Enter a title

Utomhus gym

DSC_0111DSC_0127DSC_0188DSC_0234DSC_0262DSC_0240DSC_0243DSC_0277Lite förslag på vad man kan göra i ett utegym.

Bilderna här är från ett inlägg som jag gjorde i höstas om utomhus träning (läs det HÄR). Men jag tänkte att jag ville posta dem igen av den enkla anledningen att det är jättefint väder nu vilket gör det så värt att ta med sin träning ut i solen istället för att krypa in i gymmet. Kör man i sportbh och shorts kan man ju få en  riktigt nice bränna samtidigt som man tränar dessutom…

Dessa bilder är från när jag var på ute gymmet i Rålambshovsparken. Jag måste erkänna att jag är bättre på att fokusera när jag tränar på det vanliga gymmet men det är kul att göra detta som variation helt klart. Det som är lite bra är att det faktiskt ploppar upp lite såna här utegym vart som nu. Jag vet att de har ett jättefint utegym på Hellas gården med, vid flaten badet, Akalla Gård, Hammarbysjöstad, Eriksdal, Farsta, Grimsta, Gärdet etc. Finns lite överallt med andra ord! Så passa på nu när vädret tillåter, ta med en kompis, syskon, partner eller helt ensam för den delen med och lek av er lite 😀

Jag har tidigare gjort en YouTube video där jag visar ett helkroppspass, den kan ni se HÄR.

//The pictures here are from a post that I made last fall about outdoor exercise (read it HERE). But I thought that I wanted to post them again for the simple reason that it is lovely weather now which makes it so worthwhile to bring your training outside in the sun instead of going into the gym. If you train in a sports bra and shorts, one can get a really nice tan while exercising in addition …

I was on the outside gym in Rålambshovsparken yesterday and played a little there. I must admit that I am better to focus when I train in the usual gym but it’s fun to do this as a variation.So take the opportunity now when the weather permits, bring a friend, sibling, partner or alone on that part too and play around a bit! 😀

I have previously made a YouTube video where I show a whole body workout, it can be seen HERE. //

Utomhus benträning

DSC_0380 DSC_0384DSC_0408DSC_0450P4252988P4252969

Jag var på plats ute igår vid 05:30 och gjorde ett intensivt benpass utomhus. Med kroppsvikt men även med gummiband! Detta är jättebra att köra om man inte har väldigt mycket tid eller om man helt enkelt inte har tillgång till ett gym.

– Utfalls hopp med gung i bottenläget

– Krabbgång med gummiband

– Stående kick-backs med gummiband

– Utfallsgång med kick-backs

– Box jumps (på en bänk eller dylikt)

– Bulgariska split squats (bakre foten på en bänk)

Gör 20 repetitioner på alla övningar, vila ett par minuter och sen upprepa!

// I was on the out yesterday at 5:30am and did an intensive leg workout outdoors. With body weight but also with rubber band! This is great to do if you don’t have a lot of  time or if you simply don’t have access to a gym.

– Split jumps

– Crab walk with rubber bands

– Standing kick-backs with rubber bands

– Walking lunges with kickbacks

– Box jumps (on a bench or the like)

– Bulgarian split squats

Do 20 reps on each exercise, rest for a couple of minutes and then do it all over again! //

 

Exentrisk träning

6bf4fc5110056b0b25ac6a821226f309

Exentrisk träning. Vad är det?

Jag tänker ta bänkpress som exempel när jag beskriver detta då bänkpress är en basövning som jag tror att de flesta av er vet vad det är för övning. När du gör en övning vilken som helst så gör du två rörelser, en bromsande rörelse (den exentriska fasen) och en förkortande rörelse (den koncentriska fasen). Som i bänkpress exempel så är den exentriska fasen när du sänker vikten mot bröstet och den koncentriska fasen är när du pressar upp stången igen.

Som ni precis läste är exentrisk träning när du utför en övning med fokus på den delen i övningen när du bromsar vikten. Om man gör detta själv så handlar det om att lyfta upp vikten och sen sänka den riktigt långsamt och sedan snabbt lyfta upp den igen. När jag tränar exentrisk träning så föredrar jag att göra det tillsammans med en partner. Då använder jag en vikt som jag själv inte orkar lyfta och så sänker jag vikten lååååångsamt ensam utan hjälp och sen hjälper min partner mig att lyfta upp den igen och jag sänker långsamt ner den igen. Detta gör man inte särskilt många repetitioner, mellan 1-6 repentitoner 3-5 set.

Man ska inte utöva exentrisk träning i för stor utsträckning då det sliter otroligt på både muskelfästen, ligament, nervsystem och skelett. Exentrisk träning har visat sig vara en riktig höjdare om man vill ha sönder muskelfibrerna, detta är då också troligvtis  anledningen till att exentrisk träning ökar muskeltillväxten som den gör. Så det är ett tips från mig om du har ett problem område som du vill chocka lite med tyngre träning eller om du bara vill växa helt enkelt! 🙂

// Eccentric exercise. What is that?

