Dagens bröstpass på gymmet

Bänkpress
10 reps x 5 set


Bench press
10 reps x 5 sets

Hantelpress på snedbänk
12 reps x 4 set


Dumbbell press 
12 reps x 4 set

Flyes i maskin
15 reps x 3 set


Flyes in machine 
15 reps x 3 sets

Superset: Flyes uppifrån i cable & framåtlutande flyes
12 reps / vinke x 4 set


Superset: Flyes in cable & leaning forward flyes

Avslut: Armhävningar. Jag klarade inte ens 1 armhävnig efter detta pass, jag var helt slut! Så jag avslutade med några reps på knä innan jag gav upp och åkte hem. 😀 GRYMT pass minst sagt!


Ending: Push-ups. I didnt even make 1 reps after this session, I was to tired! So I did a few reps on knees instead before I went back home.

Enter a title

Axel-onsdag

Idag blev det axlar på gymmet. Jag ville köra ett intensivt pass så jag gjorde en del trisets och supersets för att riktigt trötta ut mig själv och få ut mycket av passet på en kort tid!

Ett triset är att man gör 3 övningar direkt efter varandra utan att vila emellan och ett superset är när man utför 2 övningar direkt efter varandra utan vila emellan.

Triset: 30 reps axelrotation utåt med hantlar – direkt vidare och gör 30 reps axellyft åt sidan – direkt vidare och gör 30 reps axel lyft framåt. (Detta är allstå ett triset). Upprepa 2 gånger.

Axelpress med ryggstöd
8-10 reps x 5 set

Triset: Sittande axellyft åt sidan, lutande axellyft åt sidan, framåtlutade axelyft åt sidan
10 reps / övning x 3 set

Superset: Drag mot hakan med stång i cable & face-pulls med rep i cable


Today I trained  shoulders at the gym. I wanted to have an intensive session so I did some trisets and supersets to really tire myself  out and get a lot out of my session in a short time!

A triset is when you do 3 exercises immediately after each other without resting! and a superset is the same but you do 2 exercises.

Triset: 30 reps shoulder outwards rotation with dumbbells – super set – 30 reps deltoid raises – superset –  30 reps front lift. Repeat two times. This really burned!!!

Shoulder press with backrest
8-10 reps x 5 sets

Triset: Seated deltoid rases aside, leaned deltoid rases a, reverse deltoid rases 
10 reps / exercise x 3 sets

Superset: Pull with rod in cable towards your chin, shoulder-width grip & face-pull  with rope in cable

Tillbaka på spinningen igen

Här är en bild från lördags efter ett 60 minuters spinningpass! Det var väldigt länge sedan jag körde just spinning, säkert över 1,5 månad sedan… Jag som brukar gå på spinning 3-4 gånger i veckan vanligtvis! Men jag har varit i Spanien i 3 veckor och sen vi kom hem så har jag inte haft motivation till det faktiskt utan jag har tränat andra grejer än spinning. Dock så var det kul att sätta sig på cykeln igen, jag känner mig alltid så bra när jag är klar. 😀

Det som är lite synd nu bara är att jag endast kan träna de dagar som Jesper är ledig. Man ska inte lämna en sådan liten valp som Daisy ensam alls så jag kan inte gå iväg till gymmet om inte Jesper är här då… Sen så jobbar han oftast 9:50 tills 20:00 så jag kan inte träna förens efter kl 21 på kvällen och det är lite väl sent, jag hinner knappt börja innan dem stänger liksom! Men den här veckan är han ledig 2 dagar, så det blir därför 2 pass för mig. Alltid något! 🙂


Here is a picture from Saturday after a 60 minute spinning session! It was a very long time since I was on spinning, probably over 1.5 months ago… I usually do spinning 3-4 times a week! But I have been to Spain for 3 weeks and since we got home I have not had motivation to it actually, but I have practiced other stuff than spinning. However, it was fun to sit on the bike again, I always feel so good when I’m done. 😀

What’s a pity now is just that I can only train the days when Jesper is free from work. You should not leave such a little puppy like Daisy alone at all so I can not go to the gym unless Jesper is here then… Then he usually works at 9:50 until 8:00 so I can not train after 9:00pm In the evening and it’s a little late.  But this week he is free for 2 days, so there will be 2 sessions for me. Always something! 🙂

Ett träningspass utan utrustning

Det är lite svårt att få motivation till att träna här tycker jag. Egentligen inte för att jag inte vill träna men för att det är så varmt. HELA tiden. Det finns ett gym här ganska nära men det kostar 150kr per gång så pengarna rinner iväg ganska snabbt där, men det är i alla fall svalt på gymmet.

Men idag så blev det inte gym utan jag fällde upp parasollet uppe på takterassen och körde ett pass på 15 minuter. Det räckte faktiskt gott och väl! Det är cirka 35 grader här i skuggan enligt termometern på balkongen så jag kan lova att jag svettades floder under dessa 15 minuter.

Jag tänkte att jag skulle dela passet med er, det var nämligen ett ganska skönt pass att köra såhär nu när man är utomlands om man vill få ett effektivt pass på en kort stund helt utan utrustning!


It’s a little hard to find motivation to work out here, I think. Not really because I do not want to train but because it’s so hot. Continuously. There is a gym here quite close but it costs 15 euro a time so the money runs away quite quickly there, but at least it is cool at the gym.

