2 saker i min bucket list

P5193219P5193245P5193278P5193234P5193266P5193271P5193263P5193238P5193228P5193255

Det är något med mig och havet, och fiskar till och med. Jag är otroligt fascinerad av fiskar, här om kvällen kollade jag 3 timmar på avsnitt av ”Planet earth” bara om fiskar och djur som finns i havet. Kalla mig nördig men det är något med det som verkligen fångar mitt intresse. Några av mina drömmar i min bucket list på saker som jag vill göra innan jag dör är dels att snorkla i det stora barriärrevet i Australien, det är ett riktigt life goal för mig och sen vill jag även snorkla i Egypten Hurghada…

Igår var vi vid några klippor vid havet. När man kom dit så kom man via en liten bro som ledde ut mot klipporna. Sekunden som jag såg havet, hur turkost det var närmre land och sedan sträckte sig ut och skiftade allt mörkare ut mot horisonten, jag liksom fylldes av glädje. Hela jag. Det är något med det där, när jag är vid havet så känner jag mig hemma på något vis och känner mig hel. Det låter kanske jätte flummigt men jag mår så bra där. Vi satt där på klipporna en lång stund och Jesper frågade mig vad jag tänkte på, svaret var enkelt ”Jag tänker inte ens, jag bara tar in miljön och njuter av att jag får vara här.”.

Har ni något särskilt i er bucket list?

// There is something about me and the sea, and the fish also. I’m incredibly fascinated by fish, the other night I watched 3 hours of episodes of ”Planet Earth” just about fishes and animals found in the sea. Call me a nerd, but there’s something about it that really captures my interest. Some of my dreams in my bucket list of things I want to do before I die is to snorkel in the Great Barrier Reef in Australia, it is a real life goal for me and I also want to snorkel in Hurghada…

Yesterday we were on some rocks by the sea. When you got there, it was via a small bridge that led out onto the rocks. The second I saw the sea, how turquoise it was closer to land and then as it grew out and shifted increasingly darker toward the horizon, and I was filled with joy. My whole self. It’s something that, when I’m by the sea I feel at home in any way and I feel great. It may sound hokey, but I really feel so good there. We sat there on the rocks for a long time and Jesper asked me what I thought about, the answer was simple ”I dont even think, Im just taking in the environment and enjoying that I get to be here.”.

Whats in your bucket list?//

Enter a title

Problem med magen

P5183213P5183187P5183184P5183205P5183209

Jag är ledsen att det inte blir några träningsinlägg när jag är här i Spanien, men jag tänker faktiskt vila från vikterna under tiden jag är här. Jag vet med mig att jag är ganska stressad ofta, nu på senare har det gått till den nivån så att jag undrar om jag har fått någon typ av ”stress mage”. Den senaste månaden har jag haft problem med illamående, det kan komma precis när som helst. Det går aldrig till den nivån att jag kräks men det är den typen av illamående och jag kan i samband med det få otrolig huvudvärk… Detta händer allt från 1 till 5 gånger på en dag och det är jättejobbigt. 🙁 Jag  ska gå till doktorn när jag kommer hem och kolla upp vad det kan vara… Har någon av er haft eller har samma problem som vet vad det kan bero på? Jag vet ju att jag har haft problem med magen sen jag fick hypotyreos med att jag typ aldrig går på toaletten… Sorry för att jag skriver det men jepp jag bajsar typ aldrig och det är ett problem, hehe!

Så jag känner att den här veckan så ska jag njuta av att vara ledig och verkligen försöka att se till att slappna av och vila både huvudet och kroppen. Dock så blir det mycket promenader, dessa bilder är från en av våra promenader. Det blir cirka 6 kilometer varje dag så det tycker jag är bra. Det är roligt att gå promenader här också eftersom att allt man ser är nytt och det är väldigt fint här. Ni ser ju hur fint det är vid hamnen där vi står? 😀

// I’m sorry that there will not be any training posts when I’m here in Spain, but I think that I actually want to rest from the weights while I’m here. I know with me that I’m pretty stressed out often, more recently it has gone to that level like I wonder if I’ve got any kind of ”stress stomach”. The past month I have had problems with nausea, it can happen just anytime. It never goes to the level that I vomit but it’s that kind of feeling sick and I can associated with it have incredible headache… This all happens 1-5 times in a day and it’s really tough. 🙁 I’ll make sure to visit a doctor when I get home and check what it could be… Have any of you had or have the same problem as me who knows what it could be? I know that I have had stomach problems since I had hypothyroidism, the problem there is that never go to the bathroom … Sorry that I write it but yeah I poop like one time in a week and thats a problem, hehe!

