Dream big

Jag tror stenhårt på att om man vill lyckas med något så måste man vara positivt inställd även om det känns omöjligt ibland.

Jag var 8 år och skulle göra min första tävling i gymnastik. Ett av momenten var att stå på händer och rulla ner kontrollerat. Det här med att sparka upp med raka ben och pointade tår och stå där en sekund helt rakt och rulla ner i en fin kullerbytta var något som jag inte hade klarat att göra felfritt innan, någonsin. Jag var så nervös att jag nästan mådde illa, men innan jag gick upp för att visa vad jag kunde så tog min pappa mig åt sidan och sa åt mig att blunda. Jag skulle blunda och se mig själv göra handståendet, jag skulle se varenda liten rörelse jag gjorde framför mig i huvudet. Han frågade mig hur det såg ut och jag svarade att jag hade gjort det helt perfekt. Så han bad mig att blunda och se mig själv göra det igen, detta gjorde jag tre gånger. Sen sa han till mig att nu ska du gå upp där på mattan och göra precis det du såg framför dig nu. Gissa vad jag gjorde? Jag klarade det, jag gjorde ett perfekt handstående för första gången.

Jag gör fortfarande så när jag ska göra något som jag tycker är svårt eller jobbigt. Jag tar en sekund, blundar och ser mig själv göra det i huvudet. Andas och så utför jag det jag vill göra precis så som jag visualiserat att jag ska göra. Jag tror att för att lyckas med det man vill så måste man vara positiv. Även om det känns svårt så måste man sätta fokus på att man kan. Det går inte att redan från början säga, ”Nej fy det där är för svårt jag kommer nog inte klara det men jag testar ändå.”. För då kommer du säkert inte klara det heller. Jag har fått flera kommentarer som sagt något i stil med ”åh det där är också mitt mål, jag kommer nog aldrig klara det men jag ska verkligen köra på helhjärtat och försöka!” Bara där här man misslyckats. Jag säger det mina vänner, DREAM BIG. Drömmer man stort så kommer man även om man inte kommer hela vägen fram så kommer man garanterat att komma en bra bit på vägen. Att vara positiv till det man ska göra och tro på sig själv kommer att ta än längre än man tror.

Nu startar vi den här dagen och veckan. Hoppas att ni får en helt fantastisk måndag och glöm inte: Du KAN om du vill.

 

Enter a title

Tisdags motivation

Godmorgon hjärtan!

Vi ska starta den här tisdagen med lite pepp och motivation. De här 8 punkterna snubblade jag förbi på en sida. Det är alltså inte min text, men jag tyckte att den var jättebra och jag själv ska tänka mer på punkterna. Särskilt punkt nummer 7 som är Ta inte åt dig av negativa kommentarer som jag faktiskt lite var och varannan dag med det yrket jag har. Det ska jag tänka på, att inte ta åt mig. Källan till kommande text är: Love your body as it is, av Astrid Longhursts.

Låt din kropp bli din bästa vän
Bete dig mot din kropp som du gör mot någon du tycker om. Arbeta med kroppen i stället för mot. Då börjar du också ta bättre hand om den.

Vårda din kropp
Skriv ner allt du vill göra för att visa att du bryr dig om din kropp och när du tänker göra det. Det kan vara att beställa fotvård, gå till tandläkaren, gå på massage, ta avslappnande bad i väldoftande oljor, smörja in huden med sköna krämer, dra ner på arbetstakten eller ta en skogspromenad.

Bli medveten om och tänk mer på enskilda kroppsdelar
Fråga dig till exempel: Vilken musik längtar öronen efter att få höra? Vart gillar fötterna bäst att få promenera? Hur vill håret känna sig? Vad vill händerna beröra eller skapa? Vilka dofter vill näsan känna eller vilken dans längtar dina höfter att få röra sig till?

Städa i garderoben
Släng eller ge bort allt som är för litet, för stort, för gammalt eller sånt du aldrig använder. Det troliga är att det inte kommer till användning. Du får snarare dåligt samvete och känner dig missnöjd.

Köp de kläder du vill ha nu
Vänta inte tills du gått ner i vikt, till exempel, utan skaffa de snygga kläder och underkläder som du längtar efter nu och i den storlek du har nu. Då känner du dig både fräschare och snyggare.

Lyssna på och bli medveten om vad du säger om dig själv
Kritiserar eller nedvärderar du dig själv med ord som ”det är ingen idé, jag klarar det inte” eller ”jag är så fet/ful/mager och dum i huvudet”. Eller ”jag hatar mitt utseende”. Hur skulle du reagera om din partner eller bästa vän sade detsamma om sig själva? Du skulle sannolikt inte hålla med dem. Tänk på det nästa gång du kritiserar dig själv.

Ta inte åt dig negativa kommentarer
Sålla bort kommentarer, åsikter och kritik från andra människor om det inte är konstruktivt eller kan vara användbart för dig.