But today, I did not get to the gym, but I set up the parasol on the roof rack and did a 15 intense minutes session. It actually worked well! It’s about 35 degrees here in the shade according to the thermometer on the balcony so I can promise I sweated rivers for those 15 minutes.

I thought I would share the session with you, it was a pretty good session to do this way when you are abroad if you want an effictive session for a short while without equipment!

Från stående till armhävning. Börja stående och rulla ner ryggen tills du når händerna i golvet, ha benen så raka som du kan. Gå med armarna framåt tills du står rakt i en stående planka position och gör en armhävning. Vandra sedan tillbaka upp och upprepa.

Tid: 1 minut.


From standing to push-up. Stand up straight and roll your back down and touch your hands on the floor with as straight legs as possible. Arm walk down to a standing plank position and do a push-up. Arm walk back up and repeat.

Time: 1 minute.

Utfall framåt. Stå rakt med händerna i midjan. Ta ett stort kliv framåt med höger ben och böj benet tills det hamnar i 90 grader. Knät ska vara rakt ovanför foten. Pressa sedan kroppen upp igen med hjälp av ditt främre ben. Återgå till start position och byt ben.

Tid: 1 minut.


Lunge.  Stand straight with your hands at your waist. Take a big step forward with your right leg and bend your leg until it ends at 90 degrees. The knee should be straight above the foot. Then push the body up again using your front leg. Return to start position and change leg.

Time: 1 minute.

Hög planka med armlyft. Stå i en stående planka, se till att du spänner hela coren. Lyft din ena arm rakt fram och spänn magen och försök att inte tippa åt varken det ena eller andra hållet, vi vill stå stabilt. Ta ner armen och lyft upp den andra.

Tid: 1 minut.


Standing plank with arm lift. Stand in a standing plank, make sure you tense the entire core. Lift your arm straight forward and tighten your stomach and try not to tip to the side, we want to stand stable. Take your arm down and lift up the other.

Time: 1 minute.

Knäböj. Stå med fötterna i höftbredd med tårna pekandes rakt fram eller lätt utåt. Böj knäna och gå ner i 90 grader eller djupare om du kan så länge du har överkroppen rak och bröstet upp. STOLT HÅLLNING! Gå sedan upp igen och upprepa.

Tid: 1 minut.


Squats. Stand with your feet with hip width with your toes pointing straight or slightly outwards. Bend your knees and go down to 90 degrees or deeper if you can as long as you have your upper body straight and chest up. PROUD POSTURE! Then go back up and repeat.

Time: 1 minute.

Höftlyft. Ligg ned med hela ländryggen i golvet och fötterna på ett behagligt avstånd från rumpan. Pressa upp höften med hjälp av din rumpa och baksida lår. Dina skuldror ska hela tiden vara i golvet. Pressa dig upp tills dess att du är i en rak linje. Återgå sedan till startpositionen samtidigt som du håller emot och bromsar med samma muskler. Upprepa på en gång!

Tid: 1 minut


Hip thrust. Lie down with the entire lumbar back in the floor and feet at a comfortable distance from the butt. Press the hip with your butt and hamstrings. Your shoulders should always be in the floor. Press yourself up until you are in a straight line. Then return to the starting position while holding back with the same muscles. Repeat at once!

Time: 1 minute

Drick vatten och vila i 2 minuter. Upprepa sedan alla övningar igen! Vi gör detta 3 varv eller fler i fall du orkar!


Drink som water and rest for 2 minutes. Then repeat all the exercises again. We do this 3 turns or more if you have the energy for it!

Ett träningsupplägg för bröst

Jag tränar väldigt sällan bröst som ni vet under mina omständigheter. Men jag tränar gärna bröst ganska lätt för att i alla fall underhålla bröstmusklerna lite för att jag inte ska bli ojämn i muskulaturen och få dålig hållning. Jag gör det inte varje vecka men någon gång i månaden så lägger jag in ett renodlat bröstpass med lite lättare vikter. Sedan så går jag ju på bodypump en del och då kör jag bröst övningar med självklart. 🙂 Här kommer ett bröstpass som jag körde för ett par dagar sedan i alla fall!


I  very rarely exercise my chest like you know under my circumstances. However, I like to do chest workouts sometimes to maintain my chest muscles a little because I don’t want to get uneven in my muscles and get a bad posture. I do not do it every week but once a month I do a clean chest workout with lighter weights. Then I go to bodypump at least once a week and we train chest there too but we use a light weight and do like 100 reps or so. 🙂 Here comes a chest workout that I did  a couple of days ago anyway!

Armhävningar 
15 reps x 4 set


Push-ups 
15 reps x 4 set

Bänkpress
12 reps x 5 set


Bench press
12 reps x 5 set

Flyes uppifrån i cable – i ett superset med…
10 reps…


Flyes from top in cable – superset with…
10 reps…

Framåt lutade flyes i cable
10 reps

Jag gör alltså flyes uppifrån i cable  10 reps och sedan utan att pausa lutar jag mig framåt och gör 10 reps av övningen på bilden här! Detta gör jag 3 set av.


Flyes in 90 degrees angle 
10 reps

I do flyes from top of the cable upright 10 reps and then without paus I lean forward and do 10 reps of the exercise in the picture above. Then I rest and repeat this combo 3 sets!

Hantel press på snedbänk 
10 reps x 4 set


Dumbbell press on declined bench
10 reps x 4 set

Pullovers 
15 reps x 3 set


Pullovers 
15 reps x 3 set

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd