Att vara snäll mot sig själv

Att vara snäll mot sig själv är något jag tror att vi alla måste bli bättre på. Något man kan tänka på är att du borde behandla dig själv på samma sätt som du behandlar din bästakompis.

Många människor samt jag själv är inte alltid särskilt snälla mot sig själva. I dagsläget är många väldigt självkritiska och trycker ner sig själva dagligen. Jag själv är väldigt självkritisk och har väldigt höga förväntningar på mig själv, jag har ständigt en dialog i mitt huvud och ibland är jag inte helt snäll mot mig själv. Jag vill lyckas med så mycket, jag vill att det ska gå bra med träningen, jag vill sköta mitt jobb bra, jag vill vara den perfekta flickvännen, jag vill vara en bra kompis, en bra dotter, syster… Ja listan blir lång!

Jag tror inte att jag är ensam om det här, jag tror att många känner stor press i dagens samhälle på att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir ju lite stressad när alla dessa stora profile målar upp ett perfekt liv, inga ups and downs bara massa ”ups”, kompisen ändrar sin relations status på facebook från singel till i en relation medans du själv har lite struligt med din partner, din favorittidning har på omslaget tryckt med stor text ”Så får du en perfekt beach body på bara 3 veckor”.

Jag vet inte hur just du är men jag vet hur jag själv är. För några år sedan kunde jag bli väldigt osäker på mig själv när jag bläddrade i alla dessa modetidningar och fick läsa diverse tips på hur man ska få bättre av det ena och det andra och jag började tänka på saker i mitt utseende som jag aldrig lagt märke till förut. Jag kunde stå framför spegeln och peka ut det ena och det andra. Jag är dock inte lika mycket så längre, det var värre förut. Men sen jag blev frisk från min ätstörning och började träna och äta som jag gör idag har jag fått ett bättre självförtroende och jag är mer säker på mig själv. Jag tror att en stor faktor till att jag inte blir lika osäker på mig själv längre är att jag har ändrat inställning till mig själv och jag har blivit äldre och värderar saker annorlunda än jag gjorde för några år sedan. Självklart kan jag fortfarande känna dem där sakerna, men idag handlar det inte om vad jag läser i en blogg eller en tidning utan snarare vilka kommentarer jag får i mina egna medier. Här om dagen så var det en tjej som kommenterade elakt om både mitt utseende och hur jag redigerar och filmar osv så pass att jag till och med grät när jag läste allt. Och DÅ kan jag bli riktigt osäker på mig själv trots att jag vet att det hon skrev inte nödvändigtvis ens stämmer.

Om jag ska komma tillbaks till det jag sa i början av inlägget,  ”Behandla dig själv som du behandlar din bästavän”. Skulle du säga till din bästa vän att hennes lår ser tjocka ut när hon har på sig klänning, skulle du säga att den där finnen hen har i pannan är så stor att den syns från månen? Svaret är nej, nej, nej, nej. Du ser inte ens det där i din kompis, du tycker att hen är fantatsik fin i klänning, super snyggt med de kurvorna som den framhäver! För tjocka lår, pfft nej verkligen inte, när hon kommer till skolan så säger du direkt hur fin hon är! Och den där finnen? Nej den såg du inte ens förens hon påpekade den.

Vad jag vill få fram är att vi är väldigt självkritiska och att vi borde vara snällare mot oss själva. Istället för att titta i spegeln och peka ut vartenda fel du ser, varför inte peka ut något du tycker är fint? Alla dessa små problem tar en himla massa energi från din vardag som är helt onödig. Så jag ber er (och mig själv) försök att stöta bort all negativ energi du har runt om kring dig och fokusera på det positiva i ditt liv. Det går inte att vara perfet på alla plan, vi är bara människor.

Försök istället att göra det bästa av det du har, du kommer att vara mycket gladare och livet blir enklare. Jag lovar. <3

Var snäll mot dig själv.


Being kind to yourself is something I think we all need to get better on. One thing to think about is that you should treat yourself the same way that you treat your best friend.

