRICK 6 kilo, det känns bra. Jag trodde inte att jag skulle tappa så mycket så snabbt, men det känns bra och jag är stolt över mig själv att jag har krigat mig genom dessa veckor och det känns bra att Helene är stolt coach också. 

 

Jag sitter i skrivande stund och äter frukost, jag var ute på power walk tidigare med mamma. Vi gick 9 kilometer och efter detta ska jag ta mig till gymmet på en gång. Jag ska träffa en vän senare så jag vill ha träningen avklarad nu så snabbt som möjligt så att jag resten av dagen kan slappna av resten av dagen. 🙂 

 

// Today I did my fourth weigh-in. 1 month of diet is now finished, 5 months to go! FIGHT 😀

 

I have during these four weeks dropped exactly 6 kg, it feels good. I did not think I would lose that much weight so fast, but it feels good and I’m proud of myself that I’ve been fighting  through these weeks and it feels good to make Helene a proud coach as well.

 

While I’m writing and eating breakfast, I was out of power walk past with my mom. We walked 9 kilometers and after that am I going to the gym at once. I’m meeting a friend later so I want to have a successfully completed the training now as quickly as possible so that I have the rest of the day so that I can relax the rest of the day. 🙂 //

 

Weigh-in week 1.

 

Nu har jag hållit på med dieten i en vecka, idag är dag 8. Så igår hade jag min första invägning för att se om det hänt något. Och det hade det! Vågen visade -1,5 kg. Jag är nöjd med det, det känns bra. Jag är egentligen inte den som förespråkar att väga sig då jag hellre ser att man använder sig av måttband eftersom att vågen endast mäter vikt i massa och inte i fett eller muskler. 

 

Men nu under diet är det vågen som gäller (och måttband) för att jag och Helene helst vill se en skillnad på vågen varje vecka. Jag vet inte riktigt vad som är normalt att gå ner i vikt under en tävlingsdiet per vecka men jag själv brukar säga till ”vanliga vardags motionärer” som vill gå ner i vikt att man ska satsa på att gå ner mellan 0,5 till 1 kilo i veckan. Det är ett ganska lagom tempo för att hålla det hälsosamt men också för att kunna hålla vikten sen när man har nått sitt mål och ska öka sitt matintag igen. 

 

Helene sa det i veckan att hon tror att jag kommer att tappa minst ca 10 kilo i vikt och sen efter tävling så satsar vi på att jag går upp mellan 6-7 kilo igen. Vi vill ju inte att jag ska vara supersmal året runt. Lite vill jag att man ska kunna ta i mig. 🙂 

 

Jag har tyckt att den här veckan har varit lite kämpig dock. Av flera anledningar. 1 anledning är självklart att jag har sänkt mitt matintag samt att jag plötsligt tränar ett pass mer om dagen än vad jag är van med. Jag har lagt till 60 minuter power walk varje morgon + mina styrkepass på eftermiddagen. Samt att jag har börjat min PT utbildning och det är väldigt långa dagar, 9 timmar på plats i ”skolan” och 1 timme lunch med väldigt mycket information så man blir helt trött i huvudet av bara det. Men det är samtidigt roligt! Jag har dock tappat tidsuppfattningen lite, ska jag vara ärlig har jag nog aldrig varit uppe 05:30 för att träna på helgen för att hinna till skolan vid 8. Ja, det är ju faktiskt obligatorisk närvaro i ”skolan” under PT utbildningen även på helgen. Men på tisdag är jag helt ledig och då ska jag se till att sova ut ordentligt och ha en mysig dag i soffan med min pojkvän och bara se  på film eller något. Jag känner att jag behöver en sådan dag, en riktigt lugn dag där man inte gör något alls (förutom träningen då 😉 ) 

 

Jag känner att jag flyter bort lite från ämnet nu. Men det jag ville komma till är att jag är väldigt nöjd med resultaten efter första veckan och jag har mått bra och känner att jag ligger på en nivå där jag klarar mig fint med båda träning och plugg. 🙂 

 

// Now I have been doing the diet for a week, today is day 8. So yesterday I had my first weigh-in to see if anything happened. And it had! The scale showed -1.5 kg. I’m happy with it, it feels good. I’m not the one that likes to use the scale since  I would rather see you use the tape measure because that scale only measures the weight of the mass and not the fat or muscle.

 

But now on the diet I will use the scale  (and tape) because Helene wants to see a difference on the scale every week. I do not really know what’s normal to lose weight during a competition diet per week but I myself usually say to ”normal everyday exercises” who want to lose weight that you should endeavor to lose between 0.5 and 1 kg week. It’s a fairly moderate pace in order to keep it healthy but also to be able to keep the weight then when they have reached their goal and should increase their food intake again.

