How many calories does the different classes at the gym burn?

Hi! I got some questions if I could write how many calories I burn at the different classes at the gym. I exercise at a swedish gym SATS. Its a quite famous gym in Sweden and they have almost every classes you can wish for. And I guess that even if you are from another country they have these classes at your gym too but the class might have a different name so I posted videos of every class that I have tried too! 

 

Remember that the amount of calories I burn might wont be the calorie amount you burn. Its based on my weight, hight, sex and how intensive my workout was. My Weight is 54 kg and my height is 167 cm. If you weight more you probably burn more calories than I do and if you weight less you probably burn less.

 

Hej! Jag fick lite frågor om jag kunde skriva hur många kalorier jag bränner under varje pass på gymmet. Jag gymmar på SATS så det är utifrån dessa klasser som de har som jag kommer att skriva om. Men eftersom att SATS är ett väldigt stort gym och har ett väldigt stort utbud av klasser som oftast finns på de flesta gym. Men på andra gym har klasserna kanske andra namn. Men det finns en video till alla klasserna som ni kan titta på hur det går till!

 

Kom ihåg att kalori antalet som jag bränner kanske inte är desamma som du bränner under samma pass. Kaloriantalet som jag bränner är utifrån min vikt, längd, kön och hur intensiv träningen är. Jag bränner alltså olika varje gång beroende på hur tunga vikter jag använder och hur intensivt jag jobbar. Men det är ju oftast ungefär samma antal kalorier varje gång. Jag väger 54 kg och är 167 cm lång. Om du väger mer än mig bränner du troligtvis mer än mig och om du väger mindre så bränner du troligvis mindre också. 


Core is a class with focus on strength training for the core muscles. The exercises are functional, wich means that they are designed and formulated to strengthen your body. 

Calories 30 min: 170

 

SatsCore är en klass med styrketräning för core-muskulaturen. Övningarna är funktionella, alltså framtagna och sammansatta för att stärka din kropp och hjälpa dig klara vardagen bättre. 

Kalorier 30 min: 170

 

CorePulse is a mix of explosive cardio and strength training with balance and stability training. We use a core board that is only hinged in the middle and can be likened to a balance board. We train endurance, strength, balance and agility.

Calories 55 min: 430

 

I SatsCorePulse varvar vi explosiv konditions- och styrketräning med balans- och stabilitetsträning. Vi använder en core-bräda som endast är ledad i mitten och kan liknas vid en balansbräda. Vi tränar kondition, styrka, balans och spänst. 

Kalorier 55 min: 430

 

Indoor bicykling is a cardio class. You bicykling in a group.

Calories 55 min: 470

 

Cyckling: Nybörjare eller van cyklist? På SatsCycling kan du enkelt anpassa din ansträngningsnivå genom att öka och minska motståndet på cykeln.

Kalorier 55 min: 470

 

BodyPump is weight training to music that challenges you and makes you strong. The class is ideal for both men and women who want to train the entire body in one hour. I wrote a whole post about body pump in detail that i really recomend you to read. PRESS HERE.

Calories 55 min: about 400

 


Les Mills BODYPUMP? är styrketräning till musik som utmanar dig och gör dig stark. Klassen är perfekt för både kvinnor och män som vill träna igenom hela kroppen på en timme. Att BODYPUMP? är enkelt gör det lätt att komma igång, och effektiviteten gör att du snabbt märker resultat. Jag har skrivit ett helt inlägg om endast Bodypump i detalj HÄR.

Kalorier 55 min: Ca 400

 

CrossTraining A circuit training class where we train fitness and strength at different stations. The instructor coaches and inspires you to tough and effective workout without greater demands on coordination.

Calories 55 min: 470

 

CrossTraining: En cirkelträningsklass där vi tränar kondition och styrka i olika stationer. Instruktören coachar och inspirerar dig till tuff och effektiv träning utan större krav på koordination.

Kalorier 55 min: 470

 

Shape its a functional strength training with varied exercises for the entire body. We use body weight, board, weights and rubber bands to make the workout challenging.

Calrories 45 min: 426

 

Shape 
Funktionell styrketräning med varierade övningar för hela kroppen. Vi använder oss av kroppstyngd, bräda, vikter och gummiband för att göra träningen utmanande. 

Kalorier 45 min: 426

 

Step begins with a warm up, followed by cardio exercise on a stepper and finishes with strength training for stomach / back and a nice stretch.

 Calories 55 min: 490

Step inleds med uppvärmning följt av konditionsträning på en stepbräda och avslutas med styrketräning för mage/rygg och en skön stretch.

Kalorier 55 min: 490

Enter a title

SHAPE

Yesterday I was on a new class at my gym. Its called SHAPE and its a functional strength training with varied exercises for the entire body. We use body weight, board, weights and rubber bands to make the workout challenging.

 

Today when I woke up I was super sore in my legs and but and even in my back! I really recommend this class cause it was so fun and I love waking up and feel sore. That means that I did someting good yesterday! 

I burned 426 calories in 45 minutes at this class. 

  

 

Igår var jag på ett nytt pass på gymmet. (Jag gymmar på SATS för er som undrar). Passet kallas för SHAPE och det är funktionell styrketräning med varierade övningar för hela kroppen. Vi använder oss av kroppstyngd, bräda, vikter och gummiband för att göra träningen utmanande. 