Many people as well as myself are not always very kind to themselves. At present, many are very self-critical and bring themselves down daily. I myself are very self-critical and I have very high expectations of myself, I have a constant dialogue in my mind and sometimes I’m not very kind to myself. I want to succeed so much, I want to do well in the gym, I want to do my job well, I want to be the perfect girlfriend, I want to be a good friend, a good daughter, sister… Yes, the list can be long!

I do not think I’m alone about this, I think many people feel great pressure in today’s society that everything should be so perfect all the time. You get a little stressed when all these big profiles paint a perfect life, no ups and downs just a lot of ups, your friend changes her relationship status on facebook from single to in relationship, while you are having some trouble and fighting with your partner, your favorite magazine has on the cover printed with big text ”This is how you get a perfect beachbody in just 3 weeks”.

I do not know how you are, but I know how I am. A few years ago, I could be very unsure of myself when I browsed all these fashion magazines and read various tips on how to get better from one and the other and I started thinking about things in my appearance that I never noticed before. I could stand in front of the mirror and point it out one and the other. However, I’m not much like that anymore, it was worse before. But since I recovered from my eating disorder and started exercising and eating as I do today, I have gained a better self-esteem and I’m more confident about myself. I think that a big factor why I’m not as insecure about myself anymore is that I’ve changed my mind and I’ve grown older and value things differently than I did a few years ago. Of course, I can still feel insecure about myself but today it’s not about what I read in a blog or newspaper but rather what comments I get in my own media. The other day for an example there was a girl who commented negative on both my appearance and how I edit and film, so I even cried when I read everything. And then I can be really unsure of myself even though I know that what she wrote isn’t even necessary true.

If I will come back to what I said at the beginning of the post, ”Treat yourself as you treat your best friend”. Would you tell your best friend that her thighs look fat when she is wearing a dress? Would you say that the new pimple on her forehead is so big that it is visible from the moon? The answer is no, no, no, no. You do not even see that in your friend, you think they are looking super gorges in that dress, super nice with the curves it highlights! Fat thighs, pfft no really not, and when she gets to school you immediately tell how her how beautiful she looks today! And that pimple? No, you did not even see it before she pointed it out.

What I want to get to is that we are very self-critical and that we should be kinder to ourselves. Instead of looking in the mirror and pointing out every mistake you see, why not point out something you think is fine? All these little problems take a lot of energy from our everyday life that is totally unnecessary. So, I ask you (and myself) to try to overcome all the negative energy you have around you and focus on the positives of your life. We can not be perfect at all levels, we are just people.

Instead, try to make the most out of what you have, you will be much happier and life will be easier. I promise. <3

Be kind to yourself.

Enter a title

Hitta motivationen till att äta hälsosamt & träna

PicMonkey Collage-2

FRÅGA: Hej fina Ellen!! Din blogg och youtubekanal är så BRA! Du inspirerar verkligen ❤️ Du ser verkligen så hälsosamt vacker ut utan att du överdriver med träning osv. Önskar att jag hade samma motivation som dig till att träna och äta hälsosamt. Jag försöker flera gånger men tröttnar väldigt fort, framförallt när det gäller kosten som jag tycker är svårast. Har du några tips!?!? Vill verkligen komma igång och få det till en livsstil.

SVAR: Hej finaste, tack snälla! Jag tror inte ens att du förstår hur mycket det betyder för mig att du säger det, jag blir verkligen jätteglad. ❤️

Jag tror att det ”problemet” som du har är väldigt vanligt. Jag skulle nästan vilja påstå att det är vanligare att tappa bort motivationen än vad det är att behålla den. Lite som med allt annat i livet, vissa perioder så tycker man att jobbet / skolan känns sjukt kul och pepp medan andra perioder så känner man mest att man vill slänga ihop datorn och säga till chefen ”Hasta la vista” och aldrig mer komma tillbaka. Lite så är det nog med träningen också.