So I feel  like I this week and will enjoy being on vacation and really try to make sure to relax and rest both head and body. However, it becomes much walking, these photos are from one of our walks. We walk approximately 6 kilometers every day so I think that’s good. It’s fun to go walking here too because everything you see is new and it is very nice here. You see how nice it is at the harbor where we stand? 😀 //

9 saker som du kanske inte visste om mig

P5183205_Fotor P5183207_Fotor P5183213_Fotor

Vi ligger ute vid poolen, solar, lyssnar på bra musik och bara pratar och njuter av varandras sällskap. Jag vet inte om poolen är uppvärmd eller om det faktiskt är solen som har värmt upp den. Det är inte direkt kallt men det är heller inte särskilt varmt, men ganska lagom för att man ska vilja gå i och doppa sig för att svalka sig emellanåt, solen är riktigt varm!

1. Har du ett namn som bara din familj kallar dig?
Min syster brukar kalla mig för Ellis! Jag tycker att det är ganska gulligt och gillar faktiskt att bli kallad det även om det bara är min syster som använder det namnet på mig!

2. Har du några konstiga fobier?
Jag är otroligt rädd för kackerlackor och har en otrolig fobi för kräks och att kräkas. Det är på den nivån att det är ett problem för mig, det har blivit lite bättre det senaste året. Men för några år sedan var min fobi för att kräkas eller att se någon annan kräkas så pass illa att jag fick riktig ångest när det började närma sig höst (vinter kräksjukan kommer ju då…), jag tvättade händerna onormalt ofta såpass att människor i min omgivning kommenterade det, jag vågade inte gå ut och äta på allmänna platser som restauranger, jag fick ångest av buss och tunnelbana eller andra ställen med många människor (ja för vem vet om någon bär på magsjuke virus?)

3. Vilken sång älskar du i hemlighet och sjunger när ingen hör?
Finns ingen låt som jag gillar i smyg men Ellie Gouldings ”Lights” har varit min favoritlåt i flera år nu. <3

4. Vad stör du dig på hos andra?
Jag stör mig på människor som hostar och nyser rakt ut på tunnelbanan eller i handen. Hosta gör man i armvecket så att man inte sprider sina bakterier på andra… Sen stör jag mig också på folk som klagar över onödiga saker. Det är dåligt väder, det är för varmt, det är jobbigt att laga mat, det är jobbigt att göra sig ordning, det är jobbigt att gå ut och göra saker. JA FAN men gud så mycket saker det finns som inte är jobbigt! Det finns alltid något positivt att se i det allra mesta så jag tycker att man ska fokusera på det bra och inte göra allt onödigt jobbigt för sig själv. Stämningen blir också bättre om man inte klagar på onödigheter. Ingen i min närhet som jag umgås mycket med klagar dock, jag har inga gnällspikar i mitt liv! haha!

5. Har du några nervösa vanor/ vad gör du när du blir nervös? 
Jesper brukar alltid kommentera att när jag blir stressad eller nervös så pillar jag med mitt halsband och kan sitta och knäppa upp och stänga min klocka snabbt om och om igen…

6. Vilken sida av sängen sover du på?
Jag sover på höger sida och Jesper på vänster. Sover jag ensam sover jag i mitten.

7. Vad var ditt fösta gosedjur och vad hette det?
Jag minns inte mitt första men när jag var liten hade jag ett favorit gosedjur. En hund som heter Pärlan!

8. Vilket håll står du åt i duschen?
Jag står mot där dusch slangen sitter fast, mot väggen alltså!

9. Vilken är din favoritmat som är ”dåligt” men du älskar att äta det iaf?
Får jag välja så är glass min svaga punkt. Det är ju inte mat men jag skulle kunna äta glass istället för mat, haha! Annars skulle jag säga Thaimat, det är inte direkt dåligt egentligen men heller inte jätte nyttigt om man köper det som hämt -mat. Gör man det hemma kan det ju dock vara jättenyttigt!

// We are out at the pool and sunbathing, listening to good music and just talking and enjoying each other’s company. I don’t know if the pool is heated or if it is actually the sun that has warmed it up. It’s not cold, but it’s not particularly warm either, but quite perfect for you to want to go in and dip to cool off from time to time, the sun is really hot!