 

Klassen var verkligen jätte rolig och på morgonenen när jag skulle resa mig upp var det näst in till omöjligt. Jag har super träningsvärk i rumpan och i ryggen! Men det är bra, det betyder att jag gjorde någontin bra igår på gymmet! Jag rekommenderar det här passet till alla! 

Jag brände 426 kalorier på 45 minuter.

Reebok Easytone

I just have to tell you guys abut these shoes. 

These are the most comfortable shoes I have ever worn!  The balanse pods underneath make me feel like I have a bounce in my step that makes walking more fun. They are easy and they look really nice to be trainers.  I’m literally in love with them. I recommend these shoes to all my readers.

They are not running shoes, they are for power walking. But I use them at the gym when I go to classes and when im working on the ”maschines”. 

Easytones are designed with balance pods under the shoes. The idea is that these pods create a slight instability that forces your leg muscles to work harder, thus encouraging more toning. With focus on the glutes, hamstrings and calves.

 

Det här är de skönaste skorna jag någonsin haft. Dom är lätta och riktigt snygga för att vara träningsskor. Balansbollarna under skorna gör att det känns som att man nästan studsar fram lite när man går, jag är bokstavligen förälskad i dem. Jag rekommenderar alla mina läsare dessa skor.

Det är inga löparskor utan de är tillför powerwalking. Men jag använder dem på gymmet också när jag går på pass och tränar på maskinerna.

Easytones är utformade med två balans bollar under skorna. Tanken är att dessa balans bollar ska skapa en liten instabilitet som tvingar dina benmuskler att arbeta hårdare, och dina muskler blir mer tonade. Med fokus på rumpa, baksida lår och vader.

Jag har ingen aning om det faktiskt funkar eller om jag får en bättre kropp på grund av alla annan träning, men skorna är i alla fall sjukt sköna!

BodyPump

Hi! 

 

One of my new favorite clases at the gym are BodyPump. Im about to start build mucles and this is a great way to exercise if you want to burn fat and build muscles at the same time!

 

The following info is taken from http://w3.lesmills.com/global/en/classes/bodypump/about-bodypump/ .

 

”BODYPUMP, the original LES MILLS barbell class, will sculpt, tone and strengthen your entire body, fast!

Great bodies aren’t born, they are transformed, using the proven BODYPUMP formula: THE REP EFFECT a breakthrough in resistance workout training. Focusing on low weight loads and high repetition movements, you’ll burn fat, gain strength and quickly produce lean body muscle conditioning.

BODYPUMP is one of the world’s fastest ways to get in shape as it challenges all of your major muscle groups while you squat, press, lift and curl.

A tipical class looks like this:

  • Improve your strength
  • Perform 70-100 repetitions per body part totaling up to 800 repetitions in a single workout
  • Improve your general fitness
  • Shape and tone your muscles
  • Protect your bones and joints from injury
  • Get into shape fast
  • Feel confident”

”BODYPUMP, den ursprungliga LES MILLS skivstångs klassen som kommer skulptera, tona och stärka hela kroppen, snabbt!

 

Hej! Jag tänkte introducera er till min nya favorit klass på gymmet, nämligen body pump! Jag har ju bestämt mig för att börja bygga lite muskler så detta passar mig utmärkt eftersom att det både bygger muskler och bränner fett. 

”Man föds inte med en super kropp, men den kan omvandlas med hjälp av den  beprövade BODYPUMP formeln: REP EFFECT ett genombrott i motstånds träning. Med fokus på låg vikt belastningar och många upprepningar, du kommer att bränna fett och få styrka.

BODYPUMP är en av världens snabbaste sätt att komma i form, eftersom det utmanar alla dina stora muskelgrupper samtidigt som du gör benböj/utfall och lyfter vikter för att komma åt alla stora muskelgrupper. 

Under en typsik bodypump klass:

Förbättra din styrka
Utför 70-100 repetitioner per kroppsdel sammanlagt upp till 800 repetitioner i en enda träning
Förbättra din allmänna kondition
Forma och tona dina muskler
Skyddar dina ben och leder från skador
Kom i form snabbt
Få självförtroende”

The pictures is from google.

 

 

Cardio before or after weight training? Sat, 20 Oct 2012 16:51:00 +0200

Your body can use two things for fuel: Carbohydrates, which fuel high and low-intensity activities, and come from the foods you eat and the sugars stored in your muscle and liver cells; and fat from your stored fat tissue, which fuels low-intensity activites. To burn more fat, you ideally want your body to use your stored fat as fuel for exercise, and to do this you need to burn off your glycogen stores first. Weight training is high-intensitywhich means it uses solely glycogen as fuel. If you do your weight training first, you can burn the majority of your glycogen stores, meaning that when doing cardio, you will burn predominantly fat!

 

the picture isnt mine.

 

Din kropp kan använda två olika saker som bränsle: kolhydrater, fungerar som bränsle vid hög och låg-intensitet träning, och kommer från den mat du äter och socker som lagrats i dina muskel-och leverceller; och fett från fett som är lagrat i din fettvävnad används som bränsle vid låg intensitet aktiviteter. För att bränna mer fett, vill du helst din kropp ska använda lagrat fett som bränsle när du tränar, och för att göra detta måste du först bränna dina glykogener. Styrketräning är hög intensitet träning, vilket betyder att kroppen enbart använder glykogen som bränsle. Om du gör din styrketräning först kan du bränna de flesta av dina glykogendepåer, vilket innebär att när du gör konditions träningen kommer du att bränna främst fett!