Man kan liksom inte räkna med att man ska vara supermotiverad hela tiden, det är ingen som är det. Jag vet att det lätt kan se ut som så på sociala medier när man följer olika träningsprofiler som tränar var och varannan dag, går på dieter och hitan ditan. Jag känner en hel drös av dessa ”fitness-människor” och jag har ALDRIG träffat en person som alltid känner sig motiverad.

Sätt dig ner och tänk på varför du vill äta hälsosamt och träna. Det gäller att du hittar just DITT varför. För om du inte vet varför du ska träna och äta på ett visst sätt så är det väldigt svårt att hitta motivationen till att göra det också. Se nu till att din anledning är mer i stil med att du gör det för dig själv, för att du ska känna dig piggare, må bättre osv och inte något i stil med ”jag känner mig tvingad men jag vill egentligen inte”. Det är DITT liv så se nu till att du gör det till det livet som du vill att det ska vara och inte det som dem i din omgivning tycker att det ska vara. Du är nummer 1 ❤️

Du nämnde att kosten är det som du tycker är svårast vilket jag håller med om. Jag vet inte hur du äter idag men det är självklart att det kan vara lite svårt att ändra om sina kostvanor om man är van att äta på ett visst sätt och plötsligt ska äta på något helt annat. Det här har jag inget ordentligt fakta belägg för men man brukar säga att det tar cirka 21 dagar att få in en vana/rutin, så det gäller att du bara bestämmer dig för att köra och så kämpar du på i 3 veckor och sen så borde det faktiskt flyta på lite mer naturligt. Men den första 1-2 veckorna kan nog kännas lite svåra, men du får kämpa genom det! Här kommer några tips på att göra det här lite lättre:

  • Gör en veckohandling med den maten som du vill äta under veckan så att du har allt hemma och på så vis blir enklare att slänga ihop varje måltid. (Det du inte vill äta – ha inte den maten hemma överhuvudtaget.)
  • Planera vad du ska äta under veckan. Skriv en lista där du bestämmer varje måltid i förväg. Vet du vad du ska äta kanske det känns lättare att hålla dig till det.
  • Boka träningsdejter med en vän. Har du bokat med en kompis att ni ska träna ihop så är det svårare att dra sig ur och inte gå dit.
  • Hitta en träningsform som du tycker är rolig och gör det DU gillar. Att lyfta vikter på gymmet är inte för alla. Tycker du kanske att det är roligare att gå på gruppträning, att gå ut och springa, köra crossfit, dansa zumba, gå på yoga, eller kanske ska du gå med i ett fotbollslag? Det är svårt att hitta motivation till att göra något som man inte tycker är roligt!
  • Gör bara så mycket som du orkar. Här ska inget överdrivas, Har du en dag som du är väldigt trött, lyssna på kroppen! Men är du trött på riktigt eller  bara omotiverad? Ge träningen 10 minuter, är du fortfarande svintrött? Lägg ner den dagen eller så kanske du kommer på efter dem där 10 minuterna att du kanske inte var så trött ändå?

Sen vill jag ge dig en liten reminder också: Att vara hälsosam är inte lika med att man aldrig ska unna sig något. Att vara hälsosam i mina ögon är att man äter bra mat som ger kroppen energi men att man samtidigt vet om att det är okej att unna sig ibland, Börjar man förbjuda sig själv olika livsmedel och ”aldrig mer ska få äta det” så skapar man ett sug bara där. Det är bättre att bestämma typ att ”Jag ska äta hälsosamt 5 av 6 dagar, men 2 kvällar den här veckan ska jag äta lite chips hemma i soffan när jag tittar på film” eller liknande. Jag brukar tänka lite så som jag hade det när jag var liten. Jag fick äta godis på lördagar och det var bara så det var. Så jag kör fortfarande lite på lördagsgodis tänket, haha! 😉

