Lose weight the healthy way Thu, 03 Jan 2013 11:01:00 +0100

To lose weight is easy. What is really hard is to keep your weight when you have reached your goal. To keep a lasting weight loss is exercise and healthy eating goes hand in hand. 
 
We can read inmagazines, on internet or television about different types of diets and what is usefull and useless. This can be really confusing to get whats true and false in the field of nutrions. 
 
A ”slim diet” will reduce your daily energy intake so that you consume more energy than your body consume. To also guarantee that you will be satisfied you should choose more foods that provide high satiety per calorie and fewer foods that provide little satiety per calorie. For example you can reduce the amount of fast carbs such as potatoes, rice, pasta and bread, and instead increase the amount of vegetables.

In general, a sustainable slim diet contain less of the sweet, salty and fatty, and more of fruits, vegetables, whole grains, lean meats and fish.

Its imortant to eat regulary, eat smaller portions and more often. Try to eat at least every 3 hours, about 5 meals a day.
Drink at least 1,5 liters of water everyday. But remember to drink more if its hot or if you exercise – you should drink about 1 liter of water per hour if you exercise hard. Water, tea, coffe, light soda/juice without calories is okey too. But the soda/juice that is calorie free often has lots of cemicals that don’t are healthy.
Limit intake of alcohol, because alcohol gives a lot of energy without any appreciable amount of vitamins and minerals.
Eat loads of vegetables and fruits. Decide to include vegetables in every meal you eat. For example, carrot, beetroot, celery, parsley, broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, cabbage, white, red and green cabbage, peas and beans.
Reduce the sugar intake
Reduce intake of saturated fats like butter, hard margarine and mixed products. Select oils with a high content of polyunsaturated fatty acids – such as sunflower oil, corn oil and safflower oil. Limit the amount to about 1-2 teaspoons per day. 
Choose lean meats with the highest (preferably less) 12 g fat per 100 g Example: meat, chicken, fish, seafood.
Eat until you feel full of healthy things. Choose a variety of vegetables, fruits, grains, fish and other goods.
Physical activity / exercise increases the metabolism, making your weight loss easier and more durable and gives you health and wellness.

 

 
Att gå ner i vikt är inte svårt, det som är svårt är att behålla vikten efter att du har nått ditt mål. För att få en varaktig viktminskning går motion hälsosam mat hand i hand. 
 
Vi kan läsa om diverse dieter i allt från tidningar, internet och i teven. Det kan vara riktigt förvirrande och det är svårt att veta vad som verkligen fungerar och inte fungerar inom näringsområdet.
 
När du vill gå ner i vikt måste man misnka sitt dagliga energiintag. Man vill förbruka mer energi än man får i sig. För att man samtidigt ska kunna hålla sig mätt bör man välja fler livsmedel som ger större mättnad per kalori och färre livsmedel som ger mindre mättnad per kalori. En bra start är att minska mängden potatis, ris, pasta och bröd och i stället öka mängden grönsaker.
 
I regel innehåller en smalkost mindre socker, salt och fett och mer utav frukt, grönsaker, fullkorn, magert kött och fisk.
 

Det är viktigt att äta regelbundet, ät mindre protioner men oftare. Sikta in dig på att äta med ca 3 timmars mellanrum. 3 stora måltider och sedan 2-3 mellanmål. 
Drick misnt 1,5 liter vatten om dagen. Om det är varmt eller om du tränar måste du dricka mer. Du borde dricka 1 liter vatten per timme som du tränar om du tränar väldigt hårt.  Både vatten, kaffe, te och light-saft/-läsk helt utan kalorier går bra att dricka också. Men komihåg att light produkter ofta innehåller diverse kemikalier som inte gills som hälsosamma. Kalorifritt betyder aöötså nödvändigtivs inte nyttigt. 
Dra ner på alkoholen. Alkohol ger mycket energi utan några vitaminer eller mineraler. 
Ät mycket grönsaker och frukt, se till att grönsaker är en del i varje måltid. Till exempel morot, rödbeta, selleri, persiljerot, broccoli, blomkål, brysselkål, spetskål, vit-, röd- och grönkål, ärter och bönor.
Minska socker intaget.
Minska på mättat fett som smör, hårt margarin och blandprodukter. Ersätt dessa med oljor med hög halt av fleromättade fettsyror – t ex solrosolja, majsolja och tistelolja. Begränsa mängden till ca 1-2 tsk per dag.
Välj magert kött med högst (helst mindre) 12 g fett per 100 g. Exempel:  kött, fågel, fisk, skaldjur.
Ät tills du blir mätt, på hälsosam mat.  Välj olika grönsaker, frukter, sädesprodukter, fisk och andra nyttigheter.
Fysisk aktivitet höjer ämnesomsättningen och gör det lättare att gå ner i vikt och du kommer att må mycket bättre. 