Jaga dina energivampyrer
Försök komma på allt som suger ut din tro på dig själv, som trycker ner dig och gör dig svag, maktlös, urlakad och deppig. När du blir medveten om och får insikt om vad det är kan du lättare göra dig av med det.


Hi! I just stumbled past on a page with 8 tips for a better self-esteem. It is not my text, but I thought it was great and I should think more about points. Especially point number 7 that is Dont take to much notice to negative comments, I actually get those negative/mean comments almost everyday here at the blog or at my instgram. I will try to not hink about them so much and don’t take any offence to them. The source of the future text is: Love your body as it is, by Astrid Longhurst.

Let your body be your best friend
Behave towards your body as you do with someone you like. Work with your body instead of against it. Then you’ll also will start taking better care of it.

Nurture your body
Write down everything you want to do to show that you care about your body and when you intend to do it. It may be to order pedicure, going to the dentist, get a massage, take a relaxing bath in fragrant oils lubricate the skin with beauty creams, slowing down the pace or take a walk in the woods.

Be aware and think more on individual body parts
Ask yourself, for example: What music are you longing for your ears to hear? Where does your feet’s like the best to get a walk? How would you like your hair to feel? What do your hands touching or create? Which scents to the nose or feel the dance crave your hips to move to?

Clean the closets
Throw or give away anything that is too small, too big, too old, or stuff you never use. It is not likely that it will be used. You get rather bad conscience and feel dissatisfied.

Buy the clothes you want now
Do not wait until you have lost weight, for example, without getting the fancy clothes and underwear that you crave now and in the size you have now. You will feel both fresher and prettier.

Listen and be conscious of what you say about yourself
Criticize or disparage yourself with words like ”it’s no use, I can not do it” or ”I’m so fat / ugly / skinny and stupid.” Or ”I hate my looks.” How would you react if your spouse or best friend said the same about themselves? You would probably not agree with them. Think about that the next time you criticize yourself.

Do not take for you negative comments
Sift out comments, opinions and criticisms from other people if it is not constructive or may be useful to you.

Chasing your ”Energy Vampires”
Try to think of everything that sucks out your faith in yourself, pushing you down and makes you weak, powerles

Att döma andra i gymmet

När jag tränar jämför jag mig sällan med andra utan jag fokuserar enbart på mig själv, det är en ego timme för mig. Jag blir ledsen när jag får mail från tjejer som berättar att de inte vågar lyfta vikter för att de inte är starka nog och på riktigt tror att andra människor i gymmet ska kolla snett och viska lite bakom ryggen på dem. Mail som dessa får jag var annan dag, alltså väldigt ofta.

Men tjejer (och killar för den delen med), tänk inte så! Alla har vi  klivit in i gymmet för första gången en gång. Alla har vi känt oss osäkra på vilka övningar som är för vilken muskelgrupp. Vi har alla en gång varit osäkra på hur många reps man ska göra för att uppnå maximal effekt. Vi har alla någon gång gjort övningar med helt fel teknik och varit tvungna att gå hem och googla/youtuba för att få rätt på det. Vi har alla en gång klivit in i gymmet för första gången och inte haft en aning om vad vi har gett oss in på.

Ingen har någonsin klivit in bland vikterna för första gången och lyft med perfekt teknik och hög vikt. Man kan inte göra perfekt första gången man gör något.

Dömer man andra människor i gymmet hör man inte hemma där. Jag kan lova dig att ingen kommer lägga någon särskild energi på om du lyfter en 1 kilos hantel eller en 15 kilos hanteln. De som är på gymmet är där för att träna, man tränar för sin egen skull och man är så upptagen med sitt eget att man kommer inte ha tid att kolla på vad andra pysslar med.

När jag är på gymmet är det fokus, jag plockar upp vikten från golvet och lyfter den långsamt. Kastar en blick i spegeln åt sidan och ser sedan tillbaks rakt fram och ser mig själv i ögonen där i spegel och fokuserar. Allt jag har i huvudet är att lyfta upp den där vikten, långsamt upp och sen ner igen tills jag inte orkar mer. Jag bryr mig inte om personen bredvid mig lyfter tyngre utan jag jämför med mig själv. Klarade jag att lyfta den här vikten förra veckan? Kunde jag springa i den här hastigheten för en månad sen?  Sen sätter jag upp mål för mig själv. Vad andra kan och inte kan har jag inte med att göra, jag vill utveckla min egen kropp och styrka. Det är jag mot mig själv.  

Med detta sagt så hoppas jag att i alla fall några av er som går med negativa tankar om er själva och i gymmet kanske har fått sig en tankeställare och vågar ta sig in bland vikterna trots att det är lite läskigt? Och kom ihåg: Alla har varit där för första gången någon gång och vet hur det är att vara ny bland vikterna.