 

Helene told me this week that she thinks I will lose at least about 10 kilo in weight and then after the competition I will probably gain back between 6-7 kilos again. We do not want me to be super skinny all year round. 🙂

 

I have found this week has been a bit TOUGH though. Several reasons. One reason is of course that I have reduced my food intake and I suddenly one session more a day than I’m used to. I’ve added 60 minutes power walk every morning + my strength workouts in the afternoon. And that I have started my PT training and it’s very long days, 9 hours  in the ”school” and 1 hour lunch with a lot of information so I get completely tired in my head of just that. But it is also fun! However, I have lost the notion of time a bit, to be honest, I have probably never been up 5:30am to work out on the weekend to get to school at 8. Yeah, it’s actually mandatory attendance at ”school” during PT training also on the weekend. But on Tuesday, I am completely free, and then I’ll be sure to sleep properly and have a nice day on the couch with my boyfriend and just watch a movie or something. I feel that Im need of such a day, a really quiet day where I do nothing at all (except for the workout then ;))

 

I feel like I’m floating away a bit from the topic now. But what I wanted to get to is that I am very pleased with the results after the first week and I’ve felt good, and feel that I am at a level where I can do just fine with both training and studies. 🙂 //

 

Results of my "mini bulk"

 

Igår var jag på gymmet och gjorde en fettmätning. Jag har under 2 månader nu totalt struntat i allt vad ”eating clean” och ”no cheats” har med att göra. Jag gillar främst ren mat så jag har inte totalt struntat i det, min frukost har bestått av grovt bröd eller havregrynsgröt och proteinpulver och min lunch har varit råris och kyckling. MEN jag ska vara ärlig med er och säga att jag misslyckades med 100 dagar utan socker utmaningen, jag har känt att jag har velat unna mig nu när jag har haft chansen sen blir det ju 6 månader tuff diet för mig. I vilket fall, vi ska inte grotta in oss i det. Det jag ville komma till är att jag har unnat mg när jag känt för det, när min pojkvän och jag har haft filmkvällar och han köpt hem Ben and Jerry’s har jag ätit det med honom osv. Det har helt enkelt slunkit ner en hel del glass och proteinbars i min mage de 2 senaste månaderna och jag har inte kört cardio alls. Igår vägde jag mig och vågen visade +3 kilo. Oups… Men så kom jag till gymmet och gjorde mätningen och hade tappat 6 centimeter runt midjan och gått från 18,85% fett till 18,4% fett. 

 

Det känns himla bra att jag har kommit till den nivån nu där jag kan äta vad jag vill och bara göra det jag gillar mest, lyfta tungt och tappa fett på det. Min lilla sista minuten ”bulk” gick galant, +3 kilo och tappat fett. Vilket betyder att det blev det ultimata resultatet för mig, jag la på mig muskelmassa och det var det målet var. Nu får vi se hur de ser ut sen där under om några månader. 🙂 

 

// Yesterday I was at the gym and did a fat measurement. I have for 2 months now totally ignored all this ”eating clean” and ”no cheats ” things . I like mostly clean food so I have not totally ignored it , my breakfast consisted of whole grain bread or oatmeal and protein powder and my lunch was brown rice and chicken. BUT I ‘ll be honest with you and say that I failed the 100 days without sugar challenge , I’ve known that I ‘ve wanted to treat myself now that I ‘ve had the chance then it will be the six months tough diet for me. In any case , we should not cave into us in that . What I wanted to get to is that I have treated myself when I felt like it, when my boyfriend and I had movie cozynessl and he bought Ben and Jerry’s , I have eaten it with him and so on.  I simply had a lot of ice cream and protein bars the past 2 months and I have not done cardio at all. Yesterday I weighed myself and the scale showed +3 kg . Oups … But then I came to the gym and did the measurement and had lost 6 centimeters off my waist and went from 18.85 % fat, 18.4% fat.

 

It feels really good that I ‘ve gotten to the level now where I can eat whatever I want and just do what I enjoy most, lift heavy and lose fat on it . My little last minute ” bulk” went great , +3 kg and lost fat. Which means it was the ultimate resulttet for me, I put on muscle mass and that was the goal. Now we will see how they look  in a few months. 🙂 //

 

Fat measurement

I tisdags gjorde jag en fett mätning med PTn på gymmet där jag tränar. Jag har under mina 4 diet veckor gått från 20% fett till 18,85% fett. Jag väger exakt lika mycket så jag har lyckats behålla min vikt men tappat närmre 6% fett (1,15 procentenheter), jag är nöjd med det resultatet, jag har alltså lyckats lägga på mig lite muskler också! 

Nu ska jag köra på med mitt eget schema och så får vi se hur det ser ut om 6 veckor eller så igen. PTn på mitt gym är riktigt duktig och har jobbat inom brachen ett bra tag och han tyckte att jag skulle lägga mig i kaloribalans och hålla den vikt och fett procent som jag har nu i en månad till innan jag dietar då dieten Farid satte mig på är överdrivet lång. Jag ska tänka på det lite och överväga att skjuta upp den lite till, men tills jag har bestämt mig får dieten fortsätta. 🙂 Det är klurigt det här och en kämpig sport på det mentala planet! 

progress 2 månader

Two days ago I made a fat measurement with the trainer at the gym where I train. During my 4 diet weeks I ahve gone from 20% fat to 18.85% fat. I weigh exactly the same so I’ve managed to maintain my weight but dropped closer to 6% fat (1.15 percentage points), I am pleased with the results so far, I have thus been able to put on a little muscle too! 

 

Now I run on my own schedule and we’ll see how it looks in 6 weeks or so again. The trainer at my gym is really talented and has worked in the branch a while and he thought that I would put myself in the calorie balance and keep the weight and fat percentage as I have now like a month more  before I star my diey the diet Farid put me on is extremly long. I’ll think about it a bit and consider postponing it a little more, but until I’ve made up my diet may continue. 🙂 It’s tricky this and a TOUGH sport on the mental plane!