1. Do you have a name that only your family calls you?
My sister usually call me Ellis! I think it’s pretty cute and actually like to be called that, even if it is only my sister who uses that name to me!

2. Do you have any strange phobias?
I am incredibly scared of cockroaches and has an incredible phobia of vomit. It is at this level that it is a problem for me, it has become a little better in the past year. But a few years ago, my phobia of vomit or seeing someone else vomit was so badly that I got real anxiety when it began to approach the autumn (winter vomiting disease will of course come then …), I washed my hands abnormally often whim of the people around me commented that, I did not dare go out to eat in public places like restaurants, I got anxiety of the bus and the subway or other places with many people (yes because who knows if someone carries a vomit virus?)

3. What song do you love in secret and sing when no one hears?
There is no song that I like in secret but Ellie Gouldings ”Lights” has been my favorite for years now. <3

4. What bothers you on others?
It bothers me when people are coughing and sneezing straight out on the subway or in their hand. Can people please cough in their elbow so that they dont spread their bacterias  to others…? Then it also bothers me when people complain about unnecessary things. The weather is bad, it’s too hot, it’s hard to cook, it’s hard to get out of bed, it is hard to go out and do things. YES  but god there is so much stuff that is not a hassle! There is always something positive to look at the very most so I think you should focus on the good and not make any unnecessary pain for yourself. The atmosphere is also better if you do not complain about unnecessary things. No one that I spend a lot of time with are complaining, however, I have no whiners in my life! haha!

5. Do you have any nervous habits / what do you do when you get nervous?
Jesper usually always comment that when I get stressed or nervous I pick at my necklace, and can sit and snap up and off my watch quickly again and again …

6. Which side of the bed do you sleep on?
I sleep on the right side and Jesper on the left. If I sleep alone, I sleep in the middle.

7. What was your first cuddly toys and what was it name?
I do not remember my first but when I was little, I had a favorite cuddly toy. A dog named Pearl!

8. Which way are you facing  in the shower?
I stand to where the shower hose is fixed so to the wall!

9. What is your favorite food that is ‘bad’ but you love to eat it anyway?
Ice cream my weak point. It is not food but I could eat ice cream instead of food, ha ha! Otherwise I would say Thai food, it’s not exactly bad, but really not very healthy either if you buy it to go. If you do it at home, it can of course, however, be very healthy! //

 

Grillspett

IMG_1094P5173208P5173206 P5173212 P5173244 P5173221 P5173231

Att göra grillspett var faktiskt riktigt mysigt, vi skar upp grönsakerna tillsammans och sen satt vi och pysslade ihop fina grönsaksgrillspett ihop. <3

Det är faktiskt lite småkyligt på kvällen här så vi var lite osäkra på om vi skulle kunna sitta ute och äta, men det gick! Så vi grillade kött och grönsaker. Att grilla broccoli var lite av en chansning dock, jag rekommenderar det inte. Det gick att äta men det var väldigt torrt! Altanen som hör till lägenheten vi bor i är på taket av huset, ser ni vilken utsikt det är? Det är utsikt över hela hamnen här i Palma, superfint och faktiskt lite underhållande att se på till och från! 😀

// Making skewers were actually really cozy, We did cut up the vegetables and then we sat and fiddled sweet vegetable skewers together. <3

It’s actually a bit chilly at night here so we were a little unsure if we could sit outside and eat, but it went well with hoodies on! So we did a BBQ with meat and vegetables. To grill the broccoli was a bit of a gamble, however, I do not recommend it. It went well to eat but it was very dry! The patio belonging to the apartment we live in is on the roof of the house, you see what a view it is? There are views over the harbor here in Palma, super fine and actually a bit entertaining to watch on and off! 😀 //

En mini koja

P5173266_FotorP5173257_Fotor P5173261_Fotor P5173263_Fotor P5173268_Fotor

Jespers pappa har en lägenhet här i Palma, det är den vi bor i här! I vardagsrummet så finns det en soffgrupp med soffbord, så vi flyttade bort soffbordet och drog ihop sofforna. Vi la dit täcken och kuddar och bara mös ner oss, hade mysig belysning i rummet. . Detta var så mysigt verkligen!

// Jesper’s father has an apartment here in Palma, that’s the one we live in here! In the living room there is a sitting area with coffee table, so we moved off the coffee table and pulled the sofas close to each other. We got our blankets there and pillows and just made it cozy for. We fixed a cozy lighting in the room. . This was so so nice! //