Listen to your body

IMPORTANT READING.
 
Today I was at the gym twise. I went to the gym after school.  I did some ab exercises, but after 15 minutes I really had no energy and I ended up on the floor in the middle of the gym and just sat there and stared at the ground for 30 minutes. Then I picked myself up and  went toward the bus. I went home and ate a snack and went back to the gym again with new energy in the body. I went to a step class that  is  55 minutes. I couldlnt remember the coriagrafi that I usually can do in my head and I mixed everything up and my head was just super dizzy and after 30 minutes I couldnt stand it anymore and I left the gym once again. 
 
So why do I tell you this? Its because I want you all to listen to your bodys! If you have days like I had today dont go to the gym in the first place. I will not go to the gym next time I feel like this because its not good to push your body that hard.  Thing like this can be a sign of a infection in your body and you might get sick if you push yourself to hard or in some cases it can be a sign of burnout. Take care and listen to your body.
 


Me today at the gym before my ”collapse” 

 
Sedish: Idag var jag på gymmet två gånger. Jag gick dit direkt efter skolan, jag gjorde några magövningar men efter 15 minuter hade jag verkligen ingen ork och jag hamnade på golvet mitt i gymmet och bara satt där och stirrade i marken i 30 minuter. Sen reste jag mig upp och gick mot bussen. Jag åkte hem och åt och åkte tillbaks till gymmet igen med ny energi i kroppen. Jag gick på en step klass som är i 55 minuter. Jag hängde inte med i stegen alls som jag vanligtvis kan i huvudet och efter 30 minuter gick jag därifrån för att jag verkligen inte orkade köra klart. Jag kan tillägga att jag inte är mesig på gymmet och jag går aldrig från ett pass innan det är slut. 
 
Så vad vill jag komma med detta? Jo att det är viktigt att lyssna på kroppen! Om ni någon gång har en sån här dag som jag hade idag rekommenderar jag att inte gå till gymmet överhuvudtaget. Nästa gång jag känner som jag gjorde idag ska jag bara åka hem direkt och vila för det är inte bra att pusha kroppen så hårt. Att man känner som jag gjode idag kan bero på att man har en infektion i kroppen och kanske är på väg att bli sjuk eller om vi ska vara ännu värre så kan det också va ett tecken på utbrändhet. Ta hand om er och lyssna på kroppen och pusha inte er själva för hårt om ni verkligen inte orkar.
.

Enter a title

Answers part 1. Tue, 15 Jan 2013 13:22:00 +0100

How long do you work out for each time you`re at them gym? 
I wokout between between 45-90 minutes each time depening on how much time I have. Mostly 60 minutes.
 
Swedish: Hur länge tränar du varje gång du är på gymmet?
Jag tränar mellan 45-90 minuter beroende på hur mycket tid jag har. Oftast brukar jag träna 60 minuter.
 
When did you decide to live helathy and become fit? 
I’ve always been training since I was 4 years old and I’ve been training 5 days a week since I was eleven. Exercise has always been a big part of my life. But it was a little more than a year ago that I did stuck in my eating disorders ”ortorexia and anorexia”  and I took the exercise and the healthylifestyle to the extreme. But I’m starting to get recovered and I have learned to  enjoy the ”unhealthy” food sometimes and that it’s okay to skip a workout every now and then to go out with friends for coffee, That used to be anxiety related to me but as I said, I’m better now.
 
Swedish: När bestämde du dig för att bli så hälsosam och fit?
Jag har alltid tränat, sen jag var 4 år och jag har tränat 5 dagar i veckan sen jag var elva år. Träning har alltid varit en stor del av mitt liv. Men det var för lite mer än ett år sen som jag fastnade i min ortorexi och anorexi och jag tog träningen och de hälsosamma till det extrema. Men jag är på bättringsvägen nu och jag har lärt mig att njuta av ”onyttig” mat och att det är okej att hoppa träningen ibland för att fika med vännerna som förut var ångest kopplat för mig.
 
Do your boyfriend support you in eating helathy, and does he eat healthy and workout as much as you do? 
Yes, he does. He always supports me in my decisions. Haha, he dont eat healthy at all and he does not workout.   But that do not matter at all, we are the opposites to eachothers lifestyles but it woks anyway. 
 