I want to take  bench press as an example when I describe this as the bench press is a basic exercise that I think most of you are familiar with. When you do an exercise, whatever you do there is two movements, a constricting movement (the eccentric phase) and a shortening movement (concentric phase). As in the bench press the eccentric phase is when you lower the weight to your chest and the concentric phase is when you push up the bar again.

As you just read eccentric exercise is when performing an exercise with focus on the part of the exercise when you brake the weight. If you do this yourself , it’s about to lift the weight up and then lower it really slowly and then quickly lift it up again. When I train eccentric training , I have always done it with a partner. Then I can use a weight that I am not able to lift and I lower the weight down sloooooowly alone without help and then my partner  help me to lift it up again and I slowly lower it back down. While working on only the  eccentric phase you dont do many reps , between 1-6 reps 3-5 sets.

You should not over do eccentric exercising since it tears incredible in both the tendons, ligaments, nerves and bones. Eccentric exercise has been shown to be a real high-up if you want to break the muscle fibers , this is then also probably the reason that eccentric exercise increases muscle growth as it does. So it’s a tip from me if you have a problem area that you want to shock with some heavier weight or if you just want to grow simply! 🙂 //

Personlig träning

P8095788

Nu har jag äntligen fått igång mitt företag, jag började jobba igår med kost och träningsprogram som jag ska skicka ut första nu på söndag så att min ena tjej kan dra igång med träingen och kosten på måndag, så kul! 

Men vad jag tänkte säga var att jag är igång nu och om ni behöver med vare sig kost eller träning så finns jag tillgänglig nu och kan jobba vitt äntligen. Jag har ju haft min licens nu i ett år men har inte riktigt hunnit med att starta upp mitt företag då med sista året i gymnasiet, min sjukskrivning i våras etc. Men nu äntligen är jag i rullning! 

Till en början kommer jag att köra online bara tills jag har fått företaget i rullning och sen i framtiden är tanken att hyra in mig på ett gym. Men nu kan man välja om man vill ha hjälp med enbart kost eller enbart träningen eller både och. Sen även om man vill ha online coachning. 

Online coachning innebär att du och jag kommunicerar online under din träningsperiod. Jag kommer att göra allt jag kan för att stödja dig och besvara dina frågor – för att du ska komma närmare dina mål och skapa de resultat som är möjliga under vår tid ihop. Dina mål är mina mål.
Här kan du använda mig som bollplank, vi för en dialog och hörs varje vecka där du får berätta hur du mår både i knoppen och kroppen (för du ska ju må bra av detta är tanken), vi har koll på resultat, om det är något med vare sig kost eller träning som behöver justeras på vägen för bättre resultat etc… 🙂 Så online coachning så har man kontakt via Facebook, möjligtvis sms samt mail. 
 
Det kommer att komma upp en hemsida sen med fokus till detta för att underlätta, jag har många ideer och jobbar på det. 🙂
 
Priser kommer att se ut som följande: 
 
Skräddarsytt träningsprogram = 995:- 
 
Skräddarsytt kostschema = 995:-
 
Skräddarsytt kostschema + skräddarsytt träningsprogram = 1900
 
PT ONLINE – Kostschema och träningsprogram 
 
PT Online 3 månader: = 3’995:-
 
PT Online 6 månader: = 4’995:-
 
PT Online 12 månader: = 6’995:-
 
Om det är något som intresserar er eller om ni har några funderingar så kan ni maia mig på [email protected] 🙂 

// Now I finally have started my business, I started working yesterday with diet and exercise program that I will send out my first one on Sunday so that my girl can pull off with her exercise and diet on Monday, so fun!

But what I meant to say is that Im on it now. And if you need help with either diet or exercise,  I am available now and can work with you. I’ve had my international license as a personal trainer now for a year, but have not really had time to start up my business as the last year of high school, my illness this spring, etc. But now, finally, I’m rolling!
 
At first I will do online coaching until I got my business rolling and then in the future the idea is to work at a gym. But now you can choose if you want help with diet alone or exercise alone, or both. Then even if you want to have online coaching.
 
Online coaching means that you and I communicate online during your training period with me. I will do everything I can to support you and answer your questions – to get you closer to your goals and create the results that are possible during our time together. Your goals are my goals.
You can use me as a sounding board, we are in dialogue, and we will talk every week where you get to tell me how you feel in both your head and  body (because you’re supposed to feel good about this is the idea), we have an eye on the results, and if it is something with either diet or exercise that needs to be adjusted along the way for better results etc … 🙂 So when we online coaching we are having contact via Facebook, text messages on the phone and email.
 
Prices will look like following (this is in swedish crones just so you kniw if you have to change currency):
 
Personal training programs = 995: –
 
Personal diet schedule = 995: –
 
Personal diet a training program = 1900
 
PT ONLINE – eating plan and exercise program
 
PT Online 3 months: = 3’995: –
 
PT Online 6 months = 4’995: –
 
PT Online 12 months: = 6’995: –
 
If there is something that interests you, or if you have any concerns you can email me on [email protected] 🙂 //