Lycka till nu fina! Kram

Kroppsideal & hälsa

P5130660
Nu är det faktiskt inte alls särskilt långt kvar till sommaren. Eller vissa dagar känns det ju faktiskt som sommar på riktigt, men det är väl först i juni och juli som man kan säga att det är sommar på riktigt! Jag är en riktig sommartjej och jag ser fram emot att få ligga på stranden, grillkvällar och långa promenader på sommarkvällen. Något som är mindre kul med att sommaren närmar sig är den jäkla hetsen som kommer med den. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det har gått för långt. Hetsen alltså. Det har nästan blivit som en tävling om vem som är mest hälsosam och vem som har störst muskler. Folk taggar sina bilder med #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. Jag själv vet om att jag är en del i den här instagram/blogg världen och faktiskt driver en blogg där jag skriver om min egen träning, träning i allmänhet och mat. Dessutom under namnet fitspooration. Men meningen med min blogg och instagram är inte att hetsa till träning och att äta 100% clean. Men jag vill värna om hälsa och att ta hand om sig själv. Nästa fråga är då: Vad är hälsa egentligen?

Hälsa är inte något vi kan se. Hälsa är inget vi kan ta på. Hälsa är inte en speciell kroppstyp. Hälsa syns inte, samma sak som att ohälsa inte syns. Eller jo till viss del ibland syns det men ni förstår min poäng. Hälsa är inte att äta kvarg till frukost och ha en super tonad kropp med snygga muskler. Hälsa är när du tar hand om din kropp, när du matar den med bra mat som du klarar av att leva på utan att gå och känna dig hungrig. Känner du att du mår bra av att träna 3 gånger i veckan så är det bra, känner du att du vill träna 12 gånger i veckan får att må bra så är det också bra – så länge som du trivs med det och känner att du klarar av det.

Strong is the new skinny är faktiskt ett av mina favorit qoutes. Men just nu känns det faktiskt mer som att strong is the new skinny är lite av en qoute som människor med ätstörningar kan gömma sig bakom. För mer än hälften av bilderna som blir taggade med strong is the new skinny är på underviktiga personer. Nu menar jag heller inte att en underviktig person nödvändigtvis är ätstörd utan vissa personer är faktiskt naturligt smala men jag själv som har varit riktigt ätstörd själv en gång i tiden kan se ett ganska tydligt mönster i vissa fall på dessa konton.  Du behöver inte vara den starkaste och lyfta de tyngsta vikterna för att vara stark. Nej vet du vad – Det räcker med att du känner dig stark! Vad är en väldefinerad biceps värd när du kan vara stark mentalt och kunna bära alla matkassar hem från butiken och samtidigt putta fram barnvagnen framför dig? SUPERKVINNA.

Man bli ju faktiskt lite förvirrad över vad hälsa egentlgien är. Kolla i tidningshyllan nere på Ica till exempel, det står en rad med olika ”Hälso tidningar” varav på 4 av dem så står det ”Gå ner 10 kilo på blah blah blah veckor” och i samma tidning får vi också läsa ”Lär dig älska dig själv”, ”Du är fin som du är, EGO BOOST”. På omslaget är det också en kvinna oftast som är väldigt vältränad och troligtvis retusherad också, detta är hälsa liksom. En supertonad kropp betyder inte hälsa, allas kroppar är olika trots allt. För vissa är det hälsa att ha lite extra hull på magen och för andra så är det hälsa att vara tonad. Allas kroppar har olika förutsättningar och det är bara att inse det.

Trenden att vara supersmal har gått över lite till att vara supervältränad eller till att ha smal midja och stor rumpa. Vilket inte heller är bra. För ett par sommrar sedan så deffade jag inför en tävlingssatsning som jag gjorde innan jag fick min diagnos hypotyreos.  Muskler och ådror kom fram och jag fick kommentarer nästan dagligen som sa att ”gud, du har blivit så fit!!”, men i mitt huvud så var det mer, ”jag har aldrig varit såhär svag.”, Jag kände mig mer fit med lite mer fett på kroppen, mat och energi till musklerna och mer styrka i gymmet. Men samhället dömer hurvida man är vältranad och fit utifrån utseende, inte mående eller styrka. För absolut är du starkare när du äter på energibalans eller lite överskott än när du dietar ner dig för att få fram definitionen av musklerna. Sen när jag la på mig lite fett igen men samtidigt ökade i muskelmassa ordentligt under den här perioden så fick jag en del kommentarer som istället sa ”Du var snyggare förut”, ”Varför vill du bli sådär stor?”, ”När ska du deffa egentligen?”. För i dagens samhälle så räcker det inte med att bara vara stark, musklerna ska vara väldefinerade också. Är det inte lite sorgligt?