Enter a title

Beach 2013, How to start a healthy lifestyle.

Do you feel motivated and want to get started with your training? Do you want to exercise in a good and healthy way, but not quite sure how to get started?

Is this what you want? Decide and get started right away. To start a new healthy lifestyle you have to break the old pattern. Therefore, the decision involves your whole personality and you will be forced to change much in your everyday life. You must decide for yourself and not just do one or a few attempts and then give up. Changing lifestyle is not easy but it is worth it. Find willpower and say hello to your new healthy self. 
 
First thing you need to do is to find your willpower. You will quickly realize the fact that the willpower will be the most important part if you want to achive your goals. Your body has every oportunite to change and achive a goal, but it can’t without your mind telling your body what to do. 
 
Do not set unreasonable goals. It’s amazing that you’ve decided to quit smoking, that your about to eat healthier and start exercising 3 days a week – but not all at once. It can easily become too much and it all usually ends with giving up the entire project.
 
Find a workout budy. Its motivationg to exercise with another person. To have someone to exercise with makes it harder to pull away with a poor excuse for not exercising. Theefore, you have to exercise if you and your budy has decided to do so even if you rather stay home and watch a movie with your ben and jerry. 

Decide to workout at specific days.  Start to exercise 3 days a week, thats perfect and you will get one day of rest between every workout. It is important that you choose the appropriate times and then plan your day with these times as a starting point.
 
Do not overdo your workout. Is the workouts too hard its a risk that you will lose the motivation. Strenuous running routes that hurts does not give so much and there is therefore no reason to push yourselves too hard. Listen to your body. 
 

 
Känner du dig motiverad och vill börja träna? Vill du motionera på ett bra och hälsosamt sätt, men vet inte riktigt vart du ska börja?
 
Är detta vad du vill? Bestäm dig och starta på en gång. För att starta en ny hälsosam livsstil måste man bryta de gamla mönstret. Därför involverar det beslutet hela din personlighet och du kommer vara tvungen att ändra stora delar i din vardag. Du måste bestämma dig och inte bara göra ett eller några försök och sen ge upp. Att byta livsstil är inte lätt men det är värt det. Hitta viljestyrkan och säg hej till ditt nya hälsosamma jag. 
 
Det första du måste göra är att hitta viljestyrkan. Du kommer inse väldigt fort att viljestyrkan är den viktigaste delen av allt om du vill nå dina mål. Din kropp har all kapasietet till att nå målen, men den kan inte om inte din hjärna säger till kroppen vad den ska göra. 
 
Sätt inte upp orimliga mål. Det är helt fantastiskt att du har bestämt dig för att sluta röka, att du ska äta sundare och börja träna 3 dagar i veckan – men inte allt på en gång. Det kan lätt bli för mycket och det hela slutar oftast med att man ger upp hela projektet. 
 
Hitta en träningskompis. Det är motiverande att träna med en annan person. Att ha någon att träna med gör det svårare att dra sig undan med en dålig ursäkt till att inte träna. Alltså, har du och din kompis bstämt att ni ska träna så kan du inte skippa träningen även fast du hellre skulle stannat hemma och tittat på film med din ben and jerry. 
 
Bestäm dig för specifika träningsdagar. Bestäm tre dagar i veckan som träninsdagar. Det är helt lagom och du får en ledig dag mellan varje träningstillfälle. Det är viktigt att du väljer lämpliga tidpunkter och sedan planerar din vardag med dessa tider som utgångspunkt.
 
Låt inte träningen gå till överdrift. Om träningen är för hård finns det en stor risk att du tappar motivationen. Ansträngande smärtsamma löprundor ger inte särskilt mycket, därför finns det ingen anledning till att gå på för hårt. Lyssna på din kropp.

Me and 2 of my friends yesterday night


 
I had a great time yesterday. I was on a party at a friends house. We had so much fun! But my jacket got stolen but we found it 200 meters from the house in the snow, but my keys is gone.. It sucks. But otherwise I had FUN.

2013 will be a better year


This year will be better. 2012 was the worst year of my life. I got a eating disorder and lost a lot of friends because of that. School has been tuff for me etc. BUT 2013 will be better, it will be a great year.

My goals with this year will be to be recovered from my eating disorders and be more social with friends.

TIP08: Stop comparing

”This is your journey and its about making your body healthier than it ever was before. 

So you need to stop comparing your body to others. 

Its perfectly fine to admire others, but remember everyone’s body is different!

And its about becoming the best you possible. ” 

-Ericalovesexercise