When I exercise, I rarely never compare myself with others, I focus solely on myself, it’s an ego hour for me. I get sad when I get emails from girls who tell me that they don’t dare to lift weights because they are not strong enough and really think other people in the gym will check awry and whisper a little behind their backs when they see the light weight in your hand. But girls (and boys for that matter too), no, people wont do that. We have all stepped into the gym for the first time once. All of us have known us unsure of what exercises which are the best for each muscle group. We all have once been uncertain about how many reps we should do to reach a maximum effect. We all have at some point done exercises with completely wrong thecnique and been forced to go home and google / youtube to get right on it. We all have once stepped into the gym for the first time and not had a clue what we have embarked on. And none of us has been able to lift the heaviest weights first time.

If people talk behind your bck because you are new in the gym those people does not belong in the gym enviorment. I can promise you that no one will add a special energy on if you lift a 1kilos dumbbell or a 15kilo dumbbell when you curl. Those who are in the gym are there to work out, for his own sake and they are so busy with their own thing that they will not have time to check out what others are up to.
 
When I ‘m at the gym I forget about the world outside and I focus, I pick up the weight from the floor and lift it slowly. A glance in the mirror to one side and then looks back straight in the mirror and look myself in the eye and focus . All I have in my head is to lift up that weight, slowly up and then down again until I can’t do it any more. I don’t care if the person next to me lift heavier because all I care about is what I lift, and I compare myself. Could I lift this heavy last week? Was able to run at this speeds a month ago? Then I set goals for myself. What others can and can not do I dont care about, I want to develop my own body and strength. It’s me against myself.

Mina träningsmål i höst

Det är jättekul att läsa era kommentarer i mitt föregående inlägg om vad ni vill se mer av i bloggen. Ni över över 100 stycken som har kommenterat och det gör mig så glad att ni har engagerat er och tagit tiden att lämna en kommentar, TACK! Det är ganska mixade åsikter men ni verkar vilja ha en skön blandning av träning, vegansk kost och mode. Har jag rätt? 😀 De allra flesta röstade för mer träning!

Sen Daisy flyttade hem till oss så har jag haft svårare att ta mig till gymmet eftersom att man inte får lämna en valp ensam och Jesper jobbar alltid tills klockan 8 på kvällen och då hinner vi inte byta av varandra innan gymmet stänger. Men jag har gjort en del hemmaträning och utomhus träning, då har jag kunnat ha Daisy med mig liksom! Jag har inte delat särskilt mycket av det men eftersom att ni vill se mer träning så tänker jag att jag kanske ska se till att ta bra bilder och dela mina hemmaträningspass med er!

De passen som jag gör utomhus eller här i vardagsrummet är ändå pass som man lika gärna kan köra i gymmet också så det fungerar för alla att göra, med eller utan tillgång till gym och med eller utan vikter! Jag antar att jag inte är den enda som har svårt att finna tiden till sig hela vägen till gymmet på vardagen. 🙂

Vilken träningsform satsar du på i höst? 

Svar: Tidigare år har jag kört väldigt hårt i gymmet, mycket tunga vikter och en hel del spinningpass men i år ska jag varva ner faktiskt. Jag tränar alltid med mitt välmående i fokus och efter ett stressigt 2017 så vill jag för mitt välmående varva ner och andas lite. Jag har nyligen upptäckt att yoga känns bra både för min kropp och sinne och i höst vill jag satsa på att bli smidigare och vigare för att klara fler ”yoga moves”. Yogan kommer jag att varva med långa power walks i höstsolen och självklart spinning och vikter också som vanligt när jag har möjligheten, det är så roligt!

Vilket träningsmotto har du i höst? 

Svar: ”Always be a work in progress”. Det vill säga, att jag alltid strävar efter att bli  bättre. Hur lång tid det tar spelar ingen roll, men att jag hela tiden jobbar med mig själv för att nå nya mål, må bättre och utvecklas. Det behöver inte bara gälla träningen utan det går att sätta till allt i livet. Att hela tiden utvecklas på alla plan, att sträva efter att vara den bästa och mest hälsosamma versionen av sig själv.

 – Hur tränar ni i höst och har ni någon qoute som ger er motivation? 🙂

 

En milstolpe

Bild lånad från Linda Hallberg – LÄNK

Hej fina ni!

Har ni sett det senaste numret från VeckoRevyn än? Snygga Linda pryder omslaget denna gången och jag är lite extra glad för detta numret faktiskt. Jag har nämligen fått en hel sida med mina recept! Detta är en milstolpe för mig och jag är så glad och så stolt 😍 Veckorevyn har ändå hängt med sen jag var 13 år eller så och hade 13åriga Ellen vetat att hon skulle få en sida med sina egna recept och prata om veganmat så hade hon inte trott att det var sant!

Hur som helst, på sid 98 i den senaste upplagan delar jag en 3-rätters meny som alla rätterna är superenkla och går snabbt att göra utan några konstiga ingredienser + att jag ger mina bästa nybörjartips för att äta mer vegetariskt! (Alla dessa recept hittar ni även under kategorin ”Vegan & Vegetariska recept” här på bloggen.