Nu har jag babblat jättemycket om detta och jag ska lägga ner nu. Men detta är min personliga åsikt kring det hela. Det jag vill komma fram till egentligen är att jag önskar att alla är lite snällare mot sig själva. Jag ser så mycket stress i kommentarerna med frågor om hur man ska dieta inför sommaren, stress över att inte ha det där sexpacket eller smala midjan och stora låren på stranden. Men vet ni vad? Ni behöver inte ha ett sexpack för att vara snygga till stranden i sommar och ni behöver inte ha en stor rumpa för att kunna skina. Gör det ni mår bra av, vad som gör er glada så kommer ni defenitivt skina. Jag själv kommer inte ha ett sexpack i sommar, men jag kommer att trivas i min bikini ändå. För jag vet att jag tar hand om mig själv, att jag ger min kropp den maten som den mår bra av men samtidigt vet att det är okej att njuta och äta glass ihop med min sambo i soffan på kvällen när vi kollar på film. Jag har kämpat i gymmet, jag känner mig stark i min kropp och det betyder mer än låg energi och ett sexpack. Man blir inte gladare av det, jag har testat nämligen. För vem har ändå dött av lite celluliter? Jag vill att ni ska veta det, känn ingen press eller ångest någonsin över något som ett kroppsideal. Gör vad du mår bra av. Ät när du är hungrig, ät tills du är mätt, ät hälsosam och bra mat. Träna för att du tycker att det är roligt och inte för att du känner dig tvingad till det. Gör det för din egen hälsa och jämför dig inte med andra.

 

Var den bästa och mest hälsosamma versionen av dig själv, det är hälsa på riktigt.


Now it’s actually not far att all from summer. Or some days are actually summer for real, but I guess that you cannot say that it is summer before  June and July! I am a true summer girl and I look forward to lie on the beach, barbecues and long walks in the summer evening. Something that is less fun with that the summer is approaching, is the damn press and stress that comes with it. If I’ll be honest, I think it has gone too far. The stress about it. It has become next to a competition about who is the most healthy and who has the most muscle. People tag their photos with #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. I myself know that I am a part of this instagram / blogosphere and actually runs a blog where I write about my own training, training in general, and food. Furthermore, under the name fitspooration. But the point of my blog and Instagram is not to incite to exercise and to eat 100% clean. With my blog I want health, being happy and to take care of yourself to be the focus. The next question is then: What is health really?

Health is not something we can see. Health is not something we can take on. Health is not a particular body type. Health can not be seen, the same as that unhealth  is not visible either. Or well, at some extent sometimes it can be seen if a person is healthy or unhealthy but you understand my point. Health is not to eat quark for breakfast and have a super toned body with lean muscle. Health is when you take care of your body, when you feed it with good food that you can manage to live on without walking around and feel hungry. If you think that you feel good about working out three times a week that is good, if you feel that you want to train 12 times a week to feel good that is good too – as long as you feel comfortable with it and feel that you can handle it.

Strong is the new skinny is actually one of my favorite qoutes. But right now it actually feels more like being strong is the new skinny is a bit of a qoute that people with eating disorders can hide behind. Since more than half of the images that are tagged with strong is the new skinny is showing underweight people. You do not need to be the strongest or lifting the heaviest weights to be strong. No, you know what – it is enough that you feel strong! What is a well defined biceps worth when you can be strong mentally and be able to carry all the groceries home from the store and simultaneously push forward the stroller in front of you? SUPER WOMAN.