Swedish: Stöttar din pojkvän dig med att äta hälsosamt och äter han lika hälsosmat som dig samt tränar han lika mycket som du? 
Ja han stöttar mig i alla mina beslut, dock äter han långt ifrån hälsosamt och tränar inte alls. Men det spelar verkligen ingen roll, våra kroppar fungerar olika och alla väljer att lägga tid på olika saker. Han lägger sin tid på att jibba och jag lägger min på träningen. Vi är varandras motsatser när det gäller livsstil men det funkar hur bra som helst ändå.

How did you two meet? 🙂
Hes best friend was together with my friend and we started to hang out, but then we fell apart and one day we met eachother at a bus and a month later we were a couple. Hahah long story in short words.
 
Swedish: Hur träffades ni två? 🙂
Hans bästa polare var tillsammans med min kompis så jag träffade honom några gånger men vi tappade konntakten när våra kompisar gjorde slut. Sen några månader senare träffades vi på en buss och började prata och lite mer än en månad senare var vi ett par. Lång historia i korta ord! 
 


Picture from summer 2012, my bf joind me and my mom for a morning powerwalk.

 
Do you go powerwalk every school morning?
No, but almost. It depends on the wheater. When its warm I do it everymorning but like today when it was snow storm and -12°C degrees I didnt. 
 
Swedish: Går du powerwalk varje skolmorgon?
Nej, men nästan alltid! På våren, sommaren och hösten gör jag det och till viss del nu på vintern också. Men dagar som idag nör det var snö kaos och -12 grader så gick jag bara en snabbis med hunden och sen gcik jag in igen. 
 
What type of oatmeal do you use? Which brand etc? 🙂
I dont know really, I use normal rolled oats and I buy what I see. Ica, gyllenhammars, Axa etc. 
 
Swedish: Vilken sorts havregryn använder du? Vilket märke osv? 🙂
Jag använder vanliga havregryn och hos min pojkvän äter jag alltid fiberhavregryn. Jag använder de flesta märkena, Ica, ldl, gyllenhammars och Axa.
 
What do you weight and how tall are you?
Weight: 54-56 kg Im not quite sure cause I dont weight myself so often I measure instead. Height: 167 centimeters.
 
 
Swedish: Vad väger du och hur lång är du?
Vikt: 54.56 kilo, jag vet inte helt säkert för jag burkar inte väga mig särskilt ofta uta brukar använda mig av måttband. Längd: 167 cm
 
 

Rest days

Why do we need these rest days and does they affect our progress? Are you one of those people wjo exercise seven days a week? If so, continue reading this cause you are going to want to change that. 
Its just as important to have rest days as training days if you want to build muscle. If you exercise like me 5-6 days a week so it is incredibly important to let your body rest as well, otherwise the body will not repair and damage can easily occur. When the body and all the muscles that have been extremely active for a week and they need rest. They will simply absorb the nutrients so that they can grow. 
The muscle fiber breaks down when you exercise, that’s the reason why you get sore. When the body then recovers and to repair the muscle damage the body will build extra muscle to handle overloading better, this is why the muscles grows. So what does that mean? Its means that your muscle get bigger and builds up when you are resting and not at the gym, well you have to workout at the gym for the muscles to break down so that they can build themself up and get bigger afterwards. 
 
I havde done this twice, I hava a whole REST WEEK when I dont exercise for 7 days and when I do that I always gets a faster results. I always have atleast  1-2 restdays a week. 
 


Me, maybe 3 months ago

 
Varför har vi vilodagar och hur påverkar de vår träning? Är du en sån person som tränar 7 dagar i veckan? I så fall är det viktigt att du läser vidare för du kommer att vilja ändra dina sju dagar till högst 6 dagar i veckan. 
Det är lika viktigt att ha vilodagar som träningsdagar för att bygga muskler. Om du tränar som jag 5-6 dagar i veckan så det är oerhört viktigt att låta kroppen vila också, annars orkar inte kroppen att reparera sig och skador kan lätt uppstå. När kroppen och alla muskler har varit aktiva i en vecka behöver de behöver vila. De kommer helt enkelt absorbera näringsämnen, så att de kan växa under den dagen. 
Musklernas fibrer bryts ner under träning, det är därför vi får träningsvärk. När kroppen sedan får vila och återhämta sig reparerar musklerna sig och lägger på lite extra muskelfibrer för att kunna hantera överbelastningen bättre, det är då musklerna växer och blir större.Så vad betyder det? Jo det betyder att när vi tränar bryts musklerna ner och när vi vilar så bygger musklerna upps sig igen. 
 