What health actually is can be a bit confusing. Just check the magazine rack down in the store, for example, there are a number of different ”Health magazines” which 4 of them says ”Lose 10 kg of blah blah blah weeks” and in the same magazine we also read ”Learn how to Love Yourself ”,” You are beutiful as you are, EGO BOOST”. On the cover, it is also usually a woman who is very fit and probably retouched too, this is what we picture that health is. A super toned body does not necessary equally health, everyone’s body is different after all. For some it’s health to have a little extra fat on your stomach and for others it’s health to be toned. Everyone’s bodies have different conditions and it is only to realize that.

The trend to be super skinny have gone over a little to be super fit or have a super small waist and big booty, which is also not good.  A couple of years ago, I prepped for a competition that I did before I got my diagnosis hypothyroidism. Muscles and veins started to pop and I received comments almost daily saying that ”God, you’ve become so fit!!” but in my head it was more like: ”I’ve never been this weak.” I felt more fit with a little more fat on my body, food and energy to the muscles and more strength in the gym. But society judges whether one is toned and fit based on appearance, not in health or strenght. Because, absolutley, you are stronger when you eat on a energy balance or a little excess than when you’re dieting down to get the definition of the muscles. Then now that I’ve put on a little fat while increasing muscle mass properly during this period, I get some comments that instead saying ”You were prettier before,” ”Why do you want to get that big?”, ”When are you going to diet again? ”. In today’s society it is not enough to just be strong, muscles should be well defined as well. Isn’t that a little sad?

Now I babbled a lot about this and I’ll end it now. But this is my personal opinion about the whole thing. Where I want to get with all this really is that I wish that everyone could be a little kinder to themselves. I see so much stress in the comments with questions about how to diet for the summer, stressing over not having that six-pack on the beach. But you know what? You do not need a six-pack to be fancy on the beach this summer and you do not have to have a tiny waist and big butt  to shine. Do what you feel good about doing, what makes you happy and you will definitely shine. I myself will not have a six-pack this summer, but I will enjoy my bikini anyway. Because I know I take care of myself and that I give my body good food but at the same time I know it’s okay to enjoy and have ice cream with my partner on the couch in the evening when we watch movies. I have been fighting in the gym, I feel strong in my body and that means more than low energy and a sex pack. One does not become happier with a six-pack, I tried it myself and it didnt make me happier. I mean, who ha ever died because of some cellulites?

I want you to know that, feel no pressure or anxiety ever over something like a body ideal. Do what makes you feel good. Eat when you are hungry, eat until you are full, eat healthy and good food. Exercise because you think it’s fun and not because you feel compelled to do it. Do it for your own health and do not compare with others.

Be the best and healthiest version of yourself, that is health for real. 

 

 

Morgonrutinen

Hej mina fina!

Det här är min morgonrutin så som jag brukar ha det nu! Detta är min morgonrutin princip VARJE dag, även på helgen! Sedan så är självklart vissa morgonar lite annorlunda men oftast är det såhär.

Min morgonrutin är faktiskt ganska densamma som den var när jag fortfarande gick i skolan bara det att jag gick upp vid 6 på morgonen istället för klockan 8, jag älskar att ha lugna morgnar där jag tar min tid, äter frukost långsamt och hinner sitta och se lite på tv innan jag gör mig ordning. Jag hatar att börja dagen med att stressa så jag har alltid hellre ställt klockan tidigare så att jag kan få min lugna stund än att sova lite längre för att sedan stressa i mig frukost innan jag går hemifrån. Hur är ni, tar ni det lugnt eller brukar det bli stressigt på morgonen? 🙂

Träna effektivt hemma

P2210560

Hej fina ni!

Idag tänkte jag dela med mig av ett grymt träningspass som jag körde igår. Detta kan du göra hemma och du använder dig av enbart din kroppsvikt. Det blir dock ändå väldigt effektivt då detta är ett x antal övningar som du ska utföra i högt tempo utan paus emellan, GIVE IT A TRY! Berätta gärna vad ni tyckte om ni provar det sen.

Hey sweeties! 

Today I want to share a awesome workout that I did yesterday. You can do this at home and you are using only your body weight. It is however still very effective since this is an x number of exercises that you perform at a high pace without a break in between, GIVE IT A TRY! Please tell me what you thought if you try it later.

P2210535 P2210536

Armhävningar

Börja med att göra 20 armhävningar. Om du vill göra dem på tå eller på knä är upp till dig! Orkar du inte 20 så gör du så många som du orkar, vilar några sekunder och fortsätter igen.

Start by doing 20 push-ups. You decide if you want to do them on your toes or knees, its up to you! If you dont dare to do 20 reps at once, do as many as you can, rest for a few seconds and then keep going again!

burpee

Burpees

När du är klar med armhävningarna så hoppar du direkt upp och kör 20 stycken burpees. Detta är nog den mest jobbiga övningen i detta pass enligt mig, upp och ner upp och ner! Om din puls inte går upp nu så vet jag inte.. haha!

When you are done with your push-ups go straight without resting and start doing burpees, 20 reps. This is, according to me, the hardest exercise in this workout. Up and down, up and down… If your pulse dont raise now, I dont now,… haha!

PicMonkey Collage

Knäböj

Nu kör du 20 stycken knäböj. Tänk på att ha en ”stolt hållning” genom hela rörelsen, gör det så snabbt du kan men fortfarande behålla formen, pulsen ska gärna fortsätta vara hyfsat hög. Men gör inte så snabbt att du tappar din teknik, tappar du tekniken får du sänka tempot tills dess att du lycka hålla formen korrekt.

Now do 20 reps of squats. Remember to keep a good posture through the entire movement, do it as fast as you can, you’re pulse should still be pretty high! But dont do it so fast that you lose your technique, if you lose your form, SLOW DOWN! 

PicMonkey Cddollage

Utfallshopp med gung i botten

20 stycken utfallshopp med gund i botten. Med gung i botten menar jag att när du är i bottenläget så gungar du upp och ner med små rörelser 2 gånger innan du hoppar upp igen och byter ben! (10 reps på varje ben)

20 reps ”jump lunges with pulse at the bottom”. With pulse at the botton I mean that I want you to pulse up and down with small movements at the bottom position of your lunges. Then jump up and switch leg. 10 reps at each leg!

P2210566 P2210569

Höftlyft

Nu kör vi 20 stycken höftlyft. När du gör denna övningen är det viktigt att du tänker på att ha skuldrorna stabils placerade i golvet hela tiden och att du lyfter upp höften och spänner rumpan ordentligt!! Detta ska kännas i rumpan och baksida lår om du gör rätt. Det är höften du ska trycka uppåt och inte magen!

Now lets do 20 reps hip thrusters. When doing this exercise it is important that you think  of  having your  shoulders stabils placed in the floor all the time and that you lift up the hip and  squeeze your booty properly!! If you do this exercise right you should feel this in you gluteus and hams. It’s your hip that you’re pushing upwards and not your stomach!

P2210538

Montain climbers

Nu 30 sekunder montain climbers. Stå i armhävningsposition, spänn magen och lyft fram vartannat knä mot armbågarna, SNABBT!

30 seconds contain climbers. Stand in a pushup position, tense your abs and lift your knee up against your arm, switch leg, and with leg… FAST!

P2210556 P2210555Benlyft

Lägg dig ner på rygg, lyft upp benen och sänk dem långsamt igen tills de NÄSTAN nuddar golvet, innan fötterna nuddar golvet vänder du upp igen. Upprepa detta 20 gånger. Detta var sista övningen, nu kan du vila ett par minuter och sedan börja om från början med armhävningarna igen. Jag gjorde detta 4 varv igår, du kan bestämma själv vad du tycker är lagom. 3 varv, 5 varv eller fler? 🙂

Lie down on your back, lift your legs and lower them slowly back until they almost touch the floor, before the feet touch the floor, turn up again. Repeat this 20 times. This was the last exercise, you can now rest a few minutes and then start over with push ups  again. I did this four laps yesterday, you can decide for yourself what you think is right. 3 rounds, 5 rounds or more? 🙂