Jag har testat det här två gånger, då har jag haft en VILO VECKA, alltså 7 dagar utan träning. Då har jag fått snabbare resultat. I vanliga fall så har jag minst 1-2 vilodagar per vecka.

Week challenge w:3

Last week the challenge was to do a plank for at least 1 minute everyday. Did you do it? Anyway, these week has a new challenge.
 
Challenge week 3: You can do this anytime at the day. This week we are going to use the stairs. We are not going to take the elivator, and we will not use the escelator. If there is stairs we are going to use them. Run, jump, walk or whatever you like. To use the stirs instead of the elivator will help you burn a lot of extra calories. When you walk or run in the stairs  you are tightening the thighs and buttocks considerably, so that they will get a thighter look.
 
I would love if you left a comment and tell me how you are doing. And please sen me pictures when yo do it if you like. I will post some of them here at my blog. mail me at: [email protected]
 


google picture.

Swedish: 
Förra veckan var vår utmaning att stå i plankan minst 1 minut varje dag. Gjorde du det? I vilket fall, den här veckan har vi en ny utmaning. 
 
Utmning vecka 3: Det här kan du göra vilken tid som helst under dagen. Den här veckan ska vi änvända oss av trappor. Vi ska undvika hissen och rulltrapporna, om det finns trappor ska vi minsann använda dem! Spring, hoppa, gå eller vad du nu känner för upp för trapporna. Att gå i trapporn i stället för att ta hissen som vanligt kommer att hjälpa oss att bränna en del extra kalorier, desumtom stramar vi upp lår- och sätesmuskulaturen avsevärt, så att de får ett mycket mer fast utseende. 
 
Jag skulle bli jätte glad om ni lämnar en kommentar och berättar hur det går eller ännu bättre om ni skickade in bilder! Om ni skickar in bilder komemr de troligtvis in här på bloggen under veckans gång för att mitivera andra till att komma igång de med. Ni kan maila bilder till min mail: [email protected]

Todays workout

Today I went to the gym at my lucnh break. I did some cicicut training. it was really fun and I will for sure be sore tomorrow when I wake up! 
 
Warm up: Punching a punching bag 3 minutes FAST.
 
1 minute: Squats with weights 
10 seconds: Rest.
1 minute: Squats with weights
10 seconds: Rest
1 minute: Squats with weights
1 minute: Clean wih weights
10 seconds: Rest

1 minute: Clean wih weights
10 seconds: Rest

1 minute: Clean wih weights
10 seconds: Rest
1 minute: Deadlifts
10 seconds: Rest

1 minute: Deadlifts
10 seconds: Rest

1 minute: Deadlifts
10 seconds: Rest
1 minute: 3 upright rows, 3 Straight deadlifts (Do first 3 upright rows then 3 deadlifts and do that for 1 minute)

10 seconds: Rest
1 minute: 3 upright rows, 3 Straight deadlifts (Do first 3 upright rows then 3 deadlifts and do that for 1 minute)
10 seconds: Rest
1 minute: 3 upright rows, 3 Straight deadlifts (Do first 3 upright rows then 3 deadlifts and do that for 1 minute)
1 minute: Bench press with weights
30 seconds: Plank

1 minute: Bench press with weights
30 seconds: Plank

1 minute: Bench press with weights
30 seconds: Plank
1 minute: Shoulder press (In front of your face alternately back of your head) with weights
30 seconds: Plank
1 minute: Triceps curl against her forehead with weights

30 seconds: Russian twists with weights 
1 minute: Plank

30 seconds: Russian twists with weights 
1 minute: Plank

30 seconds: Russian twists with weights 
1 minute: Plank
5 minutes: Stretch

